Collectie Limburgensia

De Collectie Limburgensia was in 1919 in bruikleen afgestaan aan het stadsarchief- en bibliotheek in Maastricht. Hier werden de boeken bewaard die tot en met 1922 aan de collectie waren toegevoegd. De boeken die na 1922 werden verworven, werden voortaan op het Rijksarchief in Maastricht bewaard. In 1929 werden de boeken die in het Rijksarchief werden bewaard weer toegevoegd aan de LGOG-collectie in de Stadsbibliotheek.

In 1976 werden het archief en de bibliotheek in Maastricht twee afzonderlijke diensten, de Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht (GAM) en de Stadsbibliotheek (SB). Bij het Raadsbesluit van 6 december 1977 werd in de nieuwe bruikleenovereenkomst tussen het LGOG en de gemeente Maastricht besloten dat de boeken en tijdschriften in beheer werd gegeven aan de stadsbibliotheek en het overige in beheer bij de gemeentelijke archiefdienst. Sindsdien bestaat de Collectie Limburgensia uit twee delen.

Na de fusie tussen het GAM en het Rijksarchief in Limburg (RAL) tot het Regionaal Historisch Centrum (RHCL) is een deel van de Collectie Limburgensia dat in het GAM lag meeverhuisd naar het RHCL. Een gedeelte van de collectie bevindt zich dus hedendaags in het Regionaal Historisch Centrum en het ander gedeelte in de Stadsbibliotheek, dat gehuisvestigd is binnen het Centre Ceramique.

(De collectie Limburgensia bestaat uit 2 delen. Deel collectie Limburgensia I bevindt zich in Centre Céramique in Maastricht. De collectie Limburgensia II bevindt zich in de Stadsbibliotheek en het Gemeentearchief van Roermond.)