Lijst van publicaties

De publicaties weerspiegelen de drie werkvelden van de commissie: onderzoek, educatie en publieksvoorlichting en landschapsbeleid.

Een overzicht van alle publicaties over Limburgse landschapsgeschiedenis vindt U in elk nummer van het Tijdschrift voor Historische Geografie in het literatuuroverzicht (Tijdschrift voor Historische Geografie | Amsterdam University Press (aup.nl)).

2021

 • Paulissen, M., R. van Beek, S. Nekrassov, E.H. Huijbens en T. Spek, 'Dire Necessity or Mere Opportunity? Recurrent Peat Commercialisation from Raised Bog Commons in the Early Modern Low Countries', in: International Journal of the Commons 15 no. 1 (2021) 100-118. (U kunt het artikel hier lezen)

2020

 • Storms-Smeets, E. en F. Vogelzang, 'Inleiding. Oorlog in Arcadië', in: Het Buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners. Speciale WOII editie (2020) 3-5.
 • Storms-Smeets, E. en D. Loozen, 'Valkenburgse kastelen in de Tweede Wereldoorlog', in: Platform Wereldburgerschap. Valkenburg a/d Geul beleeft 75 jaar bevrijding (2020) 17-23.
 • Storms-Smeets, E., Cultuurhistorische analyse en waardenstelling kasteel en landgoed Oost. Kastelenpark Valkenburg. 2020.
 • Storms-Smeets, E., Cultuurhistorische analyse en waardenstelling kasteel en landgoed Genhoes. Kastelenpark Valkenburg. 2020.
 • Storms-Smeets, E., 'De verwoesting van Kasteel Geijsteren', in: Het Buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners. Speciale WOII editie (2020) 68-73.
 • Storms-Smeets, Elyze, 'Ongenode gasten. Online symposium', Nederlandse Kastelenstichting, 2020.
 • Caljé, Pieter, 'Mens en landschap in Maastricht. De ontwikkeling van het historisch landschap', in: Gerard Majoor, Olaf op den Kamp, Tineke de Jong, Maurice Martens en Roy Erkens ed., Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap (Maastricht 2020) 44-60.
 • Caljé, Pieter, 'Het Terassenlandschap. Inleiding', in: Gerard Majoor, Olaf op den Kamp, Tineke de Jong, Maurice Martens en Roy Erkens ed., Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap (Maastricht 2020) 74-76.
 • Caljé, Pieter, 'Het Lanakerveld. Een reis door de tijd', in: Gerard Majoor, Olaf op den Kamp, Tineke de Jong, Maurice Martens en Roy Erkens ed., Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap (Maastricht 2020) 84-98.
 • Caljé, Pieter, 'Verdere uitbouw van het Lanakerveld als cultuurhistorisch landschap', in: Wiosello jan (2020) 4-5.
 • Borgh, H. van der, P. Caljé, M. van Es, W. Hendrix, W. Janssen, W. Klarenaar, D. Lemmens, R. Paulussen, G. Peters, L. Wiggers en H. Wijnen, Het Maasband-project. Archeologisch en landschapshistorisch bureauonderzoek van de Grensmaas - deellocatie Maasband - gemeente Stein. 2020.

2019

 • Storms-Smeets, Elyze, ed., Erfgoedensembles in Zuid-Limburg. Leegstand en herbestemming van molens, boerderijen, kastelen en buitenplaatsen, Vol. 2019).
 • Paulissen, M.P.C.P., 'Les Kinkenwegen et kinkenvoerders du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. Le transport des céréales et du charbon, l'aide de chevaux de bât dans la région transfrontalière d'Aix-la-Chapelle, Liège et Maastricht, aux XVIIIe et XIXe sicles', in: B. Dumont, ed. Le Duché de Limbourg et les pays d’Outre-Meuse. Actes du colloque international tenu à Liège et à Maastricht les 23 et 24 mai 2016. 145-176. Bruxelles: Archives générales du Royaume, Bruxelles, 2019.

2018

 • Caljé, Pieter, Frans Hermans en Benoit Mater, 'Limburgse landschapsgeschiedenis ', in: De Maasgouw 137 (2018).
 • Caljé, Pieter, 'Limburgse landschapsgeschiedenis', in: De Maasgouw 137 no. 1 (2018) 3-5.
 • Paulissen, Maurice, 'Talig erfgoed in het landschap: geografische namen als landschapshistorische bron', in: De Maasgouw 137 no. 1 (2018) 17-23.
 • Vermeer, Hans, 'Het Limburgs landschap tussen modernisering en behoud in de eerste helft van de twintigste eeuw', in: De Maasgouw 137 no. 2 (2018) 51-56.
 • Caljé, Pieter, 'Landschapsgeschiedenis en actueel maatschappelijk belang: inleiding', in: De Maasgouw 137 no. 2 (2018) 56.
 • Hartmann, Jan, 'Limburgse kaarten digitaal', in: De Maasgouw 137 no. 2 (2018) 64-70.
 • Paulussen, Rob, 'Landschapsgeschiedenis en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)', in: De Maasgouw 137 no. 2 (2018) 70-71.
 • Caljé, Pieter, 'De 'culturele biografie der dingen' als instrument van cultuurhistorische analyse en erfgoedbeleid', in: Remieg Aerts, Klaas van Berkel en Babette Hellemans ed., Alles is cultuur. Vensters op moderne cultuurgeschiedenis (Hilversum 2018) 228-243.
 • Storms-Smeets, E., B. Overbeek, M. Haitink en C. Steentjes, Hoeve Op de Bies 52, Schimmert. Duurzaamheidsscan en overzicht financieringsmogelijkheden. Gelders Genootschap, 2018.
 • Storms-Smeets, E., B. Overbeek, T. Habets, F. Klement, R. Smeets en M. Haitink, Groote Molen, Meerssen. Haalbaarheidsonderzoek herbestemming Molenveldweg 5 en 12. Gelders Genootschap, 2018.
 • Storms-Smeets, E., Landgoed Goedenraad, Eys. Cultuurhistorische en landschapshistorische analyse en visie. Gelders Genootschap, 2018.
 • Storms-Smeets, Elyze, 'War in Arcadia – country houses in the Dutch-German border area, 1940-1945', in: Herregårdshistorie 14 (2018) 133-141.
 • Storms-Smeets, Elyze, 'Op naar Schaloen. Ensemble centraal bij transformatie Zuid-Limburgse kastelen', in: Monumentaal 6 (2018) 51-53.
 • Paulussen, Rob, 'Een vuistbijl midden op het plateau van Margraten', in: Archeologie in Limburg no. 117 (2018) 6-9.

2017

 • Paulissen, M.P.C.P., 'Kinkenwege und Kohlentreiber: Getreide- und Kohlentransport mit Hilfe von Lastpferden im Dreiländereck nahe Aachen und Maastricht im 18. und 19. Jahrhundert', in: Siedlungsforschung: Archologie, Geschichte, Geographie 34 (2017) 317–344.
 • Mater, Benoît, 'De commissie Landschapsgeschiedenis. Naar een biografische benadering van het landschap (interview met Pieter Caljé)', in: De Maasgouw 130no. 1 (2017) 26-29.

2016

 • Fraiture, Béatrice de, 'Romeinen liepen niet in pratsj. Met het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap op zoek naar de Via Belgica, Dagblad De Limburger, 2-5-2016.
 • Caljé, Pieter, 'Limburgse landschapsgeschiedenis - Benaderingen, Voorbeelden, Kansen', in: Publications de la Société Royale Historique et Archéologique dans le Limbourg 152 (2016) 271-298.
 • Blaeij, de Ariane; Coninx, Ingrid; Grashof-Bokdam, Carla; Paulissen, Maurice; Polman, Nico; Post, Meike; Smit, Annemieke; Heide, van de Martijn; Steenwegen, Bart; Rompuy, van Stien, 'Groen & economie: kans voor een Limburgse relance: basisdocument ter ondersteuning van het ontwikkelen van het strategisch programma iGreen (2016) '

2015

 • Vermeer, Hans, 'De ontwikkeling van het waterbeheer in het zuiden van de provincie Limburg', in: Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal 25 (2015) 141-179.
 • Vermeer, Hans, 'Verbindende stroom', in: Historische en heemkundige studies in en rondom het Geuldal (2015) 14-45.
 • Paulussen, R.P.A., 'De Fossa Eugenia. Een Spaans kanaalplan met een tunnelvisie. Een landschapsarcheologische studie naar het ontstaan en functioneren van een zeventiende eeuws kanaal tussen Arcen en Rheinberg (D.)', 2015.
 • Paulissen, Maurice, 'Kinkenwegen en kinkenvoerders. Handel en vervoer per lastdier in Zuid-Limburg en het Land van Herve in de achttiende eeuw en negentiende eeuw', in: Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum van Limburg (2015) 10-56.
 • Derks, T. en B. de Fraiture, ed., Een Romeins heiligdom en een vroeg-middeleeuws grafveld bij Buchten (L.), Rapportage Archeologische Monumentenzorg 226 (Amersfoort 2015).

2014

 • Vermeer, Hans, 'De eerste protestantse toeristenkerk in Nederland', in: Historische en heemkundige studies in en rondom het Geuldal (2014) 205-212.
 • Vermeer, Hans, 'De angst voor de vrijheid, het kamperen in het Heuvelland', in: Historische en heemkundige studies in en rondom het Geuldal (2014) 19-46.
 • Paulissen, M.P.C.P., W. Nieuwenhuizen en F. H. Kistenkas, Geoparken in Nederland: Een quickscan van beleidsmatige mogelijkheden en beperkingen. Wageningen, 2014.

2011-2013

 • Vermeer, Hans, '150 jaar identiteit van het Heuvelland', in: Historische en heemkundige studies in en rondom het Geuldal (2013) 7-71.
 • Vermeer, Hans, 'Een lijntje van amper 8 km', in: Historische en heemkundige studies in en rondom het Geuldal (2012) 12-67.
 • Vermeer, Hans, 'Strijd om het hart van Zuid-Limburg, 50 jaar ruilverkaveling Ransdalerveld', in: Historische en heemkundige studies in en rondom het Geuldal (2011) 232-276.