Over de Commissie Landschapsgeschiedenis

Het Limburgse landschap vormt een uniek archief dat veel vertelt over hoe het landschap in het verleden is gebruikt. De Commissie Landschapsgeschiedenis, opgericht op 24 maart 2016, heeft als doel de kennis van de geschiedenis van het Limburgse landschap actief te vergroten. De Commissie wil dit bereiken door het bevorderen van onderzoek en het creëren van een werkveld waar professionals en liefhebbers kennis en ervaring kunnen uitwisselen en ten slotte door het bereiken van beleidsmakers en het brede publiek.

Commissieleden

  • Pieter Caljé (voorzitter/penningmeester)
  • Béatrice de Fraiture (secretaris)
  • Ger Frenken
  • Maurice Paulissen
  • Rob Paulussen
  • Elyze Storms-Smeets
  • Hans Vermeer
  • Lita Wiggers