Maaslandse Monografieën

In de reeks Maaslandse Monografieën verschijnen studies van hoog niveau over de geschiedenis van Limburg en de aangrenzende regio’s. Zo voorziet de Stichting Maaslandse Monografieën de Limburgse geschiedbeoefening van een wetenschappelijk fundament, waar andere publicisten, die een groter publiek willen bereiken, op kunnen voortborduren.

Een overzicht van alle studies kunt u vinden via de volgende link: www.maaslandse-monografieen.nl

De Stichting Maaslandse Monografieën is in 1964 opgericht met als doel het bereikbaar maken van belangrijke studies over de geschiedenis van Limburg voor een groter publiek. De reeks richt zich op Nederlands en Belgisch Limburg en de aangrenzende regio’s.

In de serie verschijnen vooral academische proefschriften, en incidenteel ook andere historisch-wetenschappelijke werken. De reeks kent geen beperkingen gebaseerd op thematische of periodieke richtlijnen en is bedoeld voor politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis, kerkgeschiedenis, rechtsgeschiedenis, enzovoort.

Tot op heden zijn bijna 80 delen gepubliceerd in de reguliere reeks. Daarnaast bestaat er een serie in groot formaat waarin rijk geïllustreerde werken verschijnen. Een onafhankelijke redactie met experts uit Nederland en België beoordeelt de aangeboden manuscripten op hun wetenschappelijke gehalte en adviseert het bestuur van de stichting over nieuwe uitgaven. Een Raad van Advies onder voorzitterschap van de gouverneurs van Nederlands- en Belgisch-Limburg staat het bestuur ter zijde.

De Stichting Maaslandse Monografieën is een initiatief van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en Koninklijk LGOG.