6 Januari 2022


Vacature: Financieel Administratief medewerker

Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (opgericht 1863) telt circa 2.500 leden. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor…

Lees Meer

5 Januari 2022


Literatuurportret: ‘La Dispute de Mastrecht’, een godsdienstig twistgesprek uit 1662

We schrijven 1662, veertien jaar na het beëindigen van de Tachtigjarige Oorlog. In Maastricht heerst formeel gelijkheid tussen protestantisme en katholicisme, maar in de praktijk staan beide religies…

Lees Meer

5 Januari 2022


Bijzonder pilotonderzoek Maasbanderveld met drone

Op 16 december 2021 werd er door de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met leden van het MaasBandProject-team, de commissie…

Lees Meer