Maaslandse Monografieën

In de reeks Maaslandse Monografieën verschijnen studies van hoog niveau over de geschiedenis van Limburg en de aangrenzende regio’s. Zo voorziet de Stichting Maaslandse Monografieën de Limburgse geschiedbeoefening van een wetenschappelijk fundament, waar andere publicisten, die een groter publiek willen bereiken, op kunnen voortborduren.

Voor een overzicht van alle studies, ga naar: www.maaslandse-monografieen.nl

De Stichting Maaslandse Monografieën is in 1964 opgericht met het oogmerk belangrijke studies over de geschiedenis van Limburg binnen het bereik te brengen van een groter publiek. De reeks richt zich op Nederlands en Belgisch Limburg en de aangrenzende regio’s.

In de serie verschijnen vooral academische proefschriften en incidenteel ook andere historisch-wetenschappelijke werken. Thematisch en qua periode kent de reeks geen beperking. De serie is bedoeld voor politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis, kerkgeschiedenis, rechtsgeschiedenis enz.

Tot op heden zijn bijna 80 delen gepubliceerd in de reguliere reeks. Daarnaast bestaat een serie in groot formaat waarin rijk geïllustreerde werken verschijnen. Een onafhankelijke redactie met experts uit Nederland en België beoordeelt aangeboden manuscripten op hun wetenschappelijke gehalte en adviseert het bestuur van de stichting over nieuwe uitgaven. Een Raad van Advies onder voorzitterschap van de gouverneurs van Nederlands- en Belgisch-Limburg staat het bestuur ter zijde.

De Stichting Maaslandse Monografieën is een initiatief van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en het LGOG.