Inhoud De Maasgouw 2000-2009

Jaargang 128, 2009

De Maasgouw Jaargang 128 | December 2009 | 4

‘Frans Erens: de verstilde revolutionar. Over persoo en dichterschap van de Limbugse Tachtiger – bij diens 75e sterfdag’ door Jean Frins M.A.

107

‘De overgang van Roermond naar de zijde van het Belgisch bewind in 1830’ door Jeanne M.C. Heijnen

118

Recensie ‘C.M. Bos-Van Bers, N. Mulders-Thijssen en J. Vullings, Le Grand Canal du Nord van de Schelde tot de Maas. De Noordervaart en haar waterwegen’ door Joost Welten

130

‘De cultivering van cultuur: filologie en nationale identiteit in de lage landen’ door Arnold Labrie

135

De Maasgouw Jaargang 128 | September 2009 | 3

‘’O reinste der schepselen’: een dubbel mysterie onthuld’ door Régis de la Haye

75

‘De vinding, translaties en verering der relieken van de heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus, 966-1958’ door C.A.A. Linssen

81

Recensie ‘Rolf Hacking, Het middeleeuwse gondbezit van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht in de regio Maas-Rijn’ door Brigitte Meijens

90

Recensie ‘F. Bakker en J. Kruijsen, Het Limburgs onder Napoleon. Achttien Limburgse en Rijnlandse dialectvertaingen van “De verloren zoon” uit 1802-1807’ door Jan Segers, Diest

93

‘Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) LGOG’ door drs. H.J.L.M. Boersma

102

De Maasgouw Jaargang 128 | Juni 2009 | 2

‘Het Maastrichtse Gerechtigheidstafereel’ door Frans Roebroeks

35

‘Herendiensten te Grubbenvorst en omgeving (1604-1617)’ door H.J.M. Hendrix

45

‘Bioscoopgeschiedenissen van Limburg’ door Joseph Wachelder

52

Recensie ‘Eric Lemmens, Aan vorst en vaderland gehecht, dich tevreden zijn ze niet: Limburgse politici in Den Haag 1839-1918’ door Kees Schutgens

59

‘Verslag Algemene Ledenvergadering LGOG’ door H.J.L.M. Boersma

63

De Maasgouw Jaargang 128 | Maart 2009 | 1

‘Dirk Daniel Vonk (Rijswijk 1767-Eijsden 1809), veelzijdig notaris ten plattelande’ door Henk J.L.M. Boersma

3

‘Martien Coppens – Licht op Limburg’ door Leentje Mostert

15

Jaargang 127, 2008

De Maasgouw Jaargang 127 | December 2008 | 4

‘Pastoor Jacobs en de devotie tot de Sterre der Zee’ door Régis de la Haye

115

‘’Oet de kleine republiek’. L.H.J. Lamberts Hurrelbinck en zijn ‘humoreske’over Neutraal Moresnet’ door Harrie Leenders

130

Recensie ‘Ferry Reurink, Het stadiocomplex. Alle terreinen waar in Nederland betaald voetbal is gespeeld’ door Frans Hermans en Wim Moorman

139

De Maasgouw Jaargang 127 | September 2008 | 3

‘De familie Costerius de Boschofen: haar adeldom en haar teloorgang (1678 – 1859)’ door Emile Haanen

79

‘Kasteel Neubourg in 1568 door troepen van Willem van Oranje met een ‘bezoek’ vereerd’ door Frank Hovens

103

De Maasgouw Jaargang 127 | Maart 2008 | 1

‘Over Sint-Odiliënberg, zijn heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus, hun vinding en verheffing, hun verering en vitae’ door C.A.A. Linssen

3

‘De restauratie van de schilderingen in de Maastrichtse Dominicanenkerk: een hels karwei en een hemels genoegen’ door Frank Hovens

21

‘In memoriam Max van Heyst’ door p. Nève

30

Jaargang 126, 2007

De Maasgouw Jaargang 126 | December 2007 | 4

‘Op zoek naar de heilige Plechelmus’ door Jan Oude Nijhuis

115

‘Sint Odiliënberg: de archeologie van een vroegmiddeleeuws klooster’ door Frans Theuws

128

Recensie ‘Kleve-Mark Urkunden. Regesten des Bestandes Kleve-Mark Urkunden im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf, bearbeitet von Heike Preuss’ door G. Venner

141

De Maasgouw Jaargang 126 | September 2007 | 3

‘Van gemeenschap naar gemeente. De doorbraak van bestuurlijke modernisering in Midden-Limburg 1935-1960’ door Theo Beckers

79

‘Tussen kader en karakter: Victor de Struers als Tweede Kamerlid’ door Erie Tanja

94

‘In memoriam Mej. J.J. Hermans 1923-2007’ door C.A.A. Linssen

106

De Maasgouw Jaargang 126 | Juni 2007 | 2

‘Oud, ouder, oudst… ‘Siem’ in Nederweert wellicht Limburgs oudste café?’ door Alfons Bruekers

39

‘Beelden van heksen en tovenaars, vroeger en nu. Een literatuurstudie’ door Eddy Tielemans

56

Recensie ‘J.F.A. Wassink, Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795’ door Emile Haanen

65

De Maasgouw Jaargang 126 | Maart 2007 | 1

‘De herbouw van de kerk te Grubbenvorst na 1635’ door H.J.M. Hendrix

3

‘Pastoor Pascal Schmeits, orator didacticus’ door Lei Limpens

10

Jaargang 125, 2006

De Maasgouw Jaargang 125 | December 2006 | 4

‘Hoe Amstel en Heineken Limburg veranderen: concentratie in het brouwersambacht tussen 1900 en 1940’ door Ruud Geven

115

‘’Strijdbare Geesten’ contra GI’s. De Slag om de Maastrichtse Meisjes, 1944-1945’ door Frans Roebroeks

130

Recensie ‘Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände 9, Reichskammergericht, Teil 10, Prozessakten des Hauptstaatsarchiv Düsseldorf im Rijksarchief Limburg in Maastricht’ door Louis Berkvens

138

Recensie ‘Gérard Dielemans, Vrijmetselarij in Maastricht’ door drs. M.A. van der Wijst

140

De Maasgouw Jaargang 125 | September 2006 | 3

‘Schipmolens op de Maas in Limburg’ door A.M. Broekmeulen

79

‘De schepenbank zegels van Lottum uit 1633 en 1651’ door M. Flokstra

86

‘Tovenarij in het land Kessel’ door Peter G.H. Vullings

88

‘Het veertiende-eeuwse mikwe in Venlo’ door Luc Wolters

95

Recensie ‘B.P.A. Gales, Delven en slepen. Steenkolenmijnbouw in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de achttiende en negentiende eeuw’ door R. Bisscheroux

103

Recensie ‘Jos Perry, Ons fatsoen als natie, Victor de Stuers 1843-1916’ door J. Bervoets

105

De Maasgouw Jaargang 125 | Juni 2006 | 2

‘Oostwegel, redder van Limburgse monumenten: Alles moet bevochten worden’ door Paul Seelen

39

‘Een contract is (g)een contract. Het praalgraf van Herman Frederik van den Bergh en Josina Walburgis in Maastricht’ W. Tiemes

42

‘Het zegel van Jutta van Limburg (1275)’ door G.H.A. Venner

50

‘Vechten voor een bruid. Het leven van de militaire commandant van Roermond in de Franse Tijd’ door Joost Welten

54

Recensie ‘Harry J.M. de Groot, Venle/Venlo. Hoe een stadje begon’ door G.H.A. Venner

64

De Maasgouw Jaargang 125 | Maart 2006 | 1

‘De affaire Van Keverberg/Von Königsmarck (1856-1858). Hoe een Limburgse baron de eer van Pruisen krenkte’ door Ignaz Matthey

3

‘Een anoniem kruisigingspaneel in het Jacob van Horne-Museum in Weert’ door dr. Jos. H. Pouls

14

‘Annales Gangeltenses. Het ‘magnum opus’ van Jacob Kritzraedt

20

Recensie ‘Oud Maastricht’ door Kees Schutgens

23

‘In memoriam Abbé André Deblon (1934-2005). Het bisdom Luik en Limburg’ door A.M.P.P. Janssen

26

Jaargang 124, 2005

De Maasgouw Jaargang 124 | December 2005 | 4

‘Onderzoek naar enkele Venlose Tolboeken’ door D. Kranen

123

Boekbespreking ‘Inventaris archief LGOG’ door Kees Schutgens

130

‘Maria Magdalena van Jan van Steffeswert na eeuwen terug in Maastricht’ door Peter te Poel

132

‘De restauratie van de Maastrichtse Dominicanenkerk bezien vanuit historisch perspectief’ door Frank Hovens

141

De Maasgouw Jaargang 124 | September 2005 | 3

‘De Hornes, hun gebrandschilderde ramen in Luik, Shrewsbury en Lichfield’ door Emile Haanen

83

‘Een schoenmakerszoon in het leger van Napoleon. De lotgevallen van Dominicus Kneepkens’ door Joost Welten

94

‘Ter nagedachtenis van M.G. Spiertz (1928-2004)’ door A.E.M. Janssen

108

Boekbespreking ‘Beelden van scholen in Sittard’ door Kees Schutgens

111

De Maasgouw Jaargang 124 | Juni 2005 | 2

‘De onvermoede zegeningen van de Kulturkampf in de geschiedenis van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen’ door Gian Ackermans

43

‘De Dominicanenkerk in Maastricht begint aan een nieuw hoofdstuk’ door Frank Hovens

51

‘De aanlopen tot het Provinciaal Museum van Oudheden in Limburg’ door G.H.A. Venner

54

Boekbespreking ‘Felix Rutten, Terugblik: 1880-1930’ door Kees Schutgens

68

Boekbespreking ‘Het diaklankbeeld: wie kent het nog? Nederweert in de jaren vijftig’ door Frank Holthuizen

70

De Maasgouw Jaargang 124 | Maart 2005 | 1

‘Marc Antoine Berdolet, de eerste bisschop van Aken’ door Wolfgang Löhr

4

‘Congregatiestichtingen in het negentiende-eeuwse Aken’ door prof. dr. Dieter P.J. Wynands

12

‘”… dir allein schwör ich bis in den Tod die Treue!” Rijnlandse bedevaarten ten tijde van het nationaal-socialisme’ door P. Dohms

21

Jaargang 123, 2004

De Maasgouw Jaargang 123 | December 2004 | 4

‘De laatste abdis van Dahlheim en haar rentmeester in opspraak?’ door Peter Geuskens

131

‘Een grafzerk bij stukken en beetjes’ door Régis de la Haye

143

‘Lambertus Theodorus van Kleef (1846-1928): een geneeskundige pionier in Maastricht’ door Frans Roebroeks

145

‘Een zegelmatrijs van de schepenbank van Mesch’ door Rombout Nijssen

154

‘Muziek in Thorn vóór 1800’ door J.H.H. Hennissen

155

De Maasgouw Jaargang 123 | September 2004 | 3

‘Onderduikadressen voor de Sterre der Zee in de Franse Tijd’ door Régis de la Haye

87

‘De mysterieuze vrachtwagen – pilotenhulp’ door dr. R.J.A. Janssens

97

‘De Leveroyse watermolen’ door Cor Tubée

105

‘Toverijprocessen in de rekeningen van het drosambt Montfort’ door P.G.H. Vullings

111

‘De regio in het vizier: Baarlo’ door Frans Hermans

116

Boekbespreking ‘Regesten der Reichsstadt Aachen’ door G. Venner

117

Boekbespreking ‘Saint Servatius d’Arménie: 1er éveque de Maastricht’ door Martine Penners-Rafutin

118

De Maasgouw Jaargang 123 | Juni 2004 | 2

‘’Papieren bouwsporen’ van kasteel Neubourg’ door Frank Hovens

47

‘Een keizerlijk Nierskanaalplan uit 1572’ door Rien van den Brand

73

De Maasgouw Jaargang 123 | Maart 2004 | 1

‘De historische boerderij: themanummer De Maasgouw 2004’ door drs. H.M.J. Melkert

3

‘De geschiedenis van de langgevelboerderij’ door ir. W.H.R.M. Beelen

6

‘De Biesenhof’ door Coen Eggen

14

‘Historische boerderijen (her)bestemmen. De visie van de Boerderijenstichting Limburg’ door drs. H.M.J. Melkert

23

‘Het leven van een film. Over hergebruik van historische landbouwbeelden’ door Frank Holthuizen

28

Boekbespreking ‘Binnen bij de boeren. Wonen en werken in historische boerderijen’ door Roy Denessen

32

Jaargang 122, 2003

De Maasgouw Jaargang 122 | December 2003 | 4

‘Per diligence met het postveer langs Mook’ door A.T.S. Wolters-van der Werf

111

‘Kulturkampf in Limburg: de strijd over religieuze rituelen in de publieke ruimte’ door Peter Jan Margry en Henk te Velde

118

Boekbespreking ‘Het pauselijk oppertoezicht in het Maasdal’ door Joseph Wijnhoven en Kees Schutgens

134

De Maasgouw Jaargang 122 | September 2003 | 3

‘De kleipijp in Limburg’ door J. Engelen

75

‘Maaslandse kunst in het Oude Rusland’ door dr. J.M.G. Pieters

82

‘Rechtskruisen, perroenen en schandpalen’ door Bèr Eggen

88

Boekbespreking ‘Daniels: archivaris, archeoloog, Nijmegenaar’ door G. Venner

98

Boekbespreking ‘La vente des biens nationaux dans le département de la Dyle’ door P.J.H. Ubachs

99

‘Het achttiende eeuwse uurwerk van Blerick’ door M. Flokstra

100

De Maasgouw Jaargang 122 | Juni 2003 | 2

‘’Kicken, clodt en boolentorf’. De kroniek van het geslacht Van Roij uit Nederweert’ door Alfons Bruekers

39

‘De geroofde luidklokken uit Maasbree’ door P. Mulders-Thijssen

63

De Maasgouw Jaargang 122 | Maart 2003 | 1

‘Jan van Steffeswert (ca. 1460 – ca. 1530) nog beter ‘uit de verf’. Signatuur IAN ontdekt op het Balinabeeld uit Millen’ door Peter te Poel & Arnold Truyen

3

‘Een kostbaar huwelijksgeschenk’ door Lou Spronck

15

‘Rond het ontstaan van het Philharmonisch gezelschap te Thorn’ door J.H.H. Hennissen & G.H.A. Venner

17

Boekbespreking ‘Duizend jaar Sint-Martinusparochie’ door Jac. Geurts

25

Jaargang 121, 2002

De Maasgouw Jaargang 121 | December 2002 | 4

‘De fortificatie van het kasteel Montfort’ door Fedor Coenen

115

‘Kerk en krant in Limburg. Over redactieraad en hoofdredacteuren van Veritas / Gazet van Limburg / De Nieuwe Limburger, 1844-1969’ door Tiek Spronck-Janssen

123

De Maasgouw Jaargang 121 | Juni 2002 | 2

‘De reliekenschat uit de Munsterkerk van Roermond; een eerste verkenning’ door Rob Dückers & Evelyne Verheggen, met bijdragen van Elisabeth Geelen

39

‘Een verplichte nieuwe begraafplaats voor Weert. Het keizerlijk-koninklijke edict van 26 juni 1784’ door Emile Haanen

62

De Maasgouw Jaargang 121 | Maart 2002 | 1

‘’De begaafde colorist uit het Rijnland. Leven en werk van kerkschilder August Martin (1837-1901)’ door Antoine Jacobs

3

‘Brand te Lottum’ door M. Flokstra

20

Boekbespreking ‘Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000’ door Frans Hermans

25

Boekbespreking ‘Maastrichtse monumentenzorg in zwart-wit. Documentaire fotografie van Alexander Simays tussen 1912 en 1940’ door G. Venner

26

‘De herbergier die zijn kop verloor, in 1595. Handel en wandel van Hans de Hoendervanger’ door Alfons Bruekers

28

Jaargang 120, 2001

De Maasgouw Jaargang 120 | December 2001 | 4

‘Maastrichtse beeldsnijders in het laatste kwart van de vijftiende eeuw’ door Frans Roebroeks en Jef Moers

111

Boekbespreking ‘Van Waterstaatskerk tot Mijncité’ door Antoine Jacobs

118

‘De regio in het vizier: Geldern’ door Frans Hermans

126

Boekbespreking ‘Handboek voor de geschiedenis van Limburg’ door Kees Schutgens

129

‘De heerlijke rechten van Maasbree (1674-1746)’ door M. Flokstra

142

‘Oude koeien te Broekhuizen’ door M. Flokstra

143

Boekbespreking ‘Geschiedenis van Geleen, deel 1’ door Piet van Luyn

144

De Maasgouw Jaargang 120 | September 2001 | 3

‘Een zeventiende-eeuws verkeersregelement uit Nederweert’ door Alfons Bruekers

75

‘Emile Seipgens (1837-1896), een letterkundige met historische belangstelling’ door G. Venner

79

‘Victor de Stuers en de passie voor het cultureel erfgoed’ door Jos Perry

82

Boekbespreking ’50 jaar Ronde van Limburg’ door Kees Schutgens

90

Boekbespreking ‘Bedevaartsplaatsen in nederland. Deel 3: Provincie Limburg’ door Frans Hermans en Gerard Venner

99

Boekbespreking ‘Geest, Koolzuur en zijk: Briefisseling van Erich Wichman’ door Joseph Wachelder

103

Boekbespreking ‘De Borcht te Baarlo’ door Ton Hendricks

105

De Maasgouw Jaargang 120 | Juni 2001 | 2

‘Een overdracht van relieken in 1602’ door G. Venner

39

‘De Duisburgse Intelligentz-Zettel’ door M. Flokstra

41

‘De ontginning van de Nederweerter ‘gemeynt’ in 1612’ door Alfons Bruekers

44

‘Atelier Prof. Joseph M.H. Thissen (1883-1920): een belangrijk, maar weinig bekend beeldhouwatelier in Roermond’ door M.R. Barones van Hövell tot Westerflier

46

‘De regio in het vizier: Gennep’ door Frans Hermans

56

Boekbespreking ‘Regesten der Reichsstadt Aachen’ door G. Venner

65

Boekbespreking ‘Gids architectuur in Noord- en Midden-Limburg 1900-2000’ door Frans Hermans

66

Boekbespreking ‘Das historische Archiv des Erzbistums Köln’ door A.M.P.P. Janssen

68

De Maasgouw Jaargang 120 | Maart 2001 | 1

‘Urania Maastricht (1902-1910)’ door Monique F.A. Dickhaut

3

‘Proces tussen twee kunsschilders over De ‘Schildersconteste’’ door A.M.G.G. Stroom

12

‘Keuls beeldhouwwerk in Limburg’ door G. Venner

16

‘De regio in het Vizier: NEUSS’ door Frans Hermans

17

‘Bedreiging van Nederweerter regenten met brandstichting in 1749’ door Alfons Bruekers

18

Boekbespreking ‘De stadsplattegronden van Jacob van Deventer’ door Frans Hermans en Gerard Venner

25

Boekbespreking ‘Meesters uit Maastricht: historische schets van de Broeders van Maastricht, 1840-2000’ door Kees Schutgens

31

Boekbespreking ‘Atlas van historische vestingsteden in Nederland, Limburg’ door A.M.P.P. Janssen

34

De Maasgouw Jaargang 119 | December 2000 | 4

‘Gertruid Bolwater: feit en fictie rond een vergeten heldin uit Venlo’ door J.H.J. Geurts

217

‘Jan van der Croon’ door Emile Haanen

243

‘Feit en fictie rond het Schinkelmenke’ door A.W.M. Bongers

257

‘De mythe van de bokkenrijders’ door L. Augustus

265

‘De garderobe achter den groeten toorn alias De geheime kamer van kasteel Hoensbroek’ door Anne Rose Orbons

273

‘Houts Henke, de redder van de kroonprins. Feit en fictie rond een Nederweerter held uit de Slag bij Waterloo’ door Alfons Bruekers

283

‘Rowwen Hèze, een leven in de marge’ door Wim Moorman

311

De Maasgouw Jaargang 119 | September 2000 | 3

‘Feit en fictie’ door A.M.P.P. Janssen

137

‘De Drususberg te Merum-Herten’ door J.W.J. Schreurs

139

‘De ‘gouden helm’ uit de Peel. Fictie en werkelijkheid’ door Herman Crompvoets

147

‘Zwentibold, feit en fictie’ door A.M.P.P. Janssen

163

‘De schat van de Sint-Servaaskerk te Maastricht’ door Régis de la Haye

179

‘De luizenbos en de waterput. Een oude fabel met een onbedoelde moraal, uit Nederweert’ door Alfons Bruekers

191

‘De Slag op de Mookerheide in constructies van nationale, provinciale en lokale identiteit’ door Eric Venbrux

197

‘Kort Limburgs. Boekbespreking’ door Frans Hermans

205

De Maasgouw Jaargang 119 | Juni 2000 | 2

‘Erich Wichman in Limburg’ door Mr. F.J. Haffmans

81

‘De stadstoren van Venlo herbouwd’ door Wim Hupperetz

99

‘De verkoop van de Baronie Rijckholt in 1683’ door A.M.A. Maassen en A.M.G.G. Stroom

107

‘Kort Limburgs. Boekbesprekingen’ door Lidwien Schiphorst, Kees Schutgens en Frans Hermans

113

‘De regio in het vizier’ door Frans Hermans

125

De Maasgouw Jaargang 119 | Maart 2000 | 1

“Geest der Provincie’. Commissaris des Konings Van der Does de Willebois over de ontwikkeling van een Nederlands-nationaal gevoel in Limburg, 1856-1874’ door Manuël Boessen

1

‘Benoeming van schout en schepenen te Grubbenvorst in 1560’ door H.J.M. Hendrix

39

‘Verzet aan het front van Maasniel, 1945. De stunt van vijf ‘Notlazarette” door R.J.A. Janssens

46

‘Jeneverstokerijen in het kanton Venlo in 1818’ door R.H.C. van Maanen

53

‘Kort Limburgs. Boekbespreking’ door Roger van Dijk, Twan Ernst en Frans Hermans

63