Inhoud De Maasgouw 1960-1969

Jaargang 88, 1969

De Maasgouw Jaargang 88 | 1969 | 6

‘In memoriam J. Huijsmans’ door de redactie

p.169

‘Hoe Weert in 1940 en in 1944 aan een ramp ontkwam’ door J. Henkens

p.171

‘Een toelichting bij een versregel in Veldekes Servaaslegende’ door Jef Notermans

p.181

‘Tempora Mutantur’ door E.J.M. Jaspars

p.183

‘Uit het verleden van Helden’ door J. Linssen

p.185

‘Over een oude Wycker straatnaam’ door L.J. Moreau

p.193

De Maasgouw Jaargang 88 | 1969 | 5

‘Maastricht van D-day tot bevrijding’ door J.G.J. Koreman

p.137

‘De kunstminnende piorin Isabella van Ravenschot te Houthem-St. Gerlach’ door Th.W.J. Driessen

p.161

De Maasgouw Jaargang 88 | 1969 | 3/4

‘Uit de geschiedenis van de vesting Maastricht I’ door L.J. Moreau

p.65

‘Reizen in de 18e eeuw. Enkele kanttekeningen bij een reiskostendeclaratie voor twee reizen van Den Haag naar Montfort in 1769’ door dr. E. Roebroeck

p.105

‘Muntvondst uit Roermond’ door H. Enno van Gelder

p.121

‘Een bronzen zwaard uit de Maas bij Stevensweert’ door J.H.F. Bloemers

p.131

De Maasgouw Jaargang 88 | 1969 | 2

‘Perikelen rond de opheffing van het kapittel van sint Salvator te susteren’ door drs. J.A.K. de Haas

p.33

‘De Maastrichtse zilveren Apostelen’ door J.G.J. koreman

p.53

‘Postmeester Coumans te Weert’ door mr. Stan Smeets

p.55

‘Kwartierstaat van dr. J.WH. Goossens 1869-1933’ door

p.57

De Maasgouw Jaargang 88 | 1969 | 1

‘”Een nieuw Liedeke” over de Swalmer bosstrijd rond 1850’ door G. Venner

p.1

‘De beide oudste gasthuizen van Roermond’ door J. Linssen

p.11

‘De Venlose goud- en zilversmedenfamilie Clingenborch (Clingerbec)’ door Jan Verzijl

p.17

‘Enkele gegevens over de herberg “De Croon”’ door J.G.J. Koreman

p.21

Jaargang 87, 1968

De Maasgouw Jaargang 87 | 1968 | 6

‘Het postwezen in het Land van Weert’ door H.J. Verstappen

p.161

‘Enige schepenbrieven van Melick’ door J. Linssen

p.175

‘Pereboom en Leyser. Orgelbouwers te Maastricht’ door G.M.I. Quaedvlieg

p.185

De Maasgouw Jaargang 87 | 1968 | 5

‘”Den Roomschen Pelgrim”. Een baedeker uit 1699’ door P.A.W. Dingemans

p.129

‘Dat ierste boeck vanden nievve duytsche liedekens’ door Gerard M.I. Quaedvlieg

p.143

‘Sint-Joost en het geslacht De Plevits’ door L. Heere

p.149

De Maasgouw Jaargang 87 | 1968 | 4

‘De twee kastelen van Weert’ door F.E. van Gulick

p.97

‘Bouwresten van de voormalige lunt Sint-Pieter te Maastricht teruggevonden’ door L.J. Moreau

p.119

De Maasgouw Jaargang 87 | 1968 | 3

‘De figurale kapitelen in het Maasland’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.65

‘Vier Limburgse Statencolleges, 1598-1680. Een studie van Jacques Thielens’ door L. van Hommerich

p.77

De Maasgouw Jaargang 87 | 1968 | 2

‘Bouwgeschiedenis van de St.-Martinuskerk te Weert’ door J. Henkens

p.33

‘De levensboom en de Maastrichtse noodkist’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.49

‘Bij de restauratie van het bastion Waldeck te Maastricht’ door L.J. Moreau

p.53

De Maasgouw Jaargang 87 | 1968 | 1

‘Een Mortuarium te Heerlen’ door L. van hommerich

p.1

‘Ottoonse kapitelen in Limburg’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.25

Jaargang 86, 1967

De Maasgouw Jaargang 86 | 1967 | 6

‘De toestand der Maastrichtse St.-Servaaskerk tegen de aanvang van Cuypers’ restauratie’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.161

‘Het verbond van aken van 1420’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.169

‘Zigeuners in Midden-Limburg’ door P.A.W. Dingemans

p.175

‘De Maastrichtse stadstrompetters. Bijdrage tot hun geschiedenis’ door G. Quaedvlieg

p.179

‘Genealogische bijzonderheden betreffende de orgelbouwers Beerens’ door J.H.J. Gulikers

p.187

De Maasgouw Jaargang 86 | 1967 | 5

‘Honderd jaar “gewone” provincie’ door J.P.D. van banning

p.129

‘Een brochure uit het jaar 1838’ door Th. Wingens

p.137

‘Wo lag die curtis des Proptes von Odilienberg?’ door Severin Corsten

p.145

‘Bouwfragmenten van een 17e-eeuwese redoute te wijk-maastricht’ door L.J. Moreau

p.153

De Maasgouw Jaargang 86 | 1967 | 4

‘mr. K.J.Th. Janssen de Limpens. Voorzitter van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 1963-1967’ door C.A.A. Linssen

p.97

‘Het vierdel van Herle met den Gherichte ende met vieftyen Mannen’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.99

‘Orgelbouwers in Limburg’ door G.M.I. Quaedvlieg

p.109

‘Overblijfselen van 18e-eeuwse vestinggangen te wijk-Maastricht’ door L.J. Moreau

p.125

De Maasgouw Jaargang 86 | 1967 | 3

‘De benoeming van de schepenen van Roermond’ door J. Linssen

p.65

‘Heerlijke rechten der “Heren van Daelenbroeck” te Herten in de 18e eeuw’ door F.M.J. van der Steen

p.71

De Maasgouw Jaargang 86 | 1967 | 2

‘In memoriam Jan Verzijl’ door G. Panhuysen

p.33

‘Het “Premier art roman” in de Nederlanden. De Stiftskapel van St.-Servaas te Maastricht’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.37

‘De tochten van Karel de Stoute door Nederlands Limburg (1473-1475)’ door dr. Arthur Schrijnemakers

p.51

‘Een Tienrayse molenaar en zijn nakomelingen’ door L. Schelberg

p.55

De Maasgouw Jaargang 86 | 1967 | 1

‘Het Huys Vrymersm te Odiliënberg een Nassaus bezit 1653-1795’ door E. Roebroeck

p.1

‘Leen- en laatrechten van den hof Malborg te Buggenum’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.13

‘Van drie lantsheeren dingen’ door G.M. Versteegen

p.17

Jaargang 85, 1966

De Maasgouw Jaargang 85 | 1966 | 6

‘Schets van de geschiedenis van Simpelveld en Bocholtz’ doordrs. H. Franssen

p.161

De Maasgouw Jaargang 85 | 1966 | 5

‘Enkele kanttekeningen bij een studie over de lokalisatie van de Porta Regia te Maastricht’ door L.J. Moreau

p.129

‘Nog eens de volmolen van de voogd van Roermond’ door J. Linssen

p.135

‘Het orgel in de St.-Servaaskerk te Maastricht’ door G.M.J. Quaedvlieg

p.141

De Maasgouw Jaargang 85 | 1966 | 4

‘Generaal Dibbets’ dood en zijn voortleven in de Maastrichtse legende’ door Th. Wingens

p.97

‘Italiaanse tingieters in Roermond’ door P.A.W. Dingemans

p.111

‘De zin van de 19de-eeuwse minderbroedersstichting te urmond’ door A. Munsters

p.113

‘De Roermondse molenaarsfamilie Scheijven’ door Jan Verzijl

p.117

‘Een recht op tiend en toch geen tiendrecht’ door mr. B.H.D. Hermesdorf

p.123

De Maasgouw Jaargang 85 | 1966 | 3

‘De lokalisatie van de “Porta Regia”’ door dr. Arthur Schrijnemakers

p.65

‘De stift Thorn in de tweede helft der zestiende eeuw. De kanunnikessen josina en Helena van Manderscheid’ door E. Mobers-Bervoets

p.75

‘Maastrichts muziekleven gedurende het eerste kwart van de negentiende eeuw’ door Gerard. M.I. Quadvlieg

p.87

De Maasgouw Jaargang 85 | 1966 | 2

‘Het wapen van Z.H. Exc. Mgr. H.Th.Edm. Beel’ door de redactie

p.33

‘De lokalisatie van de “Porta Regia”’ door dr. Arthur Schrijnemakers

p.35

‘De ruïne van Montfort’ door E. Roebroeck

p.45

‘Dagboek van een tongerse emigrant. Thuiskomst en verdere levensloop’ door Th. Wingens

p.55

De Maasgouw Jaargang 85 | 1966 | 1

‘Een hypothese betreffende de Keizerzaal in de Maastrichtse St.-Servaas’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.1

‘De volmolen van de stad Roermond’ door J. Linssen

p.7

‘Dagboek Van een Tongerse emigrant’ door Th. Wingens

p.19

Jaargang 84, 1965

De Maasgouw Jaargang 84 | 1965 | 6

‘Het verband tussen Sint-Odilia, Sint-Odiliënberg en de daar gestichte priorij van het Heilige Graf’ door Zr.M.Hereswitha

p.161

‘De kraanpoort te Roermond’ door J.G.F.M.G. Baron van Hövell tot Westerflier

p.173

‘Huize de Hogenweert of Houweert te Heugem-Gronsveld’

p.183

De Maasgouw Jaargang 84 | 1965 | 5

‘”Honderdvijftig jaar Provincie Limburg” in 1965?’ door G. Panhuysen

p.129

‘De justitie in de heerlijkheid Noorbeek’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.139

‘Het verband tussen Sint-Odilia, Sint-Odiliënberg en de daar gestichte priorij van het Heilige Graf’ door Zr.M.Hereswitha

p.145

‘Het grafschrift van Clara Elisabeth gravin van Manderscheidt-Blankenheim te Thorn’ door L. Heere

p.153

De Maasgouw Jaargang 84 | 1965 | 4

‘Limburgs Herrschaft an der Geul im Hochmittelalter’ door Severin Corsten

p.97

‘Donkere bladzijden uit het leven van Mgr. Franciscus Ludovicus Sanguessa, negende bisschop van Roermond, 1722-1741. De “Soode onderneming en Vrouwenroof, gepleegd door den Bisschop van Roermond’ door W.J. Prick

p.103

‘De Predikant Menso Heydenrijck’ door Jan Verzijl

p.115

De Maasgouw Jaargang 84 | 1965 | 3

‘Gennep geboorteplaats van St. Norbertus’ door Th.W.J. Driessen

p.65

‘Vrouwengratie in Thorn (1651)’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.77

‘De “Memorie” van Generaal Dibbets’ door Th. Wingens

p.81

De Maasgouw Jaargang 84 | 1965 | 2

‘Het refugiehuis van Averbode te Maastricht’ door T.J. Gerits

p.33

‘De versterking van de hoge fronten te Maastricht in de jaren 1688 - ca. 1690’ door L.J. Moreau

p.43

‘Kanunnik Nikolaas Tielens’ door L. Heere

p.51

‘Het “Stenen Huis” en zijn bewoners’ door Jan Verzijl

p.55

De Maasgouw Jaargang 84 | 1965 | 1

‘Donkere bladzijden uit het leven van Mgr. Franciscus Ludovicus Sanguessa, negende bisschop van Roermond, 1722-1741’ door prof. W.J. Prick

p.1

‘Oud- en Nieuw-Limburg’ door P.C. Boeren

p.11

‘De territoriale ontwikkeling der heerlijkheid Wittem’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.23

Jaargang 83, 1964

De Maasgouw Jaargang 83 | 1964 | 6

‘Joseph Linssen zeventig jaar. Erelid van het Genootschap’ door M.K.J. Smeets

p.161

‘Asenray’ door J. Linssen

p.163

‘Trajectum Romanum II’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.171

‘dr. Spiertz en de Maastrichtse drukkers-courantiers’ door G. Nypels

p.175

‘Het Journal du Limbourg in het eerste jaar na de traktaten van Londen van 19 april 1839’ door Th. Wingens

p.181

De Maasgouw Jaargang 83 | 1964 | 5

‘Het verslag van de Hoofdinspecteur Wijnbeek over het Lager en Middelbaar Onderwijs en het Athenaeum te Maastricht, uitgebracht in 1835’ door dr. R. Reinsma

p.129

‘Rooms e Romeins in de vaderlandse Historiografie. Een voorstel’ door dr. M.A.F.Ch. Thewissen

p.143

‘De “Keulse Straat” (1581-1743) en de “Collener Straeten” (1416) of “Cleyn Coelsch Strate” (1581) tussen Wijk en Berg’ door de. Arthur Schrijnemakers

p.147

‘Een attestatie over de laathof Leeuwen te Maasniel’ door de archivaris van Roermond

p.153

‘Merkwaardige kaarten van de vesting Maastricht uit het einde van de Tachtigjarige Oorlog’ door L.J. Moreau

p.155

De Maasgouw Jaargang 83 | 1964 | 4

‘Romeinse munten uit Obbicht’ door A. Munsters

p.97

‘Aantekeningen bij Peel = Pede – Lo = Veen – Bos’ door dr. Arthur Schrijnemakers

p.103

‘Een belangrijke aanwinst voor het Bonnefantenmuseum’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.105

‘De Kerens-Cruts Beurzenstichting in de Neder-Oostenrijkse stad St. Pölten’ door N.J. Prick

p.109

‘Gérome Guillaume Cousin’ door Jan Verzijl

p.119

‘Admodiatie’ door E.M. Nuyens

p.123

‘Pauw of pelikaan?’ door A. Munsters

p.125

De Maasgouw Jaargang 83 | 1964 | 3

‘Het graf van Bisschop Damianus van Hoensbroeck in de St.-Matinuskerk te Venlo’ door

p.65

‘Nederlands-Limburg 1813-1963’ door L.J. Rogier

p.72

‘Een Maastrichts voorspel van de Belgische opstand. Het proces Hennequin (1821)’ door Th. Wingens

p.85

De Maasgouw Jaargang 83 | 1964 | 2

‘Trajectum Romanum’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.33

‘Haardstenen’ door A. Munsters

p.41

‘Jacobus van Oeveren. Deken van het Domkapitel en vikaris-generaal van het Roermondse bisdom’ door L. Heere

p.57

De Maasgouw Jaargang 83 | 1964 | 1

‘Peel = Pede – Lo = Veen – Bos. Geographie en Nomenclature’ door dr. Arthur Schrijnemakers

p.1

‘Een herinnering aan de Franse Revolutie in het Gemeentemuseum te Roermond’ door M.K.J. Smeets

p.11

‘Nog iets over het Aankondigingsblad, de Eclaireurs en de drukkers Nypels’ door G. Nypels

p.21

‘De Processie van Maaseik naar Kevelaar en het Processieverbod’ door L. Heere

p.25

Jaargang 82, 1963

De Maasgouw Jaargang 82 | 1963 | 6

‘De “Eygel” van Eygelshoven en de “Naald” van Naaldwijk’ door Arthur Schrijnemakers

p.163

‘Een en ander over en uit het Aankondigingsblad der Provincie Limburg, 1834-1837’ door Th. Wingens

p.177

De Maasgouw Jaargang 82 | 1963 | 5

‘Opgravingen te Stein in 1963’ door P. Modderman

p.129

‘Romeinse vondsten te Roermond’ door J.G.F.M.G. Baron van Hövell tot Westerflier

p.131

‘De volmolen van Roermond’ door J. Linssen

p.137

‘Een en ander over en uit het Aankondigingsblad der Provincie Limburg, 1834-1837’ door Th. Wingens

p.149

De Maasgouw Jaargang 82 | 1963 | 3/4

‘Een afscheid’ door J.J.M. Timmers

p.65

‘De betekenis en beoefening van regionale en interregionale Geschiedenis’ door W. Jappe Alberts

p.67

‘Littenala, niet Vylen, maar (hoogstwaarschijnlijk) Limmel’ door Arthur Schrijnemakers

p.81

‘Overzicht van de ontwikkeling van het lager onderwijs te Kerkrade voor 1900 (1614-1819, de kapelaan-onderwijzer)’ door J. Driessen

p.93

‘Elisabeth Veugen. De zogenaamde Godin der Rede’ door Jan Verzijl

p.117

‘De hervorming in het land van Valkenburg 1534-1549’ door J.M. van de Venne

p.121

‘De bouw der burcht van Kessel’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.123

De Maasgouw Jaargang 82 | 1963 | 2

‘Hoe hebben de oorspronkelijke bouwers zich de westbouw van St.-Servaas gedacht? Een bijdrage tot een mogelijke oplossing van het Maastrichtse torenprobleem’ door P. Beatus Meurs

p.33

‘Politieke en persoonlijke invloeden bij enkele opzienbarende Roermondse bisschopsbenoemingen op het einde der 18e eeuw’ door J.W. Prick

p.47

De Maasgouw Jaargang 82 | 1963 | 1

‘Doodslag en Zoen te Horst in 1536’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.1

‘Politieke en persoonlijke invloeden bij enkele opzienbarende Roermondse bisschopsbenoemingen op het einde der 18e eeuw’ door J.W. Prick

p.5

‘Krisis van het Maaseikse Kruisherenklooster’ door L. Heere

p.15

‘De “recta via” in het Verdrag van Meerssen (870)’ door Arthur Schrijnemakers

p.17

‘Het “Feresne” der Peutinger Kaart’ door Arthur Schrijnemakers

p.19

‘Een bijdrage tot de mentaliteit van Maastricht (1760-1960)’ door Gerard Coomans

p.21

‘De Maastrichtse licentmeester Anthonie de Rougemont en zijn helpers gevangen te Nijmegen’ door J. Barsten

p.23

‘Het Kruisherenklooster te Venlo’ door H. Boermans

p.25

‘Nogmaals: Het wapen van Thorn’ door M.K.J. Smeets

p.27

Jaargang 81, 1962

De Maasgouw Jaargang 81 | 1962 | 6

‘Naar aanleiding van een oorkonde over Asselt’ door J. Linssen

p.161

‘Banksluiten in het Overkwartier van Roermond’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.169

‘Zielzorg in de Kapel van de Grote Heilige Geest te Maastricht’ door L. Heere

p.175

‘Feestgaven voor een Primus. Zilver van de Maastrichtse edelsmid J.B. Eijmael’ door A.A.M.N. Dejong

p.181

De Maasgouw Jaargang 81 | 1962 | 5

‘Brabant verkreeg in 1231 niet Roda (’s Hertogenrade) doch Roda (St. Oedenrode) van Gelre’ door J.M. van de Venne

p.129

‘Het wapen van Thorn’ door M.K.J. Smeets

p.131

‘”Gabions” (schanskorven) uit het Ravensbos voor de vesting Maastricht, 1572’ door J.M. van de Venne

p.137

‘De herinnering aan Phillips van Montmorency, graaf van Horne, leeft voort in het Regiment Limburgse Jagers’ door J.L.N.A. Antoni

p.139

‘Heiligdomsvaart Maastricht’ door H. Wouters

p.141

De Maasgouw Jaargang 81 | 1962 | 4

‘In memoriam dr. H.J.E. Endepols’ door J.C.P. Kats

p.97

‘De agenten van Maaseik’ voor L. Heere

p.101

‘De justitie in de heerlijkheid Lottum’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.113

De Maasgouw Jaargang 81 | 1962 | 3

‘De oudste vermelding van Weert’ door J. Henkens

p.65

‘Gottfried I. von Vlodrop und seine Ahnen’ door Severin Corsten

p.69

‘Fragment van de voormalige Lunet Burmania teruggevonden’ door L.J. Moreau

p.83

‘De schilder Philip Coclers’ door Jan Verzijl

p.85

‘”Alde grote”, penning en schilling’ door J.M. van de Venne

p.91

‘Hartelstein in 1570’ door J.M. van de Venne

p.93

De Maasgouw Jaargang 81 | 1962 | 2

‘In memoriam Edmond Nijst’ door J.J.M. Timmers

p.33

‘Banksluiten. Een merkwaardig procesrechtelijk rechtsmiddel’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.35

‘Plan tot ontmanteling van Maastricht in 1667’ door H.H.E. Wouters

p.43

‘Rond “Nieuwstadt” en O.L. Vrouwewal’ door L.J. Moreau

p.47

‘Romeinse grafresten te roosteren (L)’ door A. Berenschot

p.55

De Maasgouw Jaargang 81 | 1962 | 1

‘Het oud versterfrecht in het land van Valkenburg. Het proces Heylger Aerts contra Jan Hoes’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.1

‘Bierbrouwerijen en bierverbruik te Maastricht in de eerste helft van de 18e eeuw’ door ir. H. Bauduin

p.5

‘Ambtmannen van Kessel’ door J. Linssen

p.17

‘De steenhouwer Stephanus Matto en het Huis de Galleye op de Munt te Maastricht’ door Jan Verzeijl

p.25

‘Drukkers in Maasticht in 1818’ door E.M. Nuyens

p.30

Jaargang 80, 1961

De Maasgouw Jaargang 80 | 1961 | 6

‘Pastoor Hubert Spierts’ door C.S.

p.161

‘Een onbeknde levensbeschrijving van sint Servatius: Meester Gobert van Loan’ doorP.C. Boeren

p.161

‘Siedlung und Mission der Frankenzeit zwischen Maas und Rhein (Forsetsung)’ door Severin Corsten

p.169

‘De kerk en de pastorie te Vaals’ door J.M. van de Venne

p.177

‘Paymeesterrekeningen van Maastricht’ door J. Koreman

p.179

‘Limburgse familieportretten’ door J.J.M. Timmers

p.179

De Maasgouw Jaargang 80 | 1961 | 5

‘De memorie-tafel ter nagedachtenis van Gravin Johanna van Meurs (1461)’ door Daniël van Wely

p.129

‘Een oude toren van kasteel Hillenraad’ door J.L.

p.139

‘Maastricht Garden at windsor Castle. A souvenir of the siege of Maastricht in 1673’ door Olwen Hedley

p.139

‘Wanneer werd de vesting Stevensweert uitgebreid?’ door A.H. Simons

p.147

‘Siedlung und Mission der Frankenzeit zwischen Maas und Rhein’ door Severin Corsten

p.151

De Maasgouw Jaargang 80 | 1961 | 4

‘Wat bracht de Poort Waarachtig, en wat bedierf ze? Het voorterrein van de Onze Lieve Vrouwewal’ door dr. Charles Thewissen

p.97

‘Archeologische kerkhistorische problemen te Born’ door A. Munsters

p.109

‘De Sint Servaasbronk in de 17e eeuw in de ogen van Protestanten’ door Jef Notermans

p.119

De Maasgouw Jaargang 80 | 1961 | 3

‘Bijzondere oppergerechten voor het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.65

‘D’Artagnan sneuvelt voor Maastricht in 1673’ door L.J. Moreau

p.83

‘Johan Philips Eugenius, heer van Stein. Zijn bezoek aan Stein in 1709’ door A. Munsters

p.89

De Maasgouw Jaargang 80 | 1961 | 2

‘De pastoors der St. Lambertusparochie te Kerkrade’ door H.J.M. Frusch

p.33

‘Een borstbeeld van Napoleon te Maastricht. Als steen des aanstoots verwijderd (vervolg)’ door A.A.M.N. Dejong

p.41

‘Overdracht van allodiaal goed te wijlre’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.51

De Maasgouw Jaargang 80 | 1961 | 1

‘Venlo en de Graven van Gelre’ door J. Linssen

p.1

‘Een borstbeeld van Napoleon te Maastricht. Als steen des aanstoots verwijderd’ door A.A.M.N. Dejong

p.13

‘Jezuietenbibliotheken in Maastricht (vervolg)’ door A. de Wilst

p.25

Jaargang 79, 1960

De Maasgouw Jaargang 79 | 1960 | 6

‘H.M. Konigin Juliana: Vrouwe van Montfort (L.)’ door A.H. Simonis

p.161

‘Jezuitenbibliotheken in Maastricht’ door A. de Wilt

p.167

‘Aemulatie Genootschappen in 3 Maassteden op het einde der 18e eeuw’ (vervolg) door W.J. Prick

p.175

De Maasgouw Jaargang 79 | 1960 | 5

‘Het kasteel Horn te Horn’

p.129

‘Aemulatie Genootschappen in 3 Maassteden op het einde der 18e eeuw’ door W.J. Prick

p.141

‘De penetratie van de Republiek in het Li9mburgse Maasdal in de 17e eeuw’ door H. Wouters

p.151

De Maasgouw Jaargang 79 | 1960 | 4

‘In memoriam dr. A.H.M.C. Kessen’ door H. Wouters

p.97

‘Mathias Joseph Wolters, waterstaatkundige en historieschrijver’ door M.K.J. Smeets

p.101

‘De hof Van Slijpe, thans gebouw van de Provinciale Planologische Dienst’ (vervolg) door H. Wouters

p.109

De Maasgouw Jaargang 79 | 1960 | 3

‘De hof Van Slijpe, thans gebouw van de Provinciale Planologische Dienst’ door H. Wouters

p.65

‘De goud- en zilversmid Frederik Wery en zijn gezin’ door Jan Verzijl

p.85

‘De koestapel te Spaubeek in 1794’ door J.M. van de Venne

p.93

De Maasgouw Jaargang 79 | 1960 | 2

‘De Geleenhof te Heerlen’ (vervolg) door H.W.J. Dohmen

p.33

‘De Ivoorsnijder Jean Mansel. Dieppe – Amsterdam – Maastricht’ door A.A.M.N. Dejong

p.47

‘Verloren gegaan archief van de Antonieten te Maastricht’ door J.M. v.d. V.

p.57

De Maasgouw Jaargang 79 | 1960 | 1

‘De Geleenhof te Heerlen’ door H.W.J. Dohmen

p.1

‘De schepenbank van Middelaar’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.21

‘Kopermolens in Zuid-Limburg. Een verdwenen industrie’ door H. Bauduin

p.23