Word lid!

Word nu lid van LGOG en profiteer van de vele voordelen!

Wat krijg je als lid?

* Op vertoon van de lidmaatschapspas.

Een lidmaatschap cadeau geven?

Dat kan ook! Maak iemand blij met een jaar lang geschiedenis en interessante activiteiten.

Via info@lgog.nl kunt u de benodigde gegevens doorsturen.

Lidmaatschapsgelden

  • Gewoon lid: € 55,00.
  • Gezinslid (als aanvulling op gewoon lid): € 10,00.
  • Jeugd-/studentlid (tot 26 jaar): € 15,00.
  • Lidmaatschap vereniging / instelling: € 55,00.

Aanvullingen

Voorwaarden

Lidmaatschappen worden zonder tegenbericht jaarlijks geprolongeerd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan Bureau LGOG vóór 1 december. Let op! Als u zich inschrijft na 1 december, dan schrijven wij u in als lid per 1 januari eerstkomend, tenzij u aangeeft liever lid te worden per 1 januari van het lopende jaar.