TV-serie

De Commissie Landschapsgeschiedenis i.s.m. Stichting Limburgs Landschap werkt mee aan de televisieserie van L1 door Maurice Nijsten: 'Natuurlijk Limburg 2018'.

Vanaf september begint een nieuwe afleveringenreeks van Natuurlijk Limburg 2018. In deze afleveringenreeks richten zij hun aandacht op drie onderdelen, namelijk natuur, archeologie en landschapsgeschiedenis. Hiermee laten zij zien dat het Limburgs landschap door meer wordt gevormd dan enkel de natuur. 

23 september is de eerste aflevering met een introductie over het Koninklijk LGOG.
Mis het tv-debuut van het LGOG bij Natuurlijk Limburg 2018 dus niet! 

De uitzendtijden van de reeks zijn: zondag om 10.00, 12.00. 15.00, 17.00, 19.00 en 21.00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Afleveringenreeks

23 september 2018
Natuurlijk Limburg---  Afl. 1 : Meer dan natuur  

30 september 2018
Natuurlijk Limburg---  Afl. 2: Genieten van het landschap

7 oktober 2018
Natuurlijk Limburg---  Afl. 3: Vlootbeekdal, over landschap en historie

14 oktober 2018
Natuurlijk Limburg--  Afl. 4: Nationaal Park Maasduinen 

21 oktober  2018
Natuurlijk Limburg--- Afl. 5: De bodem geeft

28 oktober 2018
Natuurlijk Limburg--- Afl. 6: Zand en veen  

4 november 2018
Natuurlijk Limburg--- Afl. 7  Aantasting en herstel Geleenbeekdal  

11 november  2018 
Natuurlijk Limburg--- Afl. 8  Eeuwenoud mijnbouwlandschap  

18  november  2018
Natuurlijk Limburg--- Afl.9  Beeldhouwen door de Roer  

25  november 2018
Natuurlijk Limburg--- Afl. 10 Over stuwwal en stuifduin  

2 december 2018
Natuurlijk Limburg--- Afl. 11 Natte winning rond Maasplassen

9 december 2018
Natuurlijk Limburg--- Afl. 12: Maas, levensader en transportas  

16 december   2018
Natuurlijk Limburg--- Afl. 13: Ontginning van het landschap  

23 december 2018
Natuurlijk Limburg--- Afl. 14: Reizen door het landschap  

30  december 2018
Natuurlijk Limburg--- Afl. 15: Oorlogssporen en vestingstad