Inhoud De Maasgouw 1940-1949

Jaargang 68, 1949

De Maasgouw Jaargang 68 | 1949 | 5

‘In Memoriam Louis Baron de Crassier’ door G. Panhuysen

p.85

‘Bij de wederopbouw van “Jeruzalem” te Venray’ door Luc Verschueren

p.86

‘Wolven te Horst in de 18e eeuw’ door H.G. ter Voert

p.91

‘Het Huis de Tichelerie te Maasniel’ door Jan Verzijl

p.92

‘De strijd tegen het hoogduits te Stein’ door A. Munsters

p.94

‘Mr. Johan Vermaesen. De kaartspelende blinde organist van Valkenburg’ door Jan Verzijl

p.97

De Maasgouw Jaargang 68 | 1949 | 4

‘Kerkwijding te Voerendaal door Paus Leo IX in 1049’ door J. Tesser

p.49

‘De St. Laurentiuskerk te Voerendaal’ door J. Sprenger

p.59

‘Het handschrift der “Annales Rodenses” terug in Limburg’ door G. Panhuysen

p.69

‘Samenhang tussen Kunst en Recht in het verleden’ door B. Hermesdorf

p.72

‘Nadere bijzonderheden omtrent de bouwgeschiedenis der Kerk te Oud-Valkenburg’ door W. Marres

p.74

‘De “Mis- of Lijkweg” te Echt’ door Marc. Heijer

p.78

‘Nog een ander aspect van de “Lijkweg”’ door B. Hermesdorf

p.78

‘De Middeleeuwse Kerk van Elsloo’ door A. Munsters

p.79

‘De Sint hubertuskapel te Born’ door A. Munsters

p.80

‘Nog enkele gegevens over de Volksmissie te Venlo in 1625’ door W.H.

p.81

‘De Venlose Geelgietersfamilie Potgieter’ door Jan Verzijl

p.81

De Maasgouw Jaargang 68 | 1949 | 3

‘Abshoven onder Munstergeleen’ door A. Munsters

p.33

‘Nadere bijzonderheden omtrent de bouwgeschiedenis der Kerk te Oud-Valkenburg’ door W. Marres

p.37

‘Bijdrage tot de geschiedenis der voormalige heren van Borgharen’ door J.M. van de Venne

p.43

De Maasgouw Jaargang 68 | 1949 | 2

‘Enige gegevens over de vroegere loop van de Maas bij Elsloo’ door L. van Mulken

p.17

‘Het Altaar van O.L. Vrouw der Zeven Smarten in de St. Martinuskerk te Venlo’ door Jan Verzijl

p.24

‘De oudste Kolendelvingen in het Land van Rode’ door B. von Schwartzenberg

p.26

‘Een Volksmissie te Venlo in 1625’ door J. Barten

p.29

‘De : Lijkweg” te Houthem’ door J. v.d. Venne

p.31

De Maasgouw Jaargang 68 | 1949 | 1

‘Het beheer van de eigendommen van het sint Niklaas klooster der Kruisheren te Venlo omtrent 1582’ door L. Heere

p.4

‘Sint Lambertus met den beer’ door A. Munsters

p.7

‘Een onbekende Maatrichtse kroniek uit de 17e eeuw van Hubert Coen van Herstal’ door Jan Verzijl

p.10

‘Voor het laatst “Calculen”’ door A.J. Toussaint

p.14

Jaargang 67, 1948

De Maasgouw Jaargang 67 | 1948 | 6

‘De Sint Pietersberg’ door J.J.M. Timmers

p.81

‘Het Pastoorsexamen in het bisdom Luik’ door A. Munsters

p.83

‘De Overdracht der Wickrathse Bezittingen te Heerlen aan Brabant in 1378’ door J.M. van de Venne

p.85

‘Waar is de romeinse Villa?’ door P.A. Schols

p.89

‘Een onbekende Maastrichtse kroniek uit de 17e eeuw van Hubert Coen van Herstal’ door Jan Verzijl

p.91

De Maasgouw Jaargang 67 | 1948 | 5

‘De Verstikking van het Loons nationaliteitsgevoel’ door J. Lyna

p.65

‘Protokol over de Opheffing der Jesuieten in de Oostenrijkse Nederlanden’ door J. Kleijntjens

p.69

‘Het huis de Vogelstruis op het Vrijthof te Maastricht’ door Jan Verzijl

p.72

‘Uit het Kolenland Rode’ door A.J. Toussaint

p.74

De Maasgouw Jaargang 67 | 1948 | 4

‘Het Gouden Jubileum van Koningin Wilhelmina’ door E.C.M.A. Batta

p.49

‘Bouwresten in de Maas tegenover Elsloo’ door H.J. Beckers

p.50

‘Vakwerkbouw in het Ijzertijdperk?’ door P.A. Schols

p.55

‘Laathoven in Mheer’ door E.Chr.M.H. Vrijdag

p.59

‘Geschiedkundigen Periodieken in Limburg’

p.62

De Maasgouw Jaargang 67 | 1948 | 3

‘Van Coriovallum tot Heerlen’ door W. Moonen

p.33

‘Aantekeningen over Venlose Stadsgeneesheren en Vroedmeesters’ door Jan Verzijl

p.36

‘Opheffing der Jezuïeten te Roermond in 1773’ door J. Kleyntjes

p.39

‘De donjon te Heerlen’ door Bern. Von Schwartzenberg

p.41

‘Uit het Kolenland Rode’ door A.J. Toussaint

p.42

De Maasgouw Jaargang 67 | 1948 | 2

‘Uit het Kolenland Rode’ door A.J. Toussaint

p.17

‘De predikant Johan Huedtmecher’ door A. Munsters

p.23

‘Archivaris Jan-Baptist Sivré (1818-1889) en het Rijks- en Gemeente-archief te Roermond’ door M.K.J. Smeets

p.25

‘Aantekeningen over Venlose Stadsgeneesheren en Vroedmeesters’ door Jan Verzijl

p.29

De Maasgouw Jaargang 67 | 1948 | 1

‘Een dubbel afscheid’ door J.J.M. Timmers

p.1

‘Archivaris Jan-Baptist Sivré (1818-1889) en het Rijks- en Gemeente-archief te Roermond’ door M.K.J. Smeets

p.2

‘De grafkelder der familie Bronckhorst-Batenburg in het koor der kerk te Gronsveld’ door J. Witteveen

p.5

‘Uit het Kolenland Rode’ door A.J. Toussaint

p.7

‘Aantekeningen over Venlose Stadsgeneesheren en Vroedmeesters’ door Jan Verzijl

p.11

Jaargang 66, 1947

De Maasgouw Jaargang 66 | 1947 | 6

‘(H)AS(C)LO(H)?’ door A. Munsters

p.73

‘Sprekende Stenen in de St. Maartens-Kerk te Weert’ door mr. Stan Smeets

p.80

‘Het stadsrecht van Sittard van 1243’ door mr. B.H.D. Hermesdorf

p.84

‘Uit het Kolenland Rode’ door A.J. Toussaint

p.86

‘Genealogie van het adellijk geslacht van Haeren te Grubbenvorst, Blerik, Haelen en Neeritter’ door J.J.M.H. Verzijl

p.89

De Maasgouw Jaargang 66 | 1947 | 4/5

‘Limburgs oude kerken in gevaar’ door prof. dr. J.J.M. Timmers

p.49

‘Nog eens “Kalculen”’ door Bern. Von Schwartzenberg

p.50

‘De ouderdom der mijnontginningen’ door mr. B.H.D. Hermesdorf

p.55

‘De kerktijd te Banholt 1872-1881’ door J. Brouwers

p.57

‘De toren der St. Pancratiuskerk, donjon der vesting Herle’ door drs. L. van Hommerich

p.61

‘Het oersteenkerkje te Horst’ door J.G.N. Renaud

p.68

De Maasgouw Jaargang 66 | 1947 | 3

‘De Venraysche schapenhandel voor honderd jaren’ door H. Wismans

p.34

‘Genealogie van het geslacht Poels te Venray’ door J. Gulikers

p.38

‘Andreas Bouwens, Maastrichtenaar (familie – werk – vrienden)’ door br. Edg. Heynen

p.41

De Maasgouw Jaargang 66 | 1947 | 2

‘De “Kalculen” van Rode’ door mr. B.H.D. Hermesdorf

p.18

‘”Kalculen”’ door A.J. Toussaint

p.20

‘Verzet en sabotage te Gronsveld tijdens de Fransche bezetting (1794-1814)’ door drs. E.M.Th.W. Nuyens

p.21

‘De kunstschilder M.L.A. Cliffod en zijne verwantschap met den Venloschen Burgemeester A.J.H.J. Bloemarts’ door Jan Verzijl

p.23

‘Te St. Martens-Voeren’ door mr. J. Belonje

p.24

‘Andreas Bouwens, Maastrichtenaar (familie – werk – vrienden)’ door br. Edg. Heynen

p.27

De Maasgouw Jaargang 66 | 1947 | 1

‘”Kalculen”’ Bern von Schwartenberg

p.2

‘Protestanten te Weert in de tweede helft der 17e eeuw’ door Alphons G.J. Mosmans

p.5

‘Andreas Bouwens, Maastrichtenaar (familie – werk – vrienden)’ door Br. Edg. Heynen

p.7

‘Een Kapel ter ere van O.L.V. van Lorette te Maasbrachterbeek’ door Jan Verzijl

p.12

‘Het “Kolenlandje”’ door A.J. Toussaint

p.13

Jaargang 65, 1946

De Maasgouw Jaargang 65 | 1946 | 5/6

‘Aanteekeningen over Sittard tijdens den 30-jarigen oorlog’ door Th.G. Delhougne

p.50

‘Beschouwingen over het oudste Rolduc (1104-1300)’ door dr. P.C. Boeren

p.63

De Maasgouw Jaargang 65 | 1946 | 3/4

‘In Memoriam Jules Marie Ignace Schaepkens van Riempst’ door dr. E.C.M.A. Batta

p.25

‘De Kathedrale kerk van Roermond’ door J. Huijsmans

p.28

‘Bezitters van het goed Nieuwenbroeck te Beesel uit de geslachten (de) Bosman en de Haen’ door Jan Verzijl

p.36

‘Beschouwingen over het oudste Rolduc (1104-1300)’ door dr. P.C. Boeren

p.40

‘Uit Venlo’s verleden. Inbraak en diefstal bij den Venloschen postmeester Willem Conraetz’ door J. Verzijl

p.45

De Maasgouw Jaargang 65 | 1946 | 1/2

‘In Memoriam Willy Dols, litt. Neerl. Drs.’ door J.C. van de Bergh

p.2

‘Een theologisch Dispuut te Valkenburg’ door fr. Cunibertus Sloots

p.4

‘Het territoir van de provincie Limburg’ door mr. M.F.F.A. de Nerèe tot Babberich

p.7

‘Een geval van betoovering te Maastricht in 1625’ Br. EDG. Heynen

p.10

‘Drie grafsteenen betrekking hebbende op de familie Cruts, De Creeft, Kerens en Tielens op het kerkhof te Amby’ door Jan Verzijl

p.13

‘Een concert-programma uit het jaar 1804’ door F.N.

p.15

‘Een Limburgse Gemeenschap aan de R.K. Universiteit te Nijmegen’

p.16

‘Van vleinaam tot familienaam’ door E.V.

p.17

‘Eysden op den berg?’ door E.V.

p.18

‘Iets uit het beleg van Maastricht in 1748’

p.19

Jaargang 64, 1944/1945

De Maasgouw Jaargang 64 | 1944/1945 | 4

‘Na vijf jaren’ door dr. A. Kessen

p.37

‘Bijdragen tot de geschiedenis van Limburg in den Romeinschen tijd’ door mr. H. Hardenberg

p.40

‘De Jezuieten en het verraad van Maastricht in 1638’ door dr. J. Tesser

p.51

‘De Witte Poort van Stein’ door A. Munsters

p.56

‘Het Zuiden van Zuid-Limburg in 1669’ door H.J.M. Frusch

p.58

De Maasgouw Jaargang 64 | 1944/1945 | 3

‘Het Zuiden van Zuid-Limburg in 1669’ door Eysink Smeets

p.25

‘Het kasteel Wolfrath en zijn bewoners’ door J. Barten

p.27

‘Om een koorbank’ door A. Munsters

p.32

‘De Leube der “Cledermaakers” te Maastricht’ door J.W.

p.35

De Maasgouw Jaargang 64 | 1944/1945 | 2

‘Grevenbicht – Heinsberg’ door A. Munsters

p.13

‘Huize en hoeve De Kolk onder Broekhuizenvorst’ door Jan Verzijl

p.20

‘Tin’ door M.S.

p.22

De Maasgouw Jaargang 64 | 1944/1945 | 1

‘Het kasteel Cortenbach te Voerendaal’ door Jan Verzijl

p.2

‘De naam “Vrijthof”’ door dr. J. Tesser

p.6

‘Het goed Nieuwenbroeck en zijn afhankelijkheid van het graafschap Bentheim gedurende de zeventiende en achttiende eeuw’ door J. Barten

p.8

‘Een ondergrondse inundatiekanaal te Maastricht’ door dr. A. Kessen

p.10

Jaargang 63, 1943

De Maasgouw Jaargang 63 | 1943 | 5/6

‘Jhr. Mr. Victor de Stuers. Strijder bij uitnemendheid voor Monumenten en Kunst’ door dr. A. Kessen

p.53

‘George Sigismund Baron De Schorsin. Een verdienstvol, maar weinig bekend militair, en zijne nakomelingenschap in Limburg’ door Jan Verzijl

p.57

‘De stadsbibliotheek van Roermond’ door M. Smeets

p.60

‘De Minderbroeder graaf Jacob van Hoorne’ door G.C.A. Juten

p.62

‘Naar aanleiding van “Tegelsche Volkskunst”’ door dr. A. Kessen

p.64

De Maasgouw Jaargang 63 | 1943 | 3/4

‘Een conflict tusschen Born en Buchten’ door J. Barten

p.33

‘Roermondse leden der Zoete L. Vr.-Broederschap’ door H. Mosmans

p.34

‘Over de fundatie van twee zoenaltaren’ door J.M. Ramaekers

p.35

‘De zorg voor het Stedeschoon. De kleur van de oude gevels in Maastricht’ door dr. A. Kessen

p.36

‘De laatste “Barberini”’ door A. Munsters

p.40

‘Het kasteel Guesselt’ door Jan Verzijl

p.44

‘Over een oud huis te Geleen en middeleeuwsche straten’ door P.A. Schols

p.46

‘Oets over de namen van Venlo’s poorten, straten en beken’ door Jan Verzijl

p.48

De Maasgouw Jaargang 63 | 1943 | 2

‘Het gotische huis in de Brugstraat te Roermond’ door M. Smeets

p.17

‘Bisschop Gerard van Groesbeek en Catharina van Bronckhorst-Batenburg’ door A. Munsters

p.22

De Maasgouw Jaargang 63 | 1943 | 1

‘Jan van Eyck. De Madonna van Rolin en Maastricht’ door dr. A. Kessen

p.2

‘De installatie der laatste Abdis van het O.L. Vrouwe-Munster te Roermond’ door Jan Verzijl

p.10

‘De S. Corneliskapel te Roermond 1414’ door H. Mosmans

p.11

‘Een charterverzameling van A. Haneron, proost van Sint Servaas te Maastricht’ door P. Gorissen

p.14

Jaargang 62, 1942

De Maasgouw Jaargang 62 | 1942 | 6

‘De Zuid-Limburgse Boerderij’ door P.A. Schols

p.81

‘Een geheel- en een half-onbekende drukker van Maastricht’ door Br. Edgard Heynen

p.84

‘De Italiemolen ter Venlo en de familie Verzijl’ door Jan Verzijl

p.87

‘Pater Jacobus Farzijn O.F.M., geestelijke leidsman van Elisabeth Strouven’ door fr. Cunibertus Sloots

p.91

‘Grabsteine in der Kirche zu Süsteren’ door Freiherr von Negeri

p.93

De Maasgouw Jaargang 62 | 1942 | 5

‘De wandtapijten in het Stadhuis van Maastricht’ door dr. A. Kessen

p.65

‘Bij het Afnemen en Reinigen der Tapisseriën van het Raadhuis te Maastricht’ door G.T. van Ysselstein

p.73

‘Limburgsche Toponomie II. Plaatsnamen en Landnamen’ door dr. Win. Roukens

p.75

‘Een weinig bekende studie over de Zuid-Limburgse Boerderij’ door R.C. Hekker

p.79

‘Reizigers te Gulpen overleden’ door J.M. van de Venne

p.80

De Maasgouw Jaargang 62 | 1942 | 4

‘De Zuid-Limburgse Boerderij, een Frankisch Hoeventype’ door R.C. Hekker

p.49

De Maasgouw Jaargang 62 | 1942 | 3

‘De kunstschilder J.F. Douven’ door M. Smeets

p.33

‘Dorothea Mercatoris’ door W. Dols

p.36

‘De verkoop van Ehrenstein aan de gebroeders Dominicus en Michael Colen’ door Jan Verzijl

p.43

‘De Schinvelder konweide’ door W.D.

p.46

De Maasgouw Jaargang 62 | 1942 | 2

‘Beleg van Venlo in 1702 (Uit de kroniek van Trans Cedron)’ door Mr. P.L.J.M.A. Müller

p.17

‘Het Limburgsche gedeelte van de Romeinsche Heerbaan Keulen-Tongeren’ door Mr. H. Hardenberg

p.23

‘Het St. Lambertushuis te Maastricht’ door S.v.R.

p.29

‘De Odyssee van het Heerlens Archief’ door L.J.M. Corten

p.30

‘De tympaan in Breust’ door E. Vrijdag

p.31

‘Arnoldus Heymbach’ door Jan Verzijl

p.32

‘Een Italiaanse tinnegieter te Roermond in 1812’ door J.V.

p.32

De Maasgouw Jaargang 62 | 1942 | 1

‘Het Limburgsche gedeelte van de Romeinsche Heerbaan Keulen-Tongeren’ door Mr. H. Hardenberg

p.1

‘Oude namen in en rond Schinveld’ door W. Dols

p.7

‘Het Maastrichtse Stadhuis. De eerste in druk verschenen afbeeldingen’ door dr. A Kessen

p.14

Jaargang 61, 1941

De Maasgouw Jaargang 61 | 1941 | 6

‘Limburgsche Toponymie. Over haar geschiedenis, methode en bronnen’ door dr. A. Kessen

p.81

‘Limburgsche Toponymie’ door dr. Win. Roukens

p.85

‘De “Mirois des Nobles de Hesbaye”. Beschouwd in verband met Maastricht, naar aanleiding van een huwelijk te Borgharen in 1760’ door J.Ph

p.88

‘Het Stenen huis te St. Geertruid’ door E. Vrijdag

p.94

De Maasgouw Jaargang 61 | 1941 | 5

‘In Memoriam Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck’ door A.K.

p.65

‘Bij reproducties van schilderijen van J.F. Douven’ door J. Nypels

p.66

‘Een Museum voor Moderne Kunst’ door dr. A. Kessen

p.69

‘Albrecht Dürer in Limburg’ door drs. J.J.M. Timmers

p.71

‘Een Kwartierstaat Van Wevorden’ door Mr. J. Belonje

p.72

‘De “Weertse” Aldenborch. Bij het begin van een nieuwe periode in zijn Geschiedenis’ door Fr. Cunibertus Sloots

p.75

‘Orgelmakers’ door drs. M.A. Vente

p.79

De Maasgouw Jaargang 61 | 1941 | 4

‘De “Weertse” Aldenborch. Bij het begin van een nieuwe Periode in zin Geschiedenis’ door Fr. Cunibertus Sloots

p.49

‘Het schepenzegel van Mook en de H. Albertus’ door M.S.

p.55

‘Aanteekeningen bij een rol- en genachtingsboek der mankamer Heyenhoven (Schinveld)’ door B. Hermesdorf

p.58

‘De eerste Postwagendienst te Venlo’ door H. Boermans

p.60

‘De kunstschilder J.F. Douven en Familie’ door Jan Verzijl

p.62

De Maasgouw Jaargang 61 | 1941 | 3

‘Het Huis Annadael onder Echt’ door Jan Verzijl

p.33

‘De Ruïne Lichtenberg’ door drs. J. Sprenger

p.36

‘Aanteekeningen bij een rol- en genachtingsboek der mankamer Heyenhoven (Schinveld)’ door B. Hermesdorf

p.42

‘Bisschop Lindanus en de Jezuieten’ door dr. J. Tesser

p.45

‘Het “Amstenrood” te Houthem’ door J.M. van de Venne

p.48

De Maasgouw Jaargang 61 | 1941 | 2

‘De ruïne Lichtenberg’ door drs. J. Sprenger

p.17

‘Een Dominicaanse preekstoel te Sweykhuizen’ door Ad. Welters

p.23

‘Aanteekeningen bij een rol- en genachtingsboek der mankamer Heyenhoven (Schinveld)’ door B. Hermesdorf

p.28

‘Bisschop Lindanus en de Jezuieten’ door dr. J. Tesser

p.30

De Maasgouw Jaargang 61 | 1941 | 1

‘Limbursche Historiographie. Stellingen en Standpunten’ door dr. A. Kessen

p.1

‘Het Kasteel Oost te Eijsden, hoe het is en hoe het was’ door Jhr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer

p.4

‘Bisschop Lindanus en de Jezuieten’ door dr. J. Tesser

p.10

Jaargang 60, 1940

De Maasgouw Jaargang 60 | 1940 | 6

‘Aanteekeningen bij een rol- en genachtigingboek der mankamer Heyenhoven (Schinveld)’ door B. Hermesdorf

p.62

‘De Roffarts- of Picardie-molen te Venlo’ door Jan Verzijl

p.63

‘De kapelanie van Stein’ door A. Munsters

p.66

‘Het kasteel en de heeren van Arcen’ door Jan Verzijl

p.69

‘Zur Geschichte von Amstenrade und von Ehrenstein’ door Frhr. V. Negri

p.73

‘Arnoldus Ferdinandus Bucken. Jezuiet’ door Jan Verzijl

p.75

‘Gelucht’ door H.M.

p.76

‘Processie naar Berg 1422’ door H.M.

p.76

De Maasgouw Jaargang 60 | 1940 | 5

‘De kapelanie van Stein’ door A. Munsters

p.50

‘Testament van Elisabeth van den Bergh, weduwe van den medicinae doctor Christiaan Theodoor Michiels’ door Jan Verzijl

p.54

‘Een doodencrypte onder de Sittardsche St. Michielskerk’ door drs. J.J.M. Timmers

p.55

‘Rapport ove Born, Sittard, susteren en andere plaatsen’ door E.A. Russel

p.56

De Maasgouw Jaargang 60 | 1940 | 4

‘Een consentbrief uit het Leenhof van Stein (1335)’ door B. Hermesdorf

p.37

‘De adellijke abdij van Sinnich. Vanaf haar stichting 1243 tot aan haar hervorming omstreeks het jaar 1480’ door H.R.

p.39

‘Gerard van Muggenbroek’ door H.M.

p.42

‘Het huwelijk van Alexander van Vehlen, heer van Raesfeld, en van Alexandrina Maria Huyn van Geleen, te Wachtendonck op 21 juli 1624’ door Jan Verzijl

p.43

‘Kroniek van Maastricht’ door E.B.

p.44

De Maasgouw Jaargang 60 | 1940 | 3

‘Lijst van medecombattanten uit het Limburgse in de slag van Baesweiler, 1371’ door J.M. van de Venne

p.26

‘Venlo en zijne pompen’ door H. Boermans

p.29

‘Gegevens over Maastrichtse kloosters’ door dr. E. Batta

p.31

‘De staten van Limburg’ door J.P.A. Simons

p.33

De Maasgouw Jaargang 60 | 1940 | 2

‘De schutterijen te Horn’ door mr. M.F.F.A. de Nerée tot Babberich

p.13

‘De hof van Dieteren te Papenhoven’ door A. Munsters

p.14

‘Albert Tonsorius’ door H. Mosmans

p.16

“Metten Brande” door H.M.

p.17

‘Het verraad van 1638. Was de Krijgsraad tot optreden gerechtigd?’ door dr. Charles Thewissen

p.17

‘De staten van Limburg’

p.20

‘Oude gevelsteen S. Jacobstraat No. 8 te Maastricht’ door drs. J. Sprenger

p.23

‘Kroniek van Maastricht’ door J.H.J. Defesche

p.23

De Maasgouw Jaargang 60 | 1940 | 1

‘Een verdienstelijke Limburger’ door A.W.

p.1

‘Schenck van Nydeggen’ door Mr. J. Belonje

p.3

‘Kroniek van Maastricht’ door dr. E.B.

p.5

‘George Carpentier’ door Jan Verzijl

p.6

“Metten brande geëxsecuteert’ door H.M.

p.8

‘Het huis Darth te Lottum’ door Jan Verzijl

p.9

‘Broederschappen te Maastricht’ door P.D.

p.10

‘Gegevens over Maastrichtse kloosters’ door dr. E.B.

p.11