Collectie Incunabelen & Handschriften

De Collectie Incunabelen & Handschriften maakte van oorsprong deel uit van de Collectie Limburgensia. Deze collectie was in 1919 in bruikleen afgestaan aan het Stadsarchief- en bibliotheek van Maastricht. In 1976 werden het archief en bibliotheek twee afzonderlijke diensten: de Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht (GAM) en de Stadsbibliotheek (SB). Ten tijde van deze splitsing is de Collectie Incunabelen & Handschriften overgegaan naar het GAM en uiteindelijk na de fusie met het Rijksarchief in Maastricht opgenomen in de collectie van het Historisch Centrum Limburg (HCL) in Maastricht.