Collectie Limburgse Iconografie

De Collectie Limburgse Iconografie betreft een grote collectie foto's en negatieven van portretten van personen die bewaard worden in kastelen, landhuizen en musea in Nederlands en Belgisch Limburg. Deze collectie is samengesteld door de Commissie Limburgse Iconografie. Deze werd in het najaar van 1975 door het bestuur van LGOG in het leven geroepen. Het initiatief ging uit van dr. Gerard Venner, die geconstateerd had dat in Limburgse kastelen en musea tal van portretten hingen die nooit gefotografeerd of gedocumenteerd waren. Tevens waren illustraties van historische personen uit het verleden van Limburg nauwelijks voorhanden om in de uitgaven van LGOG of van anderen te worden opgenomen. Het doel van de Commissie Limburgse Iconografie was dan ook om de portretten in openbare en particuliere collecties te fotograferen in Limburg en in kastelen in het Duitse en Belgische grensgebied.

De meeste portretten - zo’n negentienhonderd - werden gefotografeerd in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Gezien de hoge kosten van kleurenfoto’s in de jaren zeventig, zijn alle foto’s in zwart-wit. Drs. Maggy Wishaupt en Hans van Kronenberg hielden de registratie hiervan bij. De vaste fotograaf was Ger Hukkelhoven. Albert Corten vervulde ook een belangrijke rol. Veel kasteelbezitters behoorden namelijk tot zijn kennissenkring.

De fotocollectie van de portretten werden eerst in het Rijksarchief Limburg, en later bij het Historisch Centrum Limburg te Maastricht beheerd door dr. Gerard Venner. In 2016 werd de collectie overgebracht naar het Bureau van LGOG. Via deze link kunt u een volledige index vinden van alle familienamen die in de Limburgse Iconografie Collectie voorkomen.

Op dit moment zijn wij bezig met het inscannen van alle 1.936 negatieven die deze collectie rijk is. Tevens worden de informatiekaarten die bij de stukken horen overgetypt binnen het online collectieregistratiesysteem Nodegoat. In de toekomst wordt het dus mogelijk voor het publiek om alle de stukken, en de bijbehorende informatie, online te bekijken. Dit project kunnen wij uitvoeren met hulp van het Historisch Centrum Limburg en het Sociaal Historisch Centrum Limburg.