Commissie Educatie

LGOG richt zich niet alleen op haar leden, maar wil ik ook graag de (Limburgse) jeugd bereiken. De Commissie Educatie van het LGOG heeft als doelstelling educatieve projecten, publicaties en initiatieven op het gebied van de Limburgse geschiedenis te initiëren en ondersteunen.

Daarbij heeft de commissie speciale aandacht voor de activiteiten die vanuit de geledingen van het LGOG zelf worden aangedragen en gestart. Ook sluit ze aan bij activiteiten die buiten het LGOG op dit terrein worden georganiseerd. Daarnaast stimuleert de Commissie Educatie deskundigheidsbevordering van docenten in het Basis- en het Voortgezet Onderwijs. 


Commissieleden

Voorzitter: Karel Majoor

Secretaris: Martin van der Weerden

Lid: Peer Boselie

Lid: Marie-Jes Boonekamp-Wingen

Lid: Jack Claessen

Lid: Liesbeth Dirks-Jessen

Lid: Renske Heisen

Lid: Kitty Jansen-Rompe

Lid: Harrie Schlechtriem

Adviseur: Kris Förster


Contact

U kunt contact opnemen met de Commissie Educatie via:

Martin van der Weerden (secretaris)

t 045-5325094 / 06-5894406

m.w.vander.weerden@bernardinuscollege.nl