Inhoud De Maasgouw 1970-1979

Jaargang 98, 1979

De Maasgouw Jaargang 98 | December 1979 | 5/6

‘Maastrichts eerste stap buiten de veste’ door J.G.J. Koreman

p.137

‘Waar de draak voor het eerst gestoken, in Beesel of in Swalmen?’ door G. Geraedts

p.163

‘De afkomst van johannes Murmellius’ door G. Venner

p.166

‘Het graf van de graaf van Horne in de St. Martinuskerk te Weer’ door J. Henkens

p.178

‘Grenspalen in Nederland’ door Stan Smeets

p.193

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg’ door de redactie

p.195

‘Maastrichtse milieuzorgen in vroegere tijden’ door S. Tagage

p.199

De Maasgouw Jaargang 98 | September 1979 | 4

‘Tegelen, Venlo en de hervorming (1565)’ door Th.J.A. Hendriks

p.98

‘Een lofdicht op een Weerter molenaar’ door J. Henkens

p.109

‘Maestricht ende presiervativen dezer stadt rechten, vryheyden ende priviligien’ door J.H.J. Geurts

p.115

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg’ door de redactie

p.127

De Maasgouw Jaargang 98 | Juni 1979 | 2/3

‘Een vraagbaak in het zilver’ door P.L. Nève

p.33

‘De Magistraatverzetting te Venlo in 1679’ door A.J. Geurts, Th.M. Gorissen, J.G.H.M. Hesen en J.G.C. Venner

p.40

‘Het huis ‘Au Petit St. Jean’’ door J.H.J. Gulikers

p.63

‘Pappenheim voor Maastricht in 1632’ door P.J.H. Ubachs

p.75

‘Een erfenis voor Jhr van Merwick tot Kessel’ door J. Bologne

p.92

De Maasgouw Jaargang 98 | Maart 1979 | 1

‘Vierlandjespunt in het Weerter Bos’ door Stan Smeets

p.1

‘Bij de restauratie van het Bastion Holstein te Maastricht’ door L.J. Moreau

p.6

‘Een herinnering aan Napoleons val in Swalmen’ door G. Geraedts

p.15

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg’ door de redactie

p.21

Jaargang 97, 1978

De Maasgouw Jaargang 97 | December 1978 | 5/6

“’Steiner’ kannen’ door A.J. Munsters

p.129

‘Ontwakend Monumentenbeleid in Maastricht’ door J.G.J. Koreman

p.144

‘Een vroeg zestiende eeuw beeldje van Sint Servatius, een aanwinst voor de schatkamer van de St. Servaaskerk te Maastricht’ door Jos Koldeweij

p.158

‘Gelderse ministralen in dienst van Gulik in de eerste helft van de veertiende eeuw’ door P. Geuskens

p.164

‘Van bakken en bakhuizen op het platte land’ door J. Henkens

p.173

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg’ door de redactie

p.191

De Maasgouw Jaargang 97 | September 1978 | 4

‘Weert heeft een nieuw gemeetewapen’ door J. Henkens

p.97

‘Kasteel Erenstein te Kerkrade en zijn bewoners in de 18e eeuw’ door L. Augustus

p.101

‘Nota et Vetera’ door de redactie

p.123

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg’ door de redactie

p.125

De Maasgouw Jaargang 97 | Juni 1978 | 2/3

‘Enige beschouwingen over het ontstaan van het dorpje Hopel’ door H.J.M. Frusch

p.33

‘Het ‘Grand Hotel du Lévrier et de l ‘Aigle Noir’, eens een gerenommeerd hotel in Limburgs hoofdstad’ door R. van den Bergh en Hans van Hall

p.47

‘Limburgs aardewerk’ door A.J. Munsters

p.52

‘Complicaties bij de uitoefening van de kerkelijke jurisdictie in Limburg 1830-1840’ door dr. W.A.J. Munier

p.67

‘Anti-Hollandse sentimenten in Maastricht’ door N.N.

p.83

‘Het concertleven te Maastricht in de 19e eeuw’ door G. Quadvlieg

p.84

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg’ door de redactie

p.91

De Maasgouw Jaargang 97 | Maart 1978 | 1

‘De laatste vergeefse pogingen van de gehuchten van Weert tot afscheiding van de stad Weert’ door J. Henkens

p.1

‘Kasteel Erenstein te Kerkrade en zijn bewoners in de 18e eeuw’ door L. Augustus

p.12

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg’ door de redactie

p.24

Jaargang 96, 1977

De Maasgouw Jaargang 96 | 1977 | 6

‘De harmonie van Horst in de 19e eeuw sinds haar ‘allereerste opkomst’ in 1811’ door G.F. Verheijen

p.161

‘Bonnefantenmuseum en Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap’ door drs. M. Smeets

p.176

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg’ door de redactie

p.181

‘Nova et Vetera’ door de redactie

p.189

De Maasgouw Jaargang 96 | 1977 | 5

‘Kasteel Erensteiin te Kerkrade en zijn bewoners in de 18e eeuw’ door L. Augustus

p.129

‘Perikelen rond een pastoorsbenoeming te Gronsveld in 1791-1798’ door Gilles Jaspars

p.143

‘Kindertiende te Meerssen’ door Th.J. van Rensch

p.158

De Maasgouw Jaargang 96 | 1977 | 3/4

‘Kasteel Erenstein te Kerkrade en zijn bewoners in de 18e eeuw’ door L. Augustus

p.65

‘Das Valkenburger Lehen Hürth’ door S. Corsten

p.80

‘Oude plaatselijke benamingen vooral bij Maastricht’ door H.W.M. van Bommel

p.90

‘De opening van het praalgraf in de Munsterkerk te Roermond in 1699’ door G. Venner

p.100

‘Uit de ontwikkeling van het toneel- en concertwezen te Heerlen’ door C.E.P.M. Raedts

p.104

De Christuszijde van het Servatiusschrijn – Beeld en inscriptie’ door Renate Kroos

p.107

‘Cronijkje van Limburg door enen dorpskapelaan’ door de redactie

p.111

‘Nova et Vetera’ door de redactie

p.123

De Maasgouw Jaargang 96 | 1977 | 2

‘Het muziekonderwijs in Maastricht in de 19e eeuw’ door G.M.J. Quadvlieg

p.33

‘Oude plaatselijke benamingen vooral bij Maastricht’ door H. van Bommel

p.40

‘Nova et Vetera’ door de redactie

p.62

De Maasgouw Jaargang 96 | 1977 | 1

‘Bij de benoeming van de eerste gouverneur van Limburg in 1815’ door L.A.H. Peters

p.1

‘Over de aanduiding ‘Hertogdom Limburg” door drs. H.R. van Ommeren

p.11

‘Cronijkje van Limburg door enen dorpskapelaan’ door de redactie

p.27

Jaargang 95, 1976

De Maasgouw Jaargang 95 | 1976 | 6

‘In Memoriam drs. L.E.M.A. van Hommerich’ door de redactie

p.147

‘Enige oude plaatselijke benamingen bij Maastricht’ door drs. H.W.M. van Bommel

p.150

‘Jan van der Croon en Jan van Weert’ door Mr. Stan Smeets

p.161

‘De wijdingstitel van Priester Jan Driessen’ door A. Munsters

p.167

De Maasgouw Jaargang 95 | 1976 | 5

‘In Memorian Mr. H. Hardenberg’ door de redactie

p.75

‘Maastrichtse muzieksociëteiten’ door G.M.I. Quaedvlieg

p.77

‘Bewoningspatronen in Eys (Gem. Wittem)’ door J. Cuijpers

p.87

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg door enen dorpskapelaan’ door de redactie

p.107

De Maasgouw Jaargang 95 | 1976 | 4

‘De geribde millefiorie drinkbeker van St. Servaas in Maastricht’ door Thea El. Haevernick en S. Tagage

p.75

‘Bij het verschijnen van een atlas bij de geschiedenis van de tegenwoordige provincie Limburg en de omliggende gebieden’ door prof. dr. W.A.J. Munier

p.81

‘De stommen van Tricht’ door drs. H. van Bommel

p.93

De Maasgouw Jaargang 95 | 1976 | 3

‘In memoriam pastoor Th.J.W. Driessen’ door P.J.A.M. Keysers

p.43

‘De Kevelaerse kelk te Tegelen’ door Th.W.J. Driessen

p.46

‘Een pastoor-gijzelaar’ door A.J. Munsters

p.48

‘De bevolking van Weert, Nederweert en Stramproy in 1796’ door C.P.J. Henkens

p.63

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg door enen dorpskarpelaan’ door de redactie

p.70

De Maasgouw Jaargang 95 | 1976 | 1/2

‘De Sint Servaaskerk te Maastricht’ door C.J.M. van de Veken, architect. Met 1 bijlage: bestaande uit 24 tekeningen van de Sint Servaaskerk

p.1

Jaargang 94, 1975

De Maasgouw Jaargang 94 | 1975 | 6

‘Het gasthuis te Stein’ door A.J. Munsters

p.161

‘300 jaar Sint Rosakapel te Sittard’ door N. Eussen

p.167

‘Het recht van haefstoot in Limburg en Overmaze’ door Mr. K.J.Th. Janssen de Limpens

p.181

‘Auf Malbeck’ door J. Funken

p.187

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg door enen dorpskapelaan’ door de redactie

p.194

De Maasgouw Jaargang 94 | 1975 | 5

‘In Memoriam Adolf Hubertus Simonis’ door J.A. Knoors

p.129

‘De Société d’Harmonie Royale van Maastricht’ door G.M.I. Quadvlieg

p.132

‘Het jaar 1775 en het Roermondse muziekleven’ door drs. G. Venner

p.151

De Maasgouw Jaargang 94 | 1975 | 3/4

‘Een toekomst voor ons industrieel verleden’ door G.C.P. Linssen

p.65

‘Overpeinzingen over industriële archeologie in het Zuid-Limburgse mijnbekken’ door C.E.P.M. Raedts

p.82

‘Oudheidkundige problemen rond kasteel Grasbroek’ door Alb. Corten

p.91

‘Enige aantekeningen over het huis ter Horst in de 17e en de 18e eeuw’ door Th.J. van Rensch

p.105

‘Wegkruisen in het Weerter land’ door G.C.M. Egelie

p.114

‘Cronijkje van Limburg door enen dorpskapelaan’ door de redactie

p.123

De Maasgouw Jaargang 94 | 1975 | 2

‘De Roermondse tol van de heer van Wassenberg’ door G. Venner

p.33

‘De eed der Maastrichtse vroedvrouwen’ door P.J.H. Ubachs

p.44

‘Gennep in kaart’ door E. Roebroeck

p.49

‘Cronijkje van Limburg door enen dorpskapelaan’ door de redactie

p.57

De Maasgouw Jaargang 94 | 1975 | 1

‘In memoriam P.N.M. Dohmen’ door de redactie

p.1

‘Christiaan Henkens en drie broers in het pauselijk zouavenleger’ door J. Henkens

p.3

‘De Roermondse schepenfamilie Bake (vervolg)’ door J. Linssen

p.16

‘Een resumé van de muntvondsten in Venray’ door J.W.H.M. Storms

p.23

Jaargang 93, 1974

De Maasgouw Jaargang 93 | 1974 | 5/6

‘Beschouwingen rond de slag bij Mook’ door dr. Mr. H.H.E. Wouters

p.129

‘Het wapen van de nieuwe gemeente Gennep’ door Th.W.J. Driessen

p.165

‘De Roermondse schepenfamilie Bake’ door J. Linssen

p.172

‘Jocundus und die Servatius-Liturgie’ door dr. Renate Kroos

p.181

De Maasgouw Jaargang 93 | 1974 | 4

‘De munsterabdij te Roermond en haar zogenaamde refectorium tot omstreeks 1500’ door drs. A. Mekking

p.97

‘De Munsterabdij en de stadsprocessies te Roermond’ door drs. M,K,J, Smeets

p.115

De Maasgouw Jaargang 93 | 1974 | 3

‘Enige aantekeningen over de familie van Keverberg’ door L.A.H. Peters

p.65

‘Brieven uit Maastricht (slot)’ door J.L.J. Leunissen

p.82

De Maasgouw Jaargang 93 | 1974 | 2

‘In Memoriam Nico Dejong’ door de redactie

p.33

‘Een verklaring voor de naam Lindenkruispoort’ door drs. H. van Bommel

p.36

‘Limburgers naar Noord-Limburg’ door dr. G.C.P. Linssen

p.39

‘Inscripties op de z.g. Retabel in de St. Servaas te Maastricht’ door dr. J.M.B. Tagage

p.55

De Maasgouw Jaargang 93 | 1974 | 1

‘In Memoriam. Jan Jakob Jongen, 1887-1973, Ere-lid’ door drs. L.E.M.A. van Hommerich

p.1

‘Onbekende resoluties uit 1643 over het zenden van staatse commissarissen-deciseurs naar Maastricht’ door drs. P.J.H. Ubachs

p.5

‘Het ontstaan van de spoorlijn Eindhoven-Weert’ door H. Henkens

p.8

‘Plaats en betekenis van de ‘Liedertafel Concordia’ in het Maastrichtse muziekleven’ door G.M.I. Quadvlieg

p.24

‘Quadrangulatiesporen in de omgeving van Heel’ door drs. H.J.M. Thiadens

p.28

Jaargang 92, 1973

De Maasgouw Jaargang 92 | 1973 | 6

‘dr. Charles Thewissen. Zijn betekenis voor de Limburgse Historiografie’ door dr. Mr. H.H.E. Wouters

p.169

‘Wijnstraat of wijngracht. Het oostlimburgse tracé van de middeleeuwse handelsweg Keulen-Vlaanderen’ door drs. F.L. Augustus

p.175

‘De uitzet van Massoeur Mechel Coninx’ door A.J. Munsters

p.195

De Maasgouw Jaargang 92, 1973, 4/5

‘Het zilveren regeringsjubileum’ door mr. dr. J.P.D. van Banning

p.97

‘Mythe en historie omtrent d’Artagnan’ door J.Th.H. de Win

p.99

‘Het verraad van Rijnberg, 1672’ door A.J. Munsters

p.114

‘Het Franse intermezzo te Maastricht, 1673-1678’ door dr. Mr. H.H.E. Wouters

p.132

De Maasgouw Jaargang 92 | 1973 | 3

‘Een gebedenboek van Elisabeth van Bijlandt, geb. Schenck van Nydeggen, vrouwe van Well’ door Th.W.J. Driessen

p.65

‘Windmolens in Roermond’ door J. Linssen

p.75

‘Roermond hoofdstad van de provincie Limburg?’ door J.G.F.G.M. Baron van Hövell tot Westerflier

p.82

De Maasgouw Jaargang 92 | 1973 | 2

‘Uit de geschiedenis van de vesting maastricht IV’ door L.J. Moreau

p.33

‘Gerechtelijke wijsheid te Stein’ door A.J. Munsters

p.53

‘Een heksenproces te Weert in 1581’ door J. Henkens

p.58

‘Een toelichting bij een versregel in Veldekes Servaaslegende’ door drs. J.M.G. Notermans

p.62

De Maasgouw Jaargang 92 | 1973 | 1

‘Straats en Spaans te Heerlen’ door drs. J.A.K. Haas

p.1

‘Van Maastrichtse muziekvereniging tot stedelijke muziekschool’ door G. Quadvlieg

p.11

‘Weert in 1702. Militaire acties en de verwoesting van het kasteel’ door H.J.M.E. Mathijsen

p.19

‘Brieven uit Maastricht V’ door J.L.J. Leunissen

p.28

Jaargang 91, 1972

De Maasgouw Jaargang 91 | 1972 | 6

‘Mathijs Ver Straeten (1851-1922) en zijn wandkaart van Limburg’ door Godfried C.M. Egelie

p.161

‘Uit het Cartularium van de Voogdij van Roermond II’ door J. Linssen

p.187

De Maasgouw Jaargang 91 | 1972 | 4/5

‘Uit de geschiedenis van de vesting Maastricht III’ door L.J. Moreau

p.97

‘Uit het Cartularium van de Voogdij van Roermond’ door J. Linssen

p.127

‘Brieven uit Maastricht IV’ door J.L.J. Leunissen

p.137

‘Een vergeten adellijk huis in Stevensweert’ door P.A.W. Dingemans

p.143

De Maasgouw Jaargang 91 | 1972 | 3

‘5 september 1944 – 1 maart 1945. Een zware tijd voor de stad Venlo’ door W.A.A. Westerhuis

p.65

‘Medios para ganar Mastrique’ door Br.P.J.H. Ubachs

p.85

‘Een optekening aangaande het formele leenrecht in het land van Wassenberg’ door G. Venner

p.87

De Maasgouw Jaargang 91 | 1972 | 2

‘Kasteel Hasselholt te Ohé en Laak’ door J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier

p.33

‘Een voorgewende ontvoering’ door A.J. Munsters

p.43

De Maasgouw Jaargang 91 | 1972 | 1

‘De opgang en teleurgang van de Limburgse steenkoolindustrie’ door Ir. C.E.P.M. Raedts

p.1

‘De muntplaats Venray 1394-1402’ door J.W.H.M. Storms

p.27

Jaargang 90, 1971

De Maasgouw Jaargang 90 | 1971 | 6

‘Het “Clooster der Bekeerder Sondersen”. Problemen rond het klooster de Witte Vrouwen te Maastricht en het mirakelspel Marieken van Nieumeghen’ door H.Th.M. Roosenboom

p.167

‘Verslag van de opbouw van de Weerter Toren 1887-1889’ door J. Henkens

p.183

De Maasgouw Jaargang 90 | 1971 | 5

‘In Memoriam Mgr. Prof. Dr. F.L.R. Sassen’ door Prof. Dr. P.H. van Laer

p.137

‘Onbekende afbeelding uit de 15e eeuw van Sint-Servaaskerk te Maastricht nieuw ontdekt’ door W. Marres

p.141

‘Wanneer kwam s’-Hertogenrade aan Limburg? Het omstreden “Prumizfelt”’ door L. Augustus

p.151

‘Brieven over Maastricht III’ door J.L.J. Leunissen

p.161

De Maasgouw Jaargang 90 | 1971 | 3/4

‘Uit de geschiedenis van de vesting Maastricht III’ door L.J. Moreau

p.73

‘Standengroepering van Limburg-Overmaas in zijn Statencolleges, 14e – 15e eeuw’ door L. van Hommerich

p.99

‘Uit de voorgeschiedenis van het Partagetractaat’ door J. Haas

p.111

‘Een reglement voor het St. Dionysius-gilde te Heyen’ door Th.W.J. Driessen en M.P.J. van den Brand

p.123

‘Renne Rinne Rinnepacht’ door J.A.A.G. Winckers

p.129

De Maasgouw Jaargang 90 | 1971 | 2

‘In Memoriam J.M. van de Venne’ door de redactie

p.41

‘Boc van Mere (Boxmeer) voor 1300’ door Th.W.J. Driessen en M.P.J. van den Brand

p.43

’12 maart 1971. De Roermondse kartuizer Dionysius stierf vijf eeuwen geleden’ door J.M. Gijsen

p.49

‘Brieven over Maastricht II’ door J.L.J. Leunissen

p.57

‘De sociaal-economische toestand in het Overkwartier van Gelder onder de aartshertogen (1598-1621)’ door R. Beckers

p.63

De Maasgouw Jaargang 90 | 1971 | 1

‘De bevrijding van Heerlen op 19 en 18 september 1944’ door V. Sniekers

p.1

‘Balthazar van Drogenbroeck en de schilderingen in de Loreto-kapel te Thorn’ door L. Heere

p.19

‘Een Venlose monstrans te Langdorp-Wolfsdonk (B.)’ door T.J. Gerits

p.33

Jaargang 89, 1970

De Maasgouw Jaargang 89 | 1970 | 6

‘In Memoriam Jean Phillipens’ door J. Gulikers

p.169

‘Brieven over Maastricht’ door J.L.J. Leunissen

p.171

‘De wonderdoener Marcus van Aviano te Gronsveld in 1681’ door Br. P.J.H. Ubachs

p.181

‘Een blik op het onderwijs te Weert in de 1e helft van de vorige eeuw’ door J. Henkens

p.185

‘Een bevestiging van rechten der stad Nieuwstadt en een beschrijving van haar grenzen’ door G. Venner

p.195

De Maasgouw Jaargang 89 | 1970 | 5

‘In Memoriam Adolf Welters’ door de redactie

p.137

‘In Memoriam pater dr. Daniël van Wely O.F.M.’ door J. v.d. Velden

p.139

‘Van Horne of Hoorne, maar niet Hoorn’ door Daniël van Wely

p.141

‘De Lombarden te Maastricht’ door J.A.A.G. Winckers

p.149

‘Die Terra de Rode und das Jahr 1136’ door Severin Corsten

p.159

De Maasgouw Jaargang 89 | 1970 | 3/4

‘De grondheerlijkheid Leeuwen onder Maasniel’ door J.Linssen

p.65

‘De orgelbouwers Binvignat te Maastricht’ door G.M.I. Quadvlieg

p.79

‘Opmerkelijke regelingen uit een 15de eeuwse mijnbouw-instruktie’ door B.H.D. Hermesdorf

p.89

‘Jaques du Rondel (1636-1715)’ door F.L.R. Sassen

p.99

‘Plaatselijke benamingen in de omgeving van Maastricht’ door H. v. Bommel

p.109

De Maasgouw Jaargang 89 | 1970 | 2

‘Triptiek met betrekking tot Sint Servaas’ door drs. Jef Notermans

p.33

‘Wanneer kwam Rode aan Limburg’ door L. Augustus

p.41

‘Lenen van Gennep in 1336’ door J.A.M. van der Loo

p.45

‘De watermolen te Tienray en haar bewoners’ door L.J.G.W. Schelberg

p.49

‘Negentiende-eeuwse Maastrichtse muziekmeesters’ door G.M.I. Quadvlieg

p.55

De Maasgouw Jaargang 89 | 1970 | 1

‘Enkele aspecten van de bevrijding van Roermond’ door M.K.J. Smeets

p.1

‘Enkele onbekende drossaarden van Montfort’ door G. Venner

p.21

‘Enige historische gegevens betreffende de predikanten der Hervormde Gemeente te Gennep’ door W.W. Foks

p.23

‘Plaatselijke benamingen in de omgeving van Maastricht’ door H. van Bommel

p.25