Collectie Limburgse Iconografie

Geschiedenis

De Collectie Limburgse Iconografie betreft een grote collectie foto's en negatieven van portretten van personen die bewaard worden in kastelen, landhuizen en musea in Nederlands en Belgisch Limburg en net over de grens in Duitsland. Deze collectie is samengesteld door de Commissie Limburgse Iconografie. Deze werd in het najaar van 1975 door het bestuur van LGOG in het leven geroepen. Het initiatief ging uit van dr. Gerard Venner, die geconstateerd had dat in Limburgse kastelen en musea portretten hingen die nooit gefotografeerd of gedocumenteerd waren. Tevens waren illustraties van historische personen uit het verleden van Limburg nauwelijks voorhanden om in de uitgaven van LGOG of van anderen te worden opgenomen. Het doel van de Commissie Limburgse Iconografie was dan ook om de portretten in openbare en particuliere collecties te fotograferen in Limburg en in kastelen in het Duitse en Belgische grensgebied.

De meeste portretten werden gefotografeerd in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Gezien de hoge kosten van kleurenfoto’s in de jaren zeventig, zijn alle foto’s in zwart-wit. Drs. Maggy Wishaupt en Hans van Kronenberg hielden de registratie hiervan bij. De vaste fotograaf was Ger Hukkelhoven. Albert Corten vervulde ook een belangrijke rol. Veel kasteelbezitters behoorden namelijk tot zijn kennissenkring.

Namenindex

De fotocollectie van de portretten werden eerst in het Rijksarchief Limburg, en later bij het Historisch Centrum Limburg te Maastricht beheerd door dr. Gerard Venner. In 2016 werd de collectie overgebracht naar het Bureau van LGOG. Via deze link kunt u een volledige index vinden van alle familienamen die in de Limburgse Iconografie Collectie voorkomen.

Gedigitaliseerde collectie

Alle 1.936 negatieven zijn gescand. De informatiekaarten die bij de stukken horen zijn in het online collectieregistratiesysteem Nodegoat geplaatst. Het Historisch Centrum Limburg en het Sociaal Historisch Centrum Limburg hebben geholpen bij dit project. De beelden zijn te bekijken in de online database. Aan deze database is een website met heraldiek gekoppeld: de Heraldica Limburgensia. Op deze website zijn alle familiewapens te vinden die binnen de Limburgse iconografie collectie te vinden zijn.