Maaslandse Monografieën

In de reeks Maaslandse Monografieën verschijnen studies van hoog niveau over de geschiedenis van Limburg en de aangrenzende regio’s. Zo voorziet de Stichting Maaslandse Monografieën de Limburgse geschiedbeoefening van een wetenschappelijk fundament, waar andere publicisten, die een groter publiek willen bereiken, op kunnen voortborduren.

Een overzicht van alle studies kunt u vinden via de volgende link: http://www.shclimburg.nl/maasl...

De Stichting Maaslandse Monografieën is in 1964 opgericht met als doel het bereikbaar maken van belangrijke studies over de geschiedenis van Limburg voor een groter publiek. De reeks richt zich op Nederlands en Belgisch Limburg en de aangrenzende regio’s.

Kolen en kampen. Tewerkstelling van politieke delinquenten in Nederlandse steenkolenmijnen, 1945-1958. (Maaslandse Monografieën 86) Tussenstation Cosel (Maaslandse Monografieën 85) Charles Roemers (1748-1838) (Maaslandse Monografieën 84)
Bestuur & bestuurders in Nedermaas, 1794-1814 (Maaslandse Monografieën 83) Vormen van regionaal bewustzijn en nationale identiteit in Belgisch- en Nederlands-Limburg, 1866-1938 (Maaslandse Monografieën 82) Zwischen Glaube und Welt (Maaslandse Monografieën 81)
'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden ...' (Maaslandse Monografieën 80) In de put (Maaslandse Monografieën 79) Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx' (Maaslandse Monografieën 78)
Het tekort (Maaslandse Monografieën 77) Vervolgd in Limburg (Maaslandse Monografieën 76) Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg (Maaslandse Monografieën 75)
Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten (Maaslandse Monografieën 74) Maastricht en Luik bezet (Maaslandse Monografieën 73) Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de 'Percessie van Scherpenheuvel' (Maaslandse Monografieën 72)
Over de streep (Maaslandse Monografieën 71) Film en het moderne leven in Limburg (Maaslandse Monografieën 70) Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling (Maaslandse Monografieën 69)
Van stad en buitenie (Maaslandse Monografieën 68) Delven en slepen (Maaslandse Monografieën 67) Katholieken, Kerk en Wereld (Maaslandse Monografieën 66)
Maastricht, Maestricht, Mestreech (Maaslandse Monografieën 65) Henri Hermans (1883-1947) (Maaslandse Monografieën 64) Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Maaslandse Monografieën 63)
Loons, Diets en Luiks (Maaslandse Monografieën 62) Het simultaneum in de Landen van Overmaas (Maaslandse Monografieën 61) Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg, 1367-1850 (Maaslandse Monografieën 60)
Tongeren en het land van de Tungri (31 v.Chr. - 284 n.Chr.) (Maaslandse Monografieën 59) Economische betrekkingen in grensregio's in een industrieel tijdperk, 1750-1965 (Maaslandse Monografieën 58) De kloosterpoort als sluitpost? (Maaslandse Monografieën 57)
Het verborgen front - Deel II (Maaslandse Monografieën 56) Het verborgen front - Deel I (Maaslandse Monografieën 55) De Ordinarius Chori van de collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht (Maaslandse Monografieën 54)
Kroniek van de abdij van Sint-Truiden (Maaslandse Monografieën 53) Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw (Maaslandse Monografieën 52) Uit aarde geschapen (Maaslandse Monografieën 51)
Panorama van drie eeuwen in Limburg (Maaslandse Monografieën 50) Van Frans naar Nederlands (Maaslandse Monografieën 49) Beeldenstorm in Hasselt 1567 (Maaslandse Monografieën 48)
Eenheid en scheiding van de beide Limburgen (Maaslandse Monografieën 47) Kroniek van de abdij van Sint-Truiden Deel 2 (Maaslandse Monografieën 46) Fertiliteit, arbeid en mentaliteit (Maaslandse Monografieën 45)
De reconstructie van een middeleeuws landschap (Maaslandse Monografieën 44) Kroniek van de abdij van Sint-Truiden Deel 1 (Maaslandse Monografieën 43) Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid (Maaslandse Monografieën 42)
Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de middeleeuwen (Maaslandse Monografieën 41) De Meinweg (Maaslandse Monografieën 40) De ordinarius van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht (Maaslandse Monografieën 39)
Tussen twee vuren (Maaslandse Monografieën 38) Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914 (Maaslandse Monografieën 37) Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn Deel 2 (Maaslandse Monografieën 36)
Bartholomeus van Maastricht (†1446) monnik en conciliarist (Maaslandse Monografieën 35) De slag om de Roerdriehok (Maaslandse Monografieën 34) Het notariaat in het tweeherig Maastricht (Maaslandse Monografieën 33)
Gezondheidszorg in Limburg (Maaslandse Monografieën 32) War and rural life in the early modern low countries (Maaslandse Monografieën 31) Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800 (Maaslandse Monografieën 30)
Tongeren (Maaslandse Monografieën 29) Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn ±800-1288 (Maaslandse Monografieën 28) De verdeling van de landen van Overmaas 1644-1662 (Maaslandse Monografieën 27)
Willem Hubert Nolens 1860-1931 (Maaslandse Monografieën 26) Dictionnaire Géographique Du Limbourg (Maaslandse Monografieën 25) Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid (Maaslandse Monografieën 24)
Toneel en theater in Limburg (Maaslandse Monografieën 23) Het lager onderwijs in de provincie Limburg (1815-1830) (Maaslandse Monografieën 22) Twee heren, twee confessies (Maaslandse Monografieën 21)
Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom Spätmittelalter bis zum mitte des 19. Jahrhunderts (Maaslandse Monografieën 20) Katholieke Zuid Limburg en het fasicme (Maaslandse Monografieën 19) De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg (Maaslandse Monografieën 18)
Geschiedenis van de beide Limburgen Deel II (Maaslandse Monografieën 17) Geschichte des Geschlechtes von Schaesberg (Maaslandse Monografieën 16) Geschiedenis van de beide Limburgen Deel I (Maaslandse Monografieën 15)
Het rijkskamergerecht en de Nederlanden (Maaslandse Monografieën 14) Dagboek van Gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters 1529-1545 (Maaslandse Monografieën 13) H.B.J. van Rijn - Burgemeester van Venlo, Pionier der milieuhygiëne (Maaslandse Monografieën 12)
Grensland en Bruggehoofd (Maaslandse Monografieën 11) Donkere jaren: Episoden uit de geschiedenis van Limburg 1933-1945 (Maaslandse Monografieën 10) Het graafschap Loon (11de-14de eeuw) (Maaslandse Monografieën 9)
Joannes Augustinus Paredis (1795-1886): bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd (Maaslandse Monografieën 8) De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400 (Maaslandse Monografieën 7) Het land van Montfort (Maaslandse Monografieën 6)
Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop (Maaslandse Monografieën 5) Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914 (Maaslandse Monografieën 4) Nikolaus Heyendal 1658-1733: Abt von Rolduc (Maaslandse Monografieën 3)
Grondbeleid en volkshuisvesting in de Mijnstreek (Maaslandse Monografieën 2) Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw (Maaslandse Monografieën 1)

In de serie verschijnen vooral academische proefschriften, en incidenteel ook andere historisch-wetenschappelijke werken. De reeks kent geen beperkingen gebaseerd op thematische of periodieke richtlijnen en is bedoeld voor politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis, kerkgeschiedenis, rechtsgeschiedenis, enzovoort.

Tot op heden zijn meer dan 80 delen gepubliceerd in de reguliere reeks. Daarnaast bestaat er een serie in groot formaat waarin rijk geïllustreerde werken verschijnen. Een onafhankelijke redactie met experts uit Nederland en België beoordeelt de aangeboden manuscripten op hun wetenschappelijke gehalte en adviseert het bestuur van de stichting over nieuwe uitgaven. Een Raad van Advies onder voorzitterschap van de gouverneurs van Nederlands- en Belgisch-Limburg staat het bestuur ter zijde.

De Stichting Maaslandse Monografieën is een initiatief van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en Koninklijk LGOG.