TV-serie

De Commissie Landschapsgeschiedenis (i.s.m. Stichting Limburgs Landschap) werkt mee aan de televisieserie van L1 door Maurice Nijsten: 'Natuurlijk Limburg 2018'. In deze serie richten zij hun aandacht op drie onderdelen: natuur, archeologie en landschapsgeschiedenis. Hiermee laten zij zien dat het Limburgs landschap door meer wordt gevormd dan enkel de natuur.