Inhoud De Maasgouw 2000-2009

De Maasgouw Jaargang 128 | December 2009 | 4

‘Frans Erens: de verstilde revolutionar. Over persoo en dichterschap van de Limbugse Tachtiger – bij diens 75e sterfdag’ door Jean Frins M.A.

107

‘De overgang van Roermond naar de zijde van het Belgisch bewind in 1830’ door Jeanne M.C. Heijnen

118

Recensie ‘C.M. Bos-Van Bers, N. Mulders-Thijssen en J. Vullings, Le Grand Canal du Nord van de Schelde tot de Maas. De Noordervaart en haar waterwegen’ door Joost Welten

130

‘De cultivering van cultuur: filologie en nationale identiteit in de lage landen’ door Arnold Labrie

135

De Maasgouw Jaargang 128 | September 2009 | 3

‘’O reinste der schepselen’: een dubbel mysterie onthuld’ door Régis de la Haye

75

‘De vinding, translaties en verering der relieken van de heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus, 966-1958’ door C.A.A. Linssen

81

Recensie ‘Rolf Hacking, Het middeleeuwse gondbezit van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht in de regio Maas-Rijn’ door Brigitte Meijens

90

Recensie ‘F. Bakker en J. Kruijsen, Het Limburgs onder Napoleon. Achttien Limburgse en Rijnlandse dialectvertaingen van “De verloren zoon” uit 1802-1807’ door Jan Segers, Diest

93

‘Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) LGOG’ door drs. H.J.L.M. Boersma

102

De Maasgouw Jaargang 128 | Juni 2009 | 2

‘Het Maastrichtse Gerechtigheidstafereel’ door Frans Roebroeks

35

‘Herendiensten te Grubbenvorst en omgeving (1604-1617)’ door H.J.M. Hendrix

45

‘Bioscoopgeschiedenissen van Limburg’ door Joseph Wachelder

52

Recensie ‘Eric Lemmens, Aan vorst en vaderland gehecht, dich tevreden zijn ze niet: Limburgse politici in Den Haag 1839-1918’ door Kees Schutgens

59

‘Verslag Algemene Ledenvergadering LGOG’ door H.J.L.M. Boersma

63

De Maasgouw Jaargang 128 | Maart 2009 | 1

‘Dirk Daniel Vonk (Rijswijk 1767-Eijsden 1809), veelzijdig notaris ten plattelande’ door Henk J.L.M. Boersma

3

‘Martien Coppens – Licht op Limburg’ door Leentje Mostert

15

De Maasgouw Jaargang 127 | December 2008 | 4

‘Pastoor Jacobs en de devotie tot de Sterre der Zee’ door Régis de la Haye

115

‘’Oet de kleine republiek’. L.H.J. Lamberts Hurrelbinck en zijn ‘humoreske’over Neutraal Moresnet’ door Harrie Leenders

130

Recensie ‘Ferry Reurink, Het stadiocomplex. Alle terreinen waar in Nederland betaald voetbal is gespeeld’ door Frans Hermans en Wim Moorman

139

De Maasgouw Jaargang 127 | September 2008 | 3

‘De familie Costerius de Boschofen: haar adeldom en haar teloorgang (1678 – 1859)’ door Emile Haanen

79

‘Kasteel Neubourg in 1568 door troepen van Willem van Oranje met een ‘bezoek’ vereerd’ door Frank Hovens

103

De Maasgouw Jaargang 127 | Maart 2008 | 1

‘Over Sint-Odiliënberg, zijn heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus, hun vinding en verheffing, hun verering en vitae’ door C.A.A. Linssen

3

‘De restauratie van de schilderingen in de Maastrichtse Dominicanenkerk: een hels karwei en een hemels genoegen’ door Frank Hovens

21

‘In memoriam Max van Heyst’ door p. Nève

30

De Maasgouw Jaargang 126 | December 2007 | 4

‘Op zoek naar de heilige Plechelmus’ door Jan Oude Nijhuis

115

‘Sint Odiliënberg: de archeologie van een vroegmiddeleeuws klooster’ door Frans Theuws

128

Recensie ‘Kleve-Mark Urkunden. Regesten des Bestandes Kleve-Mark Urkunden im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf, bearbeitet von Heike Preuss’ door G. Venner

141

De Maasgouw Jaargang 126 | September 2007 | 3

‘Van gemeenschap naar gemeente. De doorbraak van bestuurlijke modernisering in Midden-Limburg 1935-1960’ door Theo Beckers

79

‘Tussen kader en karakter: Victor de Struers als Tweede Kamerlid’ door Erie Tanja

94

‘In memoriam Mej. J.J. Hermans 1923-2007’ door C.A.A. Linssen

106

De Maasgouw Jaargang 126 | Juni 2007 | 2

‘Oud, ouder, oudst… ‘Siem’ in Nederweert wellicht Limburgs oudste café?’ door Alfons Bruekers

39

‘Beelden van heksen en tovenaars, vroeger en nu. Een literatuurstudie’ door Eddy Tielemans

56

Recensie ‘J.F.A. Wassink, Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795’ door Emile Haanen

65

De Maasgouw Jaargang 126 | Maart 2007 | 1

‘De herbouw van de kerk te Grubbenvorst na 1635’ door H.J.M. Hendrix

3

‘Pastoor Pascal Schmeits, orator didacticus’ door Lei Limpens

10

De Maasgouw Jaargang 125 | December 2006 | 4

‘Hoe Amstel en Heineken Limburg veranderen: concentratie in het brouwersambacht tussen 1900 en 1940’ door Ruud Geven

115

‘’Strijdbare Geesten’ contra GI’s. De Slag om de Maastrichtse Meisjes, 1944-1945’ door Frans Roebroeks

130

Recensie ‘Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände 9, Reichskammergericht, Teil 10, Prozessakten des Hauptstaatsarchiv Düsseldorf im Rijksarchief Limburg in Maastricht’ door Louis Berkvens

138

Recensie ‘Gérard Dielemans, Vrijmetselarij in Maastricht’ door drs. M.A. van der Wijst

140

De Maasgouw Jaargang 125 | September 2006 | 3

‘Schipmolens op de Maas in Limburg’ door A.M. Broekmeulen

79

‘De schepenbank zegels van Lottum uit 1633 en 1651’ door M. Flokstra

86

‘Tovenarij in het land Kessel’ door Peter G.H. Vullings

88

‘Het veertiende-eeuwse mikwe in Venlo’ door Luc Wolters

95

Recensie ‘B.P.A. Gales, Delven en slepen. Steenkolenmijnbouw in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de achttiende en negentiende eeuw’ door R. Bisscheroux

103

Recensie ‘Jos Perry, Ons fatsoen als natie, Victor de Stuers 1843-1916’ door J. Bervoets

105

De Maasgouw Jaargang 125 | Juni 2006 | 2

‘Oostwegel, redder van Limburgse monumenten: Alles moet bevochten worden’ door Paul Seelen

39

‘Een contract is (g)een contract. Het praalgraf van Herman Frederik van den Bergh en Josina Walburgis in Maastricht’ W. Tiemes

42

‘Het zegel van Jutta van Limburg (1275)’ door G.H.A. Venner

50

‘Vechten voor een bruid. Het leven van de militaire commandant van Roermond in de Franse Tijd’ door Joost Welten

54

Recensie ‘Harry J.M. de Groot, Venle/Venlo. Hoe een stadje begon’ door G.H.A. Venner

64

De Maasgouw Jaargang 125 | Maart 2006 | 1

‘De affaire Van Keverberg/Von Königsmarck (1856-1858). Hoe een Limburgse baron de eer van Pruisen krenkte’ door Ignaz Matthey

3

‘Een anoniem kruisigingspaneel in het Jacob van Horne-Museum in Weert’ door dr. Jos. H. Pouls

14

‘Annales Gangeltenses. Het ‘magnum opus’ van Jacob Kritzraedt

20

Recensie ‘Oud Maastricht’ door Kees Schutgens

23

‘In memoriam Abbé André Deblon (1934-2005). Het bisdom Luik en Limburg’ door A.M.P.P. Janssen

26