Lopende projecten

Hier zijn de lopende projecten van de Commissie Landschapsgeschiedenis te vinden. Het gaat zowel om projecten die door de commissie zijn geëntameerd, als om projecten waar individuele commissieleden bij betrokken zijn. Tezamen geven zij een goed beeld van de rijkdom en het maatschappelijk belang van landschapsgeschiedenis.