Commissie Educatie

LGOG richt zich niet alleen op haar leden, maar wil ook graag de (Limburgse) jeugd bereiken. De Commissie Educatie van het LGOG heeft als doelstelling educatieve projecten, publicaties en initiatieven op het gebied van de Limburgse geschiedenis te initiëren en ondersteunen.

Daarbij heeft de commissie speciale aandacht voor de activiteiten die vanuit de geledingen van het LGOG zelf worden aangedragen en gestart. Ook sluit ze aan bij activiteiten die buiten het LGOG op dit terrein worden georganiseerd. Daarnaast stimuleert de Commissie Educatie deskundigheidsbevordering van docenten in het Basis- en het Voortgezet Onderwijs. 


Commissieleden

  • Karel Majoor (voorzitter)
  • Martin van der Weerden (secretaris)
  • Marie-Jes Boonekamp-Wingen
  • Peer Boselie
  • Jack Claessen
  • Liesbeth Dirks-Jessen
  • Renske Heisen
  • Kitty Jansen-Rompen
  • Harrie Schlechtriem

Adviseur: Kris Förster


Contact

U kunt contact opnemen met de Commissie Educatie via:

Martin van der Weerden (secretaris)

t 045-5325094 / 06-15894406

m.w.vander.weerden@bernardinuscollege.nl