Kunsthistorische collectie

De Kunsthistorische Collectie omvat met name schilderijen, meubilair, sculpturen, zilverwerk etc.

De collectie werd eerst verzameld en tentoongesteld in 1951 in het eigen museum van LGOG, dat gevestigd was in het voormalige Bonnefantenklooster op de Ezelmarkt in Maastricht. Later, toen het museum verzelfstandigde, is in 1968 de collectie door het LGOG in bruikleen gegeven aan Stichting Limburgs (Provinciaal) Museum voor Kunst en Oudheden en ondergebracht in het (oude) Bonnefantenmuseum in het voormalige Entre Deux te Maastricht.

Later werd de collectie overgebracht en in beheer gegeven aan het Bonnefanten in Maastricht aan de Avenue Ceramique te Maastricht.