Kunsthistorische collectie

De Kunsthistorische Collectie omvat met name schilderijen, meubilair, sculpturen, zilverwerk etc. 

De collectie werd eerste verzameld en tentoongesteld in 1951 in het oude eigen museum, dat gevestigd was in het voormalige Bonnefantenklooster op de Ezelmarkt in Maastricht. Later toen het museum verzelfstandigden is in 1968 de collectie door het LGOG in bruikleen gegeven aan Stichting Limburgs (Provinciaal) Museum voor Kunst en Oudheden en ondergebracht in het (oude) Bonnefantenmuseum in het voormalige Entre Deux te Maastricht. 

Later werd de collectie overgebracht en in beheer gegeven aan het nieuwe en huidige Bonnefantenmuseum in Maastricht aan de Avenue Ceramique te Maastricht. 


Mocht u meer willen weten over de Kunsthistorische Collectie neem dan contact op met de Commissie Collecties.