Colofon, privacy & disclaimer

Colofon

Concept & redactie: Bureau LGOG

Vormgeving: Crasborn Vormgevers

Webtechniek: Scholica

Privacy

Het LGOG respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet- en regelgeving stelt. Meer informatie over onze privacyverklaring vindt u hier.

Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie op de website wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect, incompleet of niet meer actueel is. LGOG is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van deze website. LGOG behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, afbeeldingen, foto's en kaarten aan te brengen. 

LGOG is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde websites waarnaar wordt verwezen.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website (teksten, beelden en programmatuur vanaf de homepage) berust bij LGOG. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen, niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande toestemming van LGOG niet toegestaan.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de website, kunt u contact met ons opnemen.