Over LGOG

Het LGOG werd in 1863 opgericht in Maastricht onder de naam 'Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg'. Het doel van het genootschap was ”het bevorderen der vaderlandsche geschiedenis, en vooral die van Limburg, alsmede het opsporen van oudheden en overblijfsels van kunst en nijverheid in dit hertogdom aanwezig”. In 1867 werd de naam gewijzigd in 'Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg', en in 1908 in 'Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg'. Per 1 januari 1929 fuseerde het genootschap met het in 1893 opgerichte 'Limburg's Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst' te Roermond. De gefuseerde vereniging ging verder onder de huidige naam; 'Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap' (kortweg LGOG). Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan in 2013 werd aan LGOG door Koning Willem Alexander het recht tot het voeren van het predicaat Koninklijk verleend. H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden is beschermvrouw van het genootschap.

Het werkgebied van het LGOG is Limburg met aangrenzende streken. De vereniging heeft circa 3.000 leden. Zij zijn verenigd in 10 kringen die samen de gehele provincie bestrijken.

LGOG organiseert verschillende activiteiten, waaronder meer lezingen, (meerdaagse)excursies, studiereizen en congressen. LGOG is (mede) uitgever van verschillende publicaties, waaronder het jaarboek Publications (sinds 1864), het historisch en archeologisch kwartaalblad De Maasgouw (sinds 1879), de reeks Werken (sinds 1956), de reeks Maaslandse Monografieën (sinds 1964) en incidentele uitgaven, waaronder de onlangs verschenen nieuwe driedelige geschiedenis van Limburg, Limburg. Een geschiedenis (2015), en De Geschiedenis van de literatuur in Limburg (2016). Het LGOG is eigenaar van een groot aantal historische en archeologische collecties die in meerdere musea en archieven zijn ondergebracht. De collecties zijn voor iedereen beschikbaar voor onderzoek en studie. Reeds in 1884 werden de collecties in een eigen museum, de voorloper van het huidige Bonnefantenmuseum te Maastricht, tentoongesteld. Tegenwoordig zijn de collecties van het LGOG ondergebracht bij het Bonnefantenmuseum te Maastricht, het Limburgs Museum te Venlo, Centre Céramique en het Historisch Centrum Limburg, ook beide te Maastricht.

LGOG kent voorts drie secties met ieder een speciaal aandachtsgebied: genealogie, monumenten en archeologie. De Sectie Archeologie (Archeologische Vereniging Limburg) werd in 1975 opgericht en heeft sinds 1977 een eigen tijdschrift; Archeologie in Limburg. De Sectie Genealogie werd in 1973 opgericht en heeft sindsdien een eigen tijdschrift; Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.

In commissies worden specifieke zaken voorbereid en activiteiten ontwikkeld. Er zijn onder meer commissies voor kerkgeschiedenis, landschapsgeschiedenis, geschiedenis van ondernemers en ondernemingen in Limburg, Limburgse literatuurgeschiedenis en educatie.

Het lidmaatschap van LGOG staat open voor particulieren, historische verenigingen, bedrijven en instellingen, kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Limburg in de meest brede zin van het woord.