Inhoud De Maasgouw 1990-1999

Jaargang 118, 1999

De Maasgouw Jaargang 118 | December 1999 | 4

‘Atheïstische agitatie in Limburg: het optreden van vrijdenkersvereniging ‘De Dageraad” door Antoine Jacobs

185

‘Reinoud van Gulik en het Ambt Kessel (1394-1402)’ door M. Flokstra

215

‘Kort Limburgs. Boekbesprekingen’ door J.C. Dekker en H. de Schepper

231

‘Grafheuvels op de Jammerdaalse Heide’ door Nathalie Vossen

241

De Maasgouw Jaargang 118 | September 1999 | 3

“De nieuwe Blauwe Bloem’. Cultureel leven in Venlo tussen 1938 en 1957’ door P.M.F. Jansen

129

‘De bezettingsgraad van het adellijk klooster ‘Vallis Coeli’ te Dalheim van 1533 tot 1802’ door Peter Geuskens

153

De Maasgouw Jaargang 118 | Juni 1999 | 2

‘Het portret van Franciscus van Cauwenbergh (1662-1718), proost van Houthem-Sint-Gerlach’ door Jan Gerits

81

‘Wonen op stand en met stijl. Drie eeuwen interieurkunst in Limburgse kastelen’ door W.E.S.L. Keyser-Schuurman

85

‘De ‘Rij-al-oet wagel’ in revisie’ door Lou Spronck

103

‘Kort Limburgs. Boekbesprekingen’ door D, Kranen en A. Hendricks

107

De Maasgouw Jaargang 118 | September 1999 | 1

‘Zegelstempels uit de koude grond’ door Régis de la Haye

1

‘Enige bijzonderheden uit het leven van Karel Lodewijk Willem Joseph van Keverberg van Kessel’ door A. Hendricks

13

‘Middeleeuwse stenen doopvonten in Limburg’ door M. Schönlank – van de wal

33

‘Kort Limburgs. Boekbesprekingen’ door Antoine Jacobs en Jan Kuys

47

Jaargang 117, 1998

De Maasgouw Jaargang 117 | December 1998 | 4

“Laat den Pays toch niet beswijcken, … om een staartjen van u Landt.’ De herdenking van de Vrede van Munster 1648-1998, in het perspectief van de Nederlandse provincie Limburg’ door C.A.A. Linssen

233

‘Een merkwaardige akte betreffende de heerlijkheid Horst (1650)’ door G.A. van Strien

275

‘Een spinningslied uit het Maastrichts Speelmansboek’ door Lou Spronck

283

‘Kort Limburgs. Boekbesprekingen’ door M. Flokstra en Hans van Hall

289

De Maasgouw Jaargang 117 | September 1998 | 3

‘Baksteenfabricage in Limburg. Een algemene impressie over de periode c. 1814 – c. 1920’ door dr. G.B. Janssen

145

“Groff geschut deed de aerde daaveren.’ Het beleg van Maastricht in 1748’ door G.L.A. Roks

159

‘Kort Limburgs. Boekbesprekingen’ door Jos F.A. Wassink, Frans Hermans en L.H.M. Wessels

203

De Maasgouw Jaargang 117 | Juni 1998 | 2

‘De oudste schepenzegels van Sint-Pieter (1924)’ door G. Venner

99

‘Beelden in kleur uit het stedelijk museum van Roermond in het Van Gogh Museum te Amsterdam’ door Lidwien Schiphorst

103

‘Eine Urkunde der Kartause Roermond in Darmstadt. Ein Hinweis’ door dr. Severin Corsten

117

‘De heilige Napoleon: ook in Venlo werd hij vereerd’ door G. Geraedts

121

De Maasgouw Jaargang 117 | Maart 1998 | 1

‘De studie van materiële wooncultuur in de Limburgse steden in de vroegmoderne periode. Onderzoeksresultaten en mogelijkheden’ door Wim Hupperetz

3

‘De wooncultuur van garnizoensofficieren te Maastricht (1650-1750)’ door Wim Hupperetz

17

‘Materiële en spirituele cultuur van Maastrichtse predikanten’ door Eduard Wessels

27

‘De groep gebonden wooncultuur van de katholieke geestelijkheid in Maastricht in de tweede helft van de zeventiende eeuw’ door Wouter de Groot

41

‘Wonen en werken in Maastricht. De materiële cultuur van enkele ambachts- en kooplieden in het zeventiende- en achttiende-eeuwse Maastricht’ door Hanneke Blijham

49

‘Schilderijenbezit in Maastricht, 1627-1757’ door Astrid de Beer

61

‘Wonen in Weert rond 1730’ door Lisette Tax

69

‘Huis en huishouden in twee kwartieren van Roermond rond 1675’ door Coretta Wijbrans

77

Jaargang 116, 1997

De Maasgouw Jaargang 116 | December 1997 | 4

‘Van koster tot klooster. Ter inleiding’ door Peter J.A. Nissen

p.177

‘Een ordonnantie voor de koster-onderwijzer in Limbricht uit de zeventiende eeuw’ door J.M.E. Vleeshouwers

p.179

‘Kanttekeningen bij de oudste lidmatenlijst van de hervormde gemeente Gulpen (1663) en het optreden van haar eerste predikant’ door W.A.J. Munier

p.185

‘Het inkomen van Jan van Gemert, pastoor van Mook, in het jaar 1612’ door Peter J.A. Nissen

p.205

‘De heilige Napoleon. Ook in Limburg werd hij vereerd’ door G. Geraedts

p.213

‘De stichting van de abdij van Averbode en het klooster Keizerbos in het graafschap Loon’ door P.J.V. Dekkers

p.219

‘De bronzen deuren van de Sint-Gangolfkerk in Heinsberg’ door A.M.P.P. Janssen

p. 231

De Maasgouw Jaargang 116 | September 1997 | 3

‘De Kreppel in oorlogstijd: RK Meisjespensionaat en ‘Reichsshule für Mädel’te Heythuysen’ door Gian Ackermans

p.105

‘Charles Eyck: beeld van Limburg’ door drs. Jos Pouls

p.125

‘Nieuwe gegevens over de zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse schilder Theodorus van Loon’ door Wim Hupperetz

p.137

‘De watermolen te Lottum’ door H.J.M. Hendrix

p.145

De Maasgouw Jaargang 116 | Juni 1997 | 2

‘Sint Lambertus van Maastricht en de oudste school van Nederland’ door C.A.A. Linssen

p.65

‘Van particulier initiatief naar openbaar nutsbedrijf. Oprichtng en ontwikkeling van de Stroom Verkoop Maatschappij in Limburg 1909-1933’ door W.J. Timmermans

p.73

‘Het kabinet van J.B.J. Meyer (1754-1830) te Roermond’ door G. Venner

p. 93

De Maasgouw Jaargang 116 | Maart 1997 | 1

‘In Memoriam dr. Mr. H.H.E. Wouters, 1912-1997’ door P.J.H. Ubachs

p.1

‘Het kasteel te Montfort in 1769’ door G. Venner

p.5

“Noch is Limburg niet gescheiden!’ De afscheidingsbeweging in Nederlands-Limburg in 1848 en de reacties daarop van de Aviso de la Meuse’ door Rico op de Camp

p.15

‘De feestgaven voor een primus herenigd in Museum Spaans Gouvernement’ door drs. Monique Dickhaut

p. 45

Jaargang 115, 1996

De Maasgouw Jaargang 115 | December 1996 | 4

“Les partisans de la vaccine’. Het debuut van de pokkenvaccinatie in het departement Nedermaas’ door Willibrord Rutten

p.241

‘Charles Eyck in Jeantes-la-Ville’ door drs. Monique Dickhaut

p.265

De Maasgouw Jaargang 115 | September 1996 | 3

‘In Memoriam drs. M.K.J. Smeets (1916-1996)’ door G.H.A. Venner

p.137

‘1996: Het Jaar van het Industrieel Erfgoed’ door De redactie

p.141

‘De bescherming van Industrieel Erfgoed in Limburg: een tussenbalans’ door Theo Oberndorff

p.145

‘Herbestemming Industrieel Erfgoed in Limburg’ door R.J.A. Crols

p.167

‘Het service-station van de American Petroleum Company (1933) aan de Keulse Poort in Venlo’ door Frans Hermans

p. 175

De Maasgouw Jaargang 115 | Juni 1996 | 2

‘Tussen Eindhoven en Emmerik. Grepen uit het leven van Jan Alexander Michiels (1740-1794)’ door Mieke van Leeuwen-Canneman

p.67

‘Hendrik Joseph Michiels van Kessenich (1770-1825), een voorlopige schets’ door G. Venner

p.81

‘Voor het doek valt. Pleidooi voor een zorgvuldig beschrijven van textilia’ door E.H.M. Geelen

p.97

‘Een inventaris van kasteel Born uit 1417’ door A.M.P.P. Janssen

p.107

De Maasgouw Jaargang 115 | Maart 1996 | 1

‘De Middelweerd bij Mook’ door H.J.M. Spruijt

p.1

‘Een handschrift van Jan Mathijs Habets’ door W. van Mulken

p.19

‘Een verdwenen monument: de Klaaskerk te Venlo (1830-1944)’ door A.W.M. Bogers

p.29

Jaargang 113, 1994

De Maasgouw Jaargang 113 | December 1994 | 4

‘De familie Stoltzenberg’ door Lidwien Schiphorst

p.209

‘Baltus en Jan Meuwis, beeldensnijders te Roermond’ door G. Venner

p.229

‘”Veer kinne doen wat veer wille, veer blieve toch de asocialen”: sanering, maatschappelijk werk en de Ravelijnwoonschool’ door Pieter-Paul Janssen m.m.v. Inez Jeunhomme

p.233

‘Kerkelijk bezit in voogdij Mheer’ door Joep Leerssen

p.247

‘Een zoektocht naar Batenburgse klokken in Roermond’ door G. Venner

p.253

De Maasgouw Jaargang 113 | September 1994 | 3

‘In Memoriam Pater P.A.M. Geurts’ door Jos Schatorjé

p.137

‘In Memoriam Bertus Aafjes’ door P.A.M. Geurts

p.139

‘”Handen uit de mouwen…”Herstel en vernieuwing in de Maastrichtse vakbeweging (1930-1950)’ door Harry Kleinjan

p.143

‘“Wandelend in den vreemde”. Limburg en de Nederlandse natie in de reisverslagen van J.Craandijk’ door Rico op den Camp

p.161

‘Criminaliteit in de schepenbank Heerlen 1648-1795; een terreinverkenning’ door J.M.H. Mosmuller

p.177

De Maasgouw Jaargang 113 | Juni 1994 | 2

‘Op weg naar een geregeld leven: over patronaten en levensscholen te Maastricht, 1920-1955’ door Pieter-Paul Janssen, Mieke Lunenberg en Hélène Vossen

p.73

‘De Kesselse schoolkwestie van 1864’ door A. Hendricks

p.87

‘Schaduwdorpen. Grensverloop en gebiedsindeling romd het einde van het Ancien Régime’ door Joep Leerssen

p.107

De Maasgouw Jaargang 113 | Maart 1994 | 1

‘In Memoriam Pater A.J. Munsters’ door A.M.P.P. Janssen

p.1

‘In Memoriam Friedrich Gorissen’ door Bert Thissen

p.2

‘In Memoriam Wim Hendriks’ door Jos Schatorjé

p.3

‘In welke eeuw leefde Sint Servaas?’ door Régis de La Haye

p.5

‘”Het geraas blijft aanhouden”. Bestuurlijke perikelen rond Blerick, Baarlo en Maasbree 1800-1940’ door Rolf Hackeng

p.29

‘Gedeelte van een grafsteen uit 1273 met de voorstelling van een ridder. Gevonden op het terrein van het Rijksarchief Limburg (de Oude Minderbroederskerk) te Maastricht’ door H.A. Tummers

p.61

Jaargang 112, 1993

De Maasgouw Jaargang 112 | December 1993 | 4

‘Festina lente… Van Venlo’s verleden in het jubeljaar 1993’ door L.H.M. Hessels

p.177

‘Rondom ‘1343’: aspecten van de stadswording van Venlo’ door Fr.J. Hermans

p.181

‘De Romeinse bewoning in de binnenstad van Venlo’ door Wim Hupperetz

p.205

“Un homme perdu dans une ville perdue’. Nicolaar van Brederode en het beleg van Venlo in 1637’ door J.P.G.M. Vaessen

p.211

‘Stadspompen te Venlo’ door A.W.M. Bogers

p.223

‘Het Rooms-Katholieke (Burgerlijk) Armbestuur: pijler van de Venlose armenzorg in de tweede helft van de negentiende eeuw’ door José Duyf

p.231

‘Gedistingeerde plaatsen voor heren van distinctie’ door Th.J. van Rensch

p.243

De Maasgouw Jaargang 112 | September 1993 | 3

‘Het Maastrichtse doksaal en het beeld van Attila’ door Elizabeth den Hartog

p.113

‘Enkele opmerkingen bij het herdenken van de Limburgse geschiedbeoefenaar Jos. Habets (1829-1893)’ door A.E.M. Janssen

p.143

‘Voeding en gezondheid in Maastricht tijdens crisis, bezetting en wederopbouw’ door Annemarie van der Stel

p.151

De Maasgouw Jaargang 112 | Juni 1993 | 2

‘Van Neoclassicisme naar Neogotiek in de Limburgse kerkbouw. De bouwgeschiedenis van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade (1850-1856)’ door Volmar Delheij

p.57

‘Karl Marx op bezoek in Maastricht’ door R. Hackeng

p.85

‘Kroniek van de kerk van Susteren 1891-1900 (5)’ door G. Venner

p.95

De Maasgouw Jaargang 112 | Maart 1993 | 1

‘De bouwgeschiedenis van de St.-Martinuskerk te Weert’ door E. Caris

p.1

‘Nieuwenhagen aan het begin van de Franse Tijd’ door J.M.H. Mosmuller

p.25

‘De kroniek van de kerk van Susteren 1891-1900 (4)’ door G. Venner

p.39

Jaargang 111, 1992

De Maasgouw Jaargang 111 | December 1992 | 4

‘Daniel Wolf de Dopff (1650-1718), ingenieur en seigneur’ door P.J.H. Ubachs

p.231

‘Middeleeuwse bezitters van Huize De Gun te Swolgen’ door M. Flokstra

p.251

‘De opgravingen van de Place Saint-Lambert te Luik’ door Régis de la Haye

p.261

‘Kroniek van de kerk van susteren’ door G. Venner

p.267

De Maasgouw Jaargang 111 | September 1992 | 3

‘Misère Encore. Historische en stedebouwkundige aspecten rond het ‘Huis in den Tuin’ op het Miséricordeplein in Maastricht’ door C.J. van Haaften en J.Th.M. Houwen

p.183

‘Wapensteen van kasteel ‘Wijlre’’ door Alb. Corten en J.M.H. Mosmuller

p.213

‘Kroniek van de kerk van Susteren’ door G. Venner

p.215

De Maasgouw Jaargang 111 | Juni 1992 | 2

‘”Noch Fransch noch Pruissisch maar Nederlandsch!’’ Publieke opinie en Nederlands-nationaal gevoel in de Nederlandse provincie Limburg rond 1870’ door Rico op den Camp

p.81

‘Tijden veranderen: Limburg tussen Nederland en België. De reactie in Nederlands-Limburg op het Belgische annexionisme van 1918-1919’ door Rob P.W.J.M. van der Heijden

p.101

De Maasgouw Jaargang 111 | Maart 1992 | 1

‘Grensgevallen. Hoofdstukken uit de geschiedenis’ door L.H.M. Wessels

p.1

‘De Guliks-Bergse “Rechtsordnung un Reformation” van 1555. Een ook voor de Limburgse rechtsgeschiedenis belangrijke kenbron’ door A.Fl. Gehlen

p.13

‘Bijzonderheden aangaande de betrekkingen van Erycius Puteanus (1574-1646) met zijn vaderstand Venlo’ door M. Evers en P.A.M. Geurts

p.31

‘Waalse families over de taalgrens’ door Régis de la Haye

p.47

‘”Om Christi naeme verdreeven”. De grens tussen het land van Weert en Staats-Brabant en haar betekenis op religieus gebied in de periode 1648-1700’ door Jac Biemans

p.55

‘De familie Proli-Clotz, een huwelijk in Europa’ door Emile Ramakers

p.69

Jaargang 110, 1991

De Maasgouw Jaargang 110 | December 1991 | 4

‘Het oudste document voor Beek’ door Steven Surdèl

p.153

‘Venlo en de cholera-epidemieën van 1866-1867’ door Rob Camps

p.161

‘Hendrik van Gelre alias van Grebben’ door M. Flokstra

p.173

“Met behoud van de waarheid en zonder gevaar voor de jeugd” door Gian Ackermans

p.177

‘Caspar Baexens (1706) wel en wee op de Raay te Baarlo’ door Peter Geuskens

p.193

‘Kroniek van de kerk van susteren’ door G. Venner

p.207

De Maasgouw Jaargang 110 | September 1991 | 3

‘Kasteel Bleijenbeek’ door A. Viersen

p.105

‘Goswin(s) van Born’ door A.M.P.P. Janssen

p.119

‘Salmon Wolff. Een jood te Thorn in het midden van de zestiende eeuw’ door J.G.C. Venner

p.122

De Maasgouw Jaargang 110 | Juni 1991 | 2

‘In Memoriam Gerard Panhuysen’ door J.W.

p.57

‘Een Limburgs Volkslied uit 1857’ door P.A.M. Geurts

p.59

‘De Maastrichtse D.D. schutterij en het zilveren regeringsjubileum van Wilem III’ door Jack Schlichter

p.65

‘Gelderse krantenberichten over het begin en het einde van de Belgische tijd in Venlo (1830 en 1839)’ door Rob Camps

p.79

‘De jaarstijl van de Hoofdschepenbank Heerlen en haar onderbanken in de late middeleeuwen’ door M. van Dijk

p.87

De Maasgouw Jaargang 110 | Maart 1991 | 1

‘La Grandeur de la Société du Grand Concert du Ruremonde. Een stukje Roermonds muziekverleden 1801-1839’ door Jac Lemmens

p.1

‘De schepenbankzegels in het graafschap Horn’ door J.H. Hanssen

p.7

‘Nieuws over Domitianus, bisschop van Maastricht (6e eeuw) door Régis de la Haye

p.31

‘De staatkundige kaart van Limburgs aangrenzende gebieden in de jaren 1543/1548’ door P.J.H. Ubachs

p.35

Jaargang 109, 1990

De Maasgouw Jaargang 109 | December 1990 | 4

‘Bokkerijdersliederen uit 1743 en 1744. Wie heeft ze geraakt en wat werd ermee beoogd?’ door L. Augustus

p.177

‘Tussen twee Tricolores. Venlo 1815-1850’ door E. Ramakers

p.197

‘Twee ‘Elsloobeelden’ in Düsseldorf’ door John van Cauteren

p.199

‘Nagalm van de slag bij Woeringen’ door L. augustus

p.203

De Maasgouw Jaargang 109 | September 1990 | 3

‘Een 13e eeuwse toren in de stadsmuur achter het klooster der Witte Vrouwen te Maastricht’ door C.J. van Haaften

p.113

‘De erfdochters van het Huid Bree tot 1643’ door M. Flokstra

p.129

‘De Stedelijke Spaarbank te Maastricht 1835-1848’ door Wil Knipschild-Schouten

p.147

De Maasgouw Jaargang 109 | Juni 1990 | 2

‘Wangedarg van Roermondse seminaristen in de achttiende eeuw’ door Peter Nissen

p.57

‘Een Leidenaar met heimwee naar Limburg. Correspondentie van E. Seipgens met J.B. Sivré’ door G.F. Verheijen

p.65

‘Tempeliers in Maastricht?’ door Emile Ramakers

p.75

‘De klokkenmakersfamilie Remmen te Well’ door Noud Remmen

p.83

De Maasgouw Jaargang 109 | Maart 1990 | 1

‘De Maasgouw ondergaat een face-lift’ door M.D.

p.1

‘Portretten van Ferdinand von Plettenberg, heer van Wittem’ door Hans Evers

p.3

‘Kraszonnewijzers op het St. Salviuskerkje van Limbricht’ door J.M.E. Vleeshouwers

p.13

‘Neusser Weinhandel mit den Niederlanden, besonders mit den Maasstädten, im 17. Jahrhundert’ door Jürgen Huck

p.19

‘Een lauwerkrans, loterijen, legaten en een arme weduwe. Vier nieuwe kerken in en rond Maastricht 1855-1905’ door Rolf Hackeng

p.27

‘Meneer de deken kocht ‘Den Engel’ door P.J.H. Ubachs

p.43