Maaslandse Monografieën

In de reeks Maaslandse Monografieën verschijnen studies van hoog niveau over de geschiedenis van Limburg en de aangrenzende regio’s. Zo voorziet de Stichting Maaslandse Monografieën de Limburgse geschiedbeoefening van een wetenschappelijk fundament, waar andere publicisten, die een groter publiek willen bereiken, op kunnen voortborduren.

Een overzicht van alle studies kunt u vinden via de volgende link: http://www.shclimburg.nl/maasl...

De Stichting Maaslandse Monografieën is in 1964 opgericht met als doel het bereikbaar maken van belangrijke studies over de geschiedenis van Limburg voor een groter publiek. De reeks richt zich op Nederlands en Belgisch Limburg en de aangrenzende regio’s.

Tussenstation Cosel (Maaslandse Monografieën 85) Charles Roemers (1748-1838) (Maaslandse Monografieën 84) Bestuur & bestuurders in Nedermaas, 1794-1814 (Maaslandse Monografieën 83)
Vormen van regionaal bewustzijn en nationale identiteit in Belgisch- en Nederlands-Limburg, 1866-1938 (Maaslandse Monografieën 82) Zwischen Glaube und Welt (Maaslandse Monografieën 81) 'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden ...' (Maaslandse Monografieën 80)
In de put (Maaslandse Monografieën 79) Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx' (Maaslandse Monografieën 78) Het tekort (Maaslandse Monografieën 77)
Vervolgd in Limburg (Maaslandse Monografieën 76) Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg (Maaslandse Monografieën 75) Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten (Maaslandse Monografieën 74)
Maastricht en Luik bezet (Maaslandse Monografieën 73) Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de 'Percessie van Scherpenheuvel' (Maaslandse Monografieën 72) Over de streep (Maaslandse Monografieën 71)
Film en het moderne leven in Limburg (Maaslandse Monografieën 70) Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling (Maaslandse Monografieën 69) Van stad en buitenie (Maaslandse Monografieën 68)
Delven en slepen (Maaslandse Monografieën 67) Katholieken, Kerk en Wereld (Maaslandse Monografieën 66) Maastricht, Maestricht, Mestreech (Maaslandse Monografieën 65)
Henri Hermans (1883-1947) (Maaslandse Monografieën 64) Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Maaslandse Monografieën 63)

In de serie verschijnen vooral academische proefschriften, en incidenteel ook andere historisch-wetenschappelijke werken. De reeks kent geen beperkingen gebaseerd op thematische of periodieke richtlijnen en is bedoeld voor politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis, kerkgeschiedenis, rechtsgeschiedenis, enzovoort.

Tot op heden zijn bijna 80 delen gepubliceerd in de reguliere reeks. Daarnaast bestaat er een serie in groot formaat waarin rijk geïllustreerde werken verschijnen. Een onafhankelijke redactie met experts uit Nederland en België beoordeelt de aangeboden manuscripten op hun wetenschappelijke gehalte en adviseert het bestuur van de stichting over nieuwe uitgaven. Een Raad van Advies onder voorzitterschap van de gouverneurs van Nederlands- en Belgisch-Limburg staat het bestuur ter zijde.

De Stichting Maaslandse Monografieën is een initiatief van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en Koninklijk LGOG.