Collectie Bronnenmateriaal

De Collectie Bronnenmateriaal bestaat uit twee meter kopieën van de resoluties van de Staten van het Pruisisch Overkwartier te Geldern 1713-1794. Deze collectie van het LGOG bevindt zich in het Historisch Centrum Limburg (HCL) in Maastricht.