Commissie Educatie

Koninklijk LGOG richt zich niet alleen op haar leden, maar wil ook graag jongeren bereiken. De Commissie Educatie van het LGOG heeft als doelstelling educatieve projecten, publicaties en initiatieven op het gebied van de Limburgse geschiedenis te initiëren en ondersteunen.

Daarbij schenkt de commissie speciale aandacht aan activiteiten die vanuit de geledingen van het LGOG zelf worden aangedragen en gestart. Ook sluit ze zich aan bij activiteiten die buiten het LGOG op dit terrein worden georganiseerd. Daarnaast stimuleert de Commissie Educatie deskundigheidsbevordering van docenten in het Basis- en het Voortgezet Onderwijs.

Commissieleden

  • Maurice Heemels (voorzitter)
  • Kelly Krijntjes (secretaris)
  • Justine Camps
  • Marie-Jes Boonekamp-Wingen
  • Jack Claessen
  • Liesbeth Dirks-Jessen
  • Renske Heisen
  • Kitty Jansen-Rompen
  • Harrie Schlechtriem
  • Karel Majoor

Contact

U kunt contact opnemen met de Commissie Educatie via:

Kelly Krijntjes (secretaris)

e kelly.krijntjes91@gmail.com