Historische collectie

Omschrijving

Het LGOG heeft vanaf het begin van zijn ontstaan (kunst)historische collecties geschonken gekregen of verworven. Vanaf medio 19e eeuw zijn die geplaatst in een eigen museum, in 1951 gevestigd in het voormalige Bonnefantenklooster op de Ezelmarkt in Maastricht. In 1968 is het museum verzelfstandigd en zijn de collecties van het LGOG aan dat museum, vanaf toen Bonnefantenmuseum geheten, in bruikleen gegeven.

Het grootste gedeelte van de Historische Collectie werd in 2001 overgedragen aan het Limburgs Museum in Venlo. 

Mocht u meer willen weten over de Historische Collectie neem dan contact op met de Commissie Collecties.