Archeologische collectie

De kern van de Archeologische Collectie is verzameld en verworven door het LGOG. De Munten en Penningen Collectie behoorden eerst ook tot de Archeologische Collectie, maar is later als aparte collectie benoemd. Door de jaren heen is de Archeologische Collectie aangevuld door vondsten van amateurarcheologen, particulieren en instellingen.

De basis van de Archeologische Collectie was in 1968 door het LGOG in bruikleen gegeven aan Stichting Limburgs (Provinciaal) Museum voor Kunst en Oudheden en ondergebracht in het Bonnefanten tot in 1999. In 2004 werd het beheer van de gehele collectie overgedragen aan het Centre Céramique. Eerder, in 2000, was een gedeelte van de collectie overgedragen aan het Limburgs Museum in Venlo.

De Archeologische Collectie van het LGOG bevindt zich momenteel in het Centre Céramique in Maastricht.