Over LGOG

Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) is dé vereniging op het gebied van de Limburgse Historie. Wij organiseren activiteiten, geven publicaties uit en beheren meerdere collecties. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van Limburg kan lid worden en deelnemen aan deze activiteiten. Op dit moment telt de vereniging meer dan 2.000 leden. Daarnaast zijn we een belangrijke speler in het erfgoedveld en zijn we betrokken bij meerdere initiatieven.

Geschiedenis

Het LGOG werd in 1863 opgericht in Maastricht onder de naam 'Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg'. Het doel van het genootschap was ”het bevorderen der vaderlandsche geschiedenis, en vooral die van Limburg, alsmede het opsporen van oudheden en overblijfsels van kunst en nijverheid in dit hertogdom aanwezig”. In 1867 werd de naam gewijzigd in 'Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg', en in 1908 in 'Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg'. Per 1 januari 1929 fuseerde het genootschap met het in 1893 opgerichte 'Limburg's Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst' te Roermond. De gefuseerde vereniging ging verder onder de huidige naam; 'Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap' (LGOG). Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan in 2013 werd aan LGOG door Koning Willem Alexander het recht tot het voeren van het predicaat Koninklijk verleend. H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden is beschermvrouw van het genootschap.

Activiteiten, Publicaties, collecties

LGOG organiseert verschillende activiteiten, waaronder lezingen, excursies, studiereizen en congressen. Ook is de vereniging (mede-) uitgever van verschillende publicaties, waaronder het jaarboek Publications (sinds 1864), De Maasgouw (sinds 1879), de reeks Werken (sinds 1956), de reeks Maaslandse Monografieën (sinds 1964) en incidentele uitgaven. Verder beheert LGOG een groot aantal historische en archeologische collecties die in meerdere musea en archieven zijn ondergebracht. De collecties zijn voor iedereen beschikbaar voor onderzoek en studie. Reeds in 1884 werden de collecties in een eigen museum, de voorloper van het huidige Bonnefantenmuseum te Maastricht, tentoongesteld. Tegenwoordig zijn de collecties van het LGOG ondergebracht bij het Bonnefantenmuseum te Maastricht, het Limburgs Museum te Venlo, Centre Céramique en het Historisch Centrum Limburg.

Kringen, Secties en Commissies

Het lidmaatschap van LGOG is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van Limburg. Ook historische verenigingen, bedrijven en instellingen kunnen lid worden. Leden worden verdeeld over onze 10 regionale Kringen, die elk een eigen bestuur hebben dat activiteiten organiseert.

LGOG kent drie secties met een speciaal aandachtsgebied: genealogie, monumenten en archeologie. De Sectie Archeologie (Archeologische Vereniging Limburg) werd in 1975 opgericht en heeft sinds 1977 een eigen tijdschrift; Archeologie in Limburg. De Sectie Genealogie werd in 1973 opgericht en heeft sindsdien een eigen tijdschrift; Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. De derde is de Sectie Monumenten.

In commissies worden specifieke zaken voorbereid en activiteiten ontwikkeld. Er zijn commissies voor kerkgeschiedenis, landschapsgeschiedenis, geschiedenis van ondernemers en ondernemingen in Limburg, Limburgse literatuurgeschiedenis en educatie.