Onderzoek

Eén van de zaken waar LGOG Landschapsgeschiedenis zich mee bezig houdt is onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Limburgse landschap.

Op deze pagina geven wij u een inkijkje in lopend onderzoek:


Zelf onderzoek doen

Wilt u zelf onderzoek doen naar de ontstaansgeschiedenis van het Limburgs landschap. Wij helpen u graag mee! Zo zou u uw onderzoek kunnen aanpakken:

  1. Ga naar het Actueel Hoogtebestand Nederland en onderzoek opmerkelijke, afwijkende, bijzondere of mooie reliëfelementen. Het element mag zowel natuurhistorisch als cultuurhistorisch van aard zijn.
  2. Ga vervolgens op zoek naar veldfoto's, weergaves op oude kaarten, luchtfoto's, oude volksverhalen of legendes enz.
  3. Stuur uw resultaten (en eventuele vragen) op naar landschapsgeschiedenislimburg@gmail.com, dan plaatsen wij het op de website. NB: vergeet niet om de plaats, eventueel straatnaam en de coördinaten mee te sturen. Ook vragen kunt u bijvoegen.