Historische collectie

LGOG heeft vanaf het begin van zijn ontstaan (kunst)historische collecties geschonken gekregen of verworven. Vanaf medio 19e eeuw zijn die geplaatst in een eigen museum. In 1951 was dit museum gevestigd in het voormalige Bonnefantenklooster op de Ezelmarkt in Maastricht. In 1968 is het museum verzelfstandigd en zijn de collecties van het LGOG aan het Bonnefanten in bruikleen gegeven.

Het grootste gedeelte van de Historische Collectie (collectie cultuurhistorie) werd in 2001 overgedragen aan het Limburgs Museum in Venlo.