Archeologische collectie

De kern van de Archeologische Collectie is verzameld en verworven door het LGOG. De Munten en Penningen Collectie behoorden eerst ook tot de Archeologische Collectie, maar is later apart als collectie benoemd. Door de jaren heen is de Archeologische Collectie aangevuld door vondsten van amateur-archeologen, particulieren en instellingen. 

De basis van de Archeologische Collectie was in 1968 door het LGOG in bruikleen gegeven aan Stichting Limburgs (Provinciaal) Museum voor Kunst en Oudheden en ondergebracht in het Bonnefantenmuseum tot in 1999. In 2004 werd het beheer van de gehele collectie overgedragen aan het Centre Céramique. Eerder, in 2000, was een gedeelte van de collectie overgedragen aan het Limburgs Museum in Venlo. 

De Archeologische Collectie van het LGOG bevindt zich momenteel in het Centre Céramique in Maastricht. 

Mocht u meer willen weten over de Archeologische Collectie, neem dan contact op met de Commissie Collecties.