Inhoud De Maasgouw 1980-1989

Jaargang 108, 1989

De Maasgouw Jaargang 108 | December 1989 | 4

‘Dr. P.A.M. Geurts als Limburgs historicus’ door M. Evers en A.R.M. Janssen

p.170

‘Horst geïnspecteerd door de hiërarchie (1700-1730)’ door Kees Schutgens

p.173

‘Kanunnik Corten wil weg bij Sint-Servaas’ door P.J.H. Ubachs

p.192

‘Een interessante briefwisseling tussen twee historici: S.P. Ernst en A.W. van Spaan

p.200

‘Een door de kunst in het algemeen. De tachtiger Lodewijk van Deyssel over zijn oom Pierre Cuypers’ door Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar

p.210

‘Hoe geheim was het geheime leven van pastoor Pascal Schmeits?’ door Peter J.A. Nissen

p.221

De Maasgouw Jaargang 108 | September 1989 | 3

‘De Oirsbeekse bevolking in de achttiende eeuw’ door R.J.M. Beumers

p.121

‘Het ontstaan van een nieuw schoolreglement te Bergen, aan het einde van de zeventiende eeuw’ door P.G.B. Thissen

p.134

‘Een Maastrichts bericht over de parochie Maaseik uit 1588’ door Hubert Jacobs

p.143

‘Koning Sigismund in Maastricht op 24 december 1416; een tweede aanvulling’ door C.A.A. Linssen

p.149

De Maasgouw Jaargang 108 | Juni 1989 | 2

‘De terugkeer van het Nederlandse gezag in Limburg, 1839-1840’ door Rob P.W.J.M. van der Heijden

p.65

‘Agitatie in Limburg, de verhoging van de grondbelasting in het hertogdom in 1865’ door Nick Bos

p.79

‘Over beeldig Limburg, notitie – commentaar – memoire’ door Fred van Leeuwen

p.95

De Maasgouw Jaargang 108 | Maart 1989 | 1

‘Mathias Kemp – kroniekschrijver van het Limburgse leven’ door Adri Gorissen

p.1

‘Charles Eyck en de glas-in-loodkunst’ door M. Roovers-Tacken

p.29

‘De beeldhouwer W. Houtermans en zijn atelier in Roermond’ door Albert C. Houtermans

p.43

Jaargang 107, 1988

De Maasgouw Jaargang 107 | December 1988 | 4

‘Limburg-vuursteenland’ door L.P. Louwe Kooijmans

p.170

‘De actualiteit van 125 jaren Romeinse archeologie in Limburg’ door J.H.F. Bloemers

p.182

‘De regionale en lokale geschiedbeoefening Nederland’ door M.A.W. Gerding

p.194

‘Limburg in de middeleeuwen’ door H. Stoepker

p.205

‘Welke functie heeft de genealogie voor wie?’ door A.D. de Jonge

p.227

‘Bronnenonderzoek’ door C.O.A. Schimmelpenninck

p.236

‘Monument als bron’ door C.G. de Dijn

p.241

‘Die Schlacht bei Worringen und die Verbünteten de Herzogs von Brabant’ door W. Janssen

p.251

‘Worringen 1288: Ridderlijke roem en burgerlijke werkelijkheid’ door R. van Uytven

p.257

De Maasgouw Jaargang 107 | September 1988 | 3

‘Het dagelijks leven in het sanatorium Hornerheide’ door W. wijnands-van Someren

p.113

‘Bordelen, prostitutie en geslachtsziekte in Venlo, 1840-1871’ door Gerrit van der Veer

p.127

‘Het ontstaan van de vroedvrouwenschool te Heerlen’ door Peer Boselie

p.141

De Maasgouw Jaargang 107 | Juni 1988 | 2

‘De Melickse Tonedenhof in de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog’ door P. Geuskens

p.57

‘De familie Van Broekhuizen, tak Hubrecht’ door M. Flokstra

p. 74

‘De Refugie van Hocht te Maastricht’ door J. Brouwers

p.84

De Maasgouw Jaargang 107 | Maart 1988 | 1

‘De goud- en zilversmeden in dienst van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht’ door Mieke de Kreek

p.1

‘Het probleem der verpandingen in de bank Heerlen, 1626-1627’ door M. van Dijk

p.18

‘Een kerkroof te Swalmen in 1735’ door W. Geraedts

p.36

‘Wassenberg en de hertogen van Limburg in de twaalfde eeuw’ door T. Klaversma

p.41

Jaargang 105, 1986

De Maasgouw Jaargang 105 | December 1986 | 4

‘Het Malensbos en het Holsetterbos onder Vaals’ door H.A. Loontjes

p.153

‘Een onbekend schilderij van de kartuis van Roermond’ door Peter J.A. Nissen

p.174

‘Het Sint-Egiliusbeeld in de parochiekerk van Sint-Geertruid’ door F.H.M. Roebroeks

p.179

‘Linne in de dertiende eeuw’ door G. Venner

p.186

De Maasgouw Jaargang 105 | September 1986 | 3

‘Een dysenterie-epidemie in Limburg, 1676’ door M.P.H.M. Dings

p.105

‘Een heiligenbeeld van Jan van Steffensweert’ door J.M.A. van Cauteren

p.115

‘De oudste Maastrichtse kranten (1746-1794) (vervolg)’ door A.W.M. Bogers

p.118

‘De verwerving van het zgn. Romeinse altaar van Kessel door het rijksmuseum van oudheden te Leiden, 1870’ door J.T.J. Jamar

p.129

‘Deining rond een missiekruis te Weert in 1929’ door J. Henskens

p.134

‘Veer- en visserijpachting op kasteel Blijenbeek rond 1700’ door M.P.J. van den Brand

p.139

De Maasgouw Jaargang 105 | Juni 1986 | 2

‘Historische aspecten van de provincie(s) Limburg, 1815-1848’ door A.J. Geurts

p.49

‘De oudste Maastrichtse kranten (1746-1749)’ door A.W.M. Bogers

p.79

‘Nogmaals: Op het spoor van de “meester van Elsloo?”’ door G. Venner

p.96

De Maasgouw Jaargang 105 | Maart 1986 | 1

‘Een Limburgs dialectstuk als politiek propagandamiddel’ door S.H.H. van der Hoek

p.1

‘Het jus de non evocando in gevaar’ door J.G.C. Venner

p.10

‘”Herbergh den Swaen” in Swalmen en “Zwaantjeshof” in Echt’ door W. Geraedts

p.16

‘Mentaliteitsgeschiedenis, samenvatting van een studiedag’ door J. Wieland

p.23

‘Willem Everts, directeur van Rolduc, in enkele romans van Catharina Alberdigk Thijm’ door P.A.M. Geurts

p.34

Jaargang 103, 1984

De Maasgouw Jaargang 103 | December 1984 | 4

‘In memoriam Hein de Win’ door M.S.

p.153

‘Een bijdrage tot de genealogie over de familie van Broekhuizen ‘tak Sweder’’ door M. Flokstra

p.156

‘Waar studeerde Johannes de Lovanio?’ door Peter J.A. Nissen

p.172

‘Roermond als bedevaartsoord omstreeks 1225’ door G. Venner

p.179

‘De eerste Limburgse priesters naar een Nederlandse Universiteit: het voorbeeld van A.H. Geurts, 1889-1893’ door P.A.M. Geurts

p.183

‘Het onbeduidende leven van Jan Willem Salie, huisonderwijzer en letterkundige te Maastricht’ door J. Wieland

p.191

De Maasgouw Jaargang 103 | September 1984 | 3

‘Moment-opname uit de geschiedenis van de Oude Molen in Valkenburg aan de Geul’ door M. Meerman

p.105

‘Gedeelte van een grafsteen (ca. 1300) met de voorstelling van een man gevonden te St. Pieter’ door H.A. Tummers

p.116

‘Kanttekeningen bij enkele lidmatenlijsten van de gereformeerde gemeente van Valkenburg in de staatse tijd’ door W.A.J. Munier

p.127

‘Een bijzondere ontdekking voor de historie van het huis Ter Horst’ door Y.A.W. Hermans-Cuppen

p.140

‘Nieuw licht op de stadswording van Nieuwstadt’ door G. Venner

p.145

De Maasgouw Jaargang 103 | Juni 1984 | 2

‘Een schilderij van de marteldood der Londense Kartuizers in 1535 in het gemeentelijk museum van Roermond’ door P. Nissen

p.49

‘Kamerzetel voor De Stuers’ door P.A.M. Geurts

p.60

‘Het nieuwe gemeentewapen van Eijsden’ door H. van Hall

p.76

‘Enkele gevallen van verloting van onroerend goed in de negentiende eeuw’ door J. Wieland

p.96

‘Autobiografie van Jos Habets’ door de redactie

p.103

De Maasgouw Jaargang 103 | Maart 1984 | 1

‘In Memoriam Jan Koreman’ door H. Wouters

p.1

‘Hoe een Roermonds chirurgijn gerechtelijke betaling van zijn honorarium vorderde (1692)’ door O. Moorman van Kappen

p.10

‘Sint Servaas in de vierde eeuw’ door A.J. Munsters

p.13

‘Had dokter Schols gelijk?’ door M.Th.L.W. Boersma

p.41

Jaargang 102, 1983

De Maasgouw Jaargang 102 | December 1983 | 4

‘De Teekenschool voor Nuttige en Beeldende Kunsten en Ambachtsschool te Roermond: een twintigste eeuws monument’ door Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar

p.161

‘Copiae Copiarum, literaire filiaties in de regionale geschiedschrijving’ door R. de la Haye

p.182

‘Geen kamerzetel voor Poels’ door P.A.M. Geurts

p.188

‘Elbert van Eyle, een ‘onfortuinlijke’ drost van Gelre’ door P.H.M. Boselie

p.195

De Maasgouw Jaargang 102 | September 1983 | 3

‘De bestrijding van wolven in het departement van nedermaas’ door G. Geraedts

p.113

‘De weldoenster Anna van Baerle’ door P. Geuskens

p.128

‘De indienstneming en het uit dienst treden van Maastrichts eerste pensionaris (1527-1530)’ door O, Moorman van Kappen

p.138

‘De samensteller van: Rolduc. Schetsen en herinneringen’ door P.A.M. Geurts

p.148

‘Autobiografie van Jos Habets’ door de redactie

p.159

De Maasgouw Jaargang 102 | Juni 1983 | 2

‘Limburgs verleden in het Rijksmuseum te Amsterdam’ door B.C.M. van Hellenberg Hubar

p.57

‘Roermondse kranten, 1660-1737’ door E. Ramakers

p.80

‘De lakenfabriek van Hanckar te Maastricht’ door J.H.M. Wieland

p.87

‘Autobiografie van Jos Habets’ door de redactie

p.109

De Maasgouw Jaargang 102 | Maart 1983 | 1

‘De Maasveldtocht van 1632; oorzaken en gevolgen’ door P.J.H. Ubachs

p.1

‘Nogmaals Roermond zevenhondervijftig jaar stad: een aanvulling’ door O. Moorman van Kappen

p.24

‘De voormalige Maternuskapel van de St. Servaaskerk in Maastricht’ door L. Bosman

p.28

‘De ‘Reeckeningh de kerck van Moock aengaende’ in de ‘Croatische trobbelen” door H.J.M. Spruijt

p.39

‘De Limburgse leeuw in het provinciewapen’ door J.T.J. Jamar

p.46

‘Clausewitz in Roermond en Maaseik anno 1814’ door P.J.H. Ubachs

p.49

‘Hoog-Cruts: een grensgeval af!’ door R. de la Haye

p.51

‘Autobiografie van Jos Habets’ door de redactie

p.54

Jaargang 101, 1982

De Maasgouw Jaargang 101 | December 1982 | 4

‘Roermond zevenhonderdvijftig jaar stad’ door O. Moorman van Kappen

p.161

‘Het klooster Hoog-Cruts: een grensgeval’ door R. de la Haye

p.177

‘Het eeuwfeest van de kapel in Kessel-Eik’ door A.J.G. Hendriks

p.197

‘Nogmaals couranten’ door A.M.J.A. Berkvens

p.206

‘Autobiografie van Jos Habets’ door de redactie

p.207

De Maasgouw Jaargang 101 | September 1982 | 3

‘Koningin Beatrix beschermvrouwe van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap’ door de redactie

p.105

‘In Memoriam Dr. Louis Roppe’ door M.S.

p.107

‘Nieuwe gemeentewapens in Zuid-Limburg’ door drs. M.K.J. Smeets

p.109

“Eene ordinaire wekentlycke gazette’ te Roermond in 1660’ door P. Nissen

p.113

‘Een vermelding van Roermond in het Siegburgs mirakelboek’ door G.H.A. Venner

p.124

‘Herzogenrath, 700 jaar stad’ door F.L. Augustus

p.135

‘De opkomst van een stedelijke rechtskring nabij het oude ‘castrum Rodense” door A.Fl. Gehlen

p.140

‘Zielzorg onder de blauwe hemel op de Sint-Pietersberg, anno 1632’ door P.J.H. Ubachs

p.152

‘Autobiografie van Jos Habets’ door de redactie

p.158

De Maasgouw Jaargang 101 | Maart 1982 | 1

‘Spreuken en opschriften in het stadshuis van Maastricht’ door L. Minis

p.1

‘De voormalige windmolen van Rijnskensvoert, eertijds dwangmolen voor helden’ door P. Geuskens

p.10

‘Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1784’ door A.M.J.A. Berkvens

p.15

‘Nieuwe gegevens over het kasteel te Stevensweert’ door H.G.M. Rutten

p.29

‘Herzogenrath of Rolduc?’ door L. Augustus

p.37

‘Autobiografie van Jos Habets’ door de redactie

p.43

Jaargang 100, 1981

De Maasgouw Jaargang 100 | December 1981 | 4

‘Is angst voor wolven terecht?’ door G. Geraedts

p.193

‘Die ehemalige Freiherrkeit Alsdorf und das Land Herzogenrath’ door Friedrich Schmitz

p.205

‘Het kanonschot langs de Maas’ door P.J.H. Ubachs en P.A.W. Dingemans

p.216

‘Autobiografie van jos Habets’ door de redactie

p.219

De Maasgouw Jaargang 100 | September 1981 | 3

‘Liever Turks dan Pruisisch’ door Ingrid M.H. Evers

p.129

‘Geschil over de schepenkeuze te Erkelenz’ door G.H.A. Venner

p.150

‘De bewoners van Strijthagen in de zestiende en zeventiende eeuw’ door E. Ramakers

p.157

‘Het kleedje van de honderdjarige’ door M.A. van der Wijst

p.171

‘Een schansreglement uit Weert’ door J. Henskens

p.177

‘Dagboek van pastoor Jos Habets’ door de redactie

p.188

De Maasgouw Jaargang 100 | Juni 1981 | 2

‘In Memoriam Willy Marres’

p.65

‘Aan de wieg van ‘De Maasgouw” door G. Venner

p.67

‘Het iconografische programma van de schildering tegen het koorgewelf van de Sint-Servaaskerk te Maastricht gerecontrueerd’ door A.J.J. Mekking en F.B.P. Ahsmann

p.74

‘De problematiek van de regionale geschiedbeoefening met betrekking tot Limburg’ door R. Philips

p.87

‘De restauratie van de Hoge Fronten te Maastricht I’ door L.J. Moreau

p.95

‘Spaanse licentie-geld heffing op de Maas te Gennep in 1637’ door M.P.J. van den Brand

p.103

‘Westeringh bij Maasbree’ door P. Geuskens

p.114

‘Dagboek van Jos Habets’ door de redactie

p.124

De Maasgouw Jaargang 100 | Maart 1981 | 1

‘Sint-Servaas te Maastricht als bedevaartplaats’ door A.M. Koldeweij

p.3

‘Twee inventarissen van het kasteel van Herzogenrath’ door A. Uitterhoeve

p.30

‘Limburgse handels- en fabrieksmerken, 1881-1899’ door M.A. van der Wijst

p.43

‘Claude Ernest de Montaigne, Luiks hoogschout van Maastricht J.Th.H. de Win, ere-lid van LGOG’ door J. Brouwers

p.57

‘Dagboek van pastoor Jos Habets’ door de redactie

p.62

Jaargang 99, 1980

De Maasgouw Jaargang 99 | December 1980 | 4

‘Samenstellingen organisaties van de Staten van het Overkwartier van Gelder’ door G. Venner

p.169

‘Kroniek van de papierindustrie in Mechelen-Wittem’ door M. Meerman

p.177

‘Limburgse processieperikelen, 1873-1880’ door Giel Hutschemakers

p.184

‘Jan van Denemarken en het vermeende Roermondse processiespel’ door Peter Nissen

p.209

‘Het dagboek van Pastoor Jos Habets’ door de redactie

p.215

‘Het beeld van Johannes Nepomucenus op de Swalmenbrug in Swalmen’ door G. Geraedts

p.219

De Maasgouw Jaargang 99 | September 1980 | 3

‘In Memoriam Mr. K.J.Th. Janssen de Limpens’ door M.S.

p.113

‘Limburgse processieperikelen, 1873-1880’ door G. Hutschemakers

p.117

‘Kroniek van de papierindustrie in Mechelen-Wittem’ door M. Meerman

p.128

‘Waardeverhoudingen van munten, gangbaar in de omgeving van maastricht in 1646’ door J. Brouwers

p.153

‘Dagboek van pastoor Jos Habets’ door de redactie

p.165

De Maasgouw Jaargang 99 | Juni 1980 | 2

‘Kroniek van de papierindustrie in Mechelen-Wittem’ door M. Meerman

p.57

‘Een aanwinst voor de schatkamer van de Servaaskerk te Maastricht’ door J. Koldeweij

p.72

‘De belegering van Maastricht in 1579’ door C.M. Schulten

p.81

‘Historische schets van het dossier “Ijzeren Rijn”’ door de redactie

p.93

‘De stichting van de Stedelijke Latijnse Stadsschool te Maastricht’ door J.G.J. Koreman

p.98

‘Dagboek van pastoor Jos Habets’ door de redactie

p.109

De Maasgouw Jaargang 99 | Maart 1980 | 1

‘Op het spoor van de “Meester van Elsloo”’ door G. Venner

p.3

‘De stichting van de wijding van de Munsterabdij te Roermond’ door M. Dillo

p.10

‘De Keverberg te Kessel van 1798 tot 1876’ door A.J.G. Hendricks

p.19

‘Dionysius de Kartuizer en het testament van Johannes de Lovanio’ door P.J.A. Nissen

p.33

‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg’ door de redactie

p.53