Inhoud De Maasgouw 2010-2019

Jaargang 138, 2019

De Maasgouw Jaargang 138 | December 2019 | 4

‘De klokkengieter Jacob van Venrade en de teloorgang van kerkklokken in de Tweede Wereldoorlog’ door Rien van den Brand

6

‘Fraudeur, verkrachter en ketterjager? Jacob van Domburg, heer van Spraland en Oostrum’ door Rinus Flokstra

10

‘Een heiligdom van respijt te Vreren. Een herkansing voor doodgeboren ongedoopte kinderen’ door Antoine Jacobs

15

‘De nationaalsocialistische tentoonstelling ‘wat aarde bewaarde’. Verschillende visies op één expositie’ door Leo Verhart

22

De Maasgouw Jaargang 138 | September 2019 | 3

‘De negen dwergen zijn over de bergen’ door R.J.A. Janssens

7

‘Een megalomane onderneming. Nieuwe editie van Jacob van Deventers stedenatlas’ door Frans Hermans

12

‘Opzienbarende vrouwengeschiedenis in het ‘verweesde Thorn. Joost Weltens nieuwe boek De vergeten prinsessen van Thorn’ door Frits Nies

14

‘Cartografie met een missie. De schoolwandkaart van het ‘Roermondse’ vicariaat Tsingtao in China’ door Lowie Brink

20

‘Hoe verfranst was de Maastrichtse elite? 121 negentiende-eeuwse brieven onderzocht’ door Raoul Wijnands

27

De Maasgouw Jaargang 138 | Juni 2019 | 2

‘Ieder jaar weer meer. Het grootste brons depot van Nederland’ door Leo Verhart

6

‘Passend huwelijkscadeau voor bastaarden. Huis en heerlijkheid Arcen in de middeleeuwen’ door Rinus Flokstra

12

‘Het raadsel van Merardus in Wesem wordt alleen maar groter’ Régis de la Haye

16

‘Rauw geschreeuw slaat uit de muren. Politieke delinquenten in bewarings- en verblijfskamp Sint-Ignatiuscollege te Valkenburg aan de Geul (1945-1948)’ door Marcel Krutzen

20

‘Marten Stams, een glasschilder met karakter’ door Gerard van de Garde

26

De Maasgouw Jaargang 138 | Maart 2019 | 1

‘Pauselijk schrijven verdwaald in Rolduc. Een bezegelde brief van paus Gregorius IX voor de dominicaner orde uit 1228 in het archief van Rolduc’ door Jaap van Moolenbroek

6

‘Interview: mijn vader was priester. Een onbekende zijde van LGOG-lid Jo Kreukels belicht door zijn dochter’ Guus Janssen

10

‘Lobbyen voor de zoutexport naar Pruisen. De verzoekschriften van zoutzieder Hubert Seydlitz aan de Tweede Kamer (1828-1851)’ door Piet Bovy

12

‘Een strooptocht werd het niet. Hoe een strafexpeditie uitmondde in een beleefde visite’ door Lambert Jacobs

20

‘Metaalvondsten uit Limburgse bodem. Het PAN-project’ door Vincent van der Veen

26

Jaargang 137, 2018

De Maasgouw Jaargang 137 | December 2018 | 4

‘Brain drain naar België. De Maastrichtse société des Amis, 1821-1855’ door Lou Spronck

153

‘Plooi ’t kannunikskleed nog lange, om de fiere borst u heen. Een levensschets van Jan Michiel Warblings (1832-1919)’ door Antoine Jacobs

162

‘Falsa, spookoorkonden en deperdita. Nut en noodzaak van het digitaal oorkondenboek Limburg’ door Geertrui van Synghel

170

‘Menander en Hermeros in Coriovallum. Graffiti op Romeinse amforen uit Heerlen’ door Joost van den Berg

180

‘Afscheid Jos Schatorjé van het Limburgs Museum’ door Frans Hermans

184

De Maasgouw Jaargang 137 | September 2018 | 3

‘Historische atlas van Venlo. Van vestingstad tot logistiek centrum’ door Frans Hermans

92

‘Van mijn schacht tot mijnschacht. Nieuwe kennis over de Michielsbergcultuur’ door Leo Verhart

94

‘Van vondst naar vindplaats. Generaties speuren op de Riesenberg’ door Ivo van wijk, Alexander Verpoorte en Huub Spronck

102

‘Tijden en termen’ door Marion E.N. Aarts

110

‘”Wij zijn slechts een ademhaing in de tijd”. Jean Pierre de Warrimont bij zijn afscheid van de archeologie’ door Marion E.N. Aarts

114

‘Exploitatie van vuursteenbronnen in het vroeg-neolithicum in Limburg’ door Marjorie de Grooth

126

‘Een statige freule uit Horst’ door Jos Schatorjé

128

‘Yolanda van Vianden: vrouwe van sittard en Monschau of hemelse zaligheid? Door Guus Janssen

130

‘Habetspenning voor de redactie van de geschiedenis van de literatuur in Limburg’ door Lou Spronck

136

De Maasgouw Jaargang 137 | Juni 2018 | 2

‘Het Limburgse landschap tussen modernisering en behoud in de eerste helft van de twintigste eeuw’ door Hans Vermeer

51

‘Landschapsgeschiedenis en actueel maatschappelijk belang: inleiding’ door Pieter Caljé

56

‘Landschapsgeschiedenis en landschapsbeheer’ door Wilfred Alblas

57

‘Landschapsgeschiedenis en landschapsbeleid’ door Herman van Steenwijk

59

‘Het belang van het landschap en zijn geschiedenis voor de economie’ door Anya Niewerra

62

‘Limburgse kaarten digitaal’ door Jan Hartman

64

‘Landschapsgeschiedenis en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)’ door Rob Paulussen

70

‘Archeologie op de kop. Het archeologisch potentieel van het Maasterras tussen Well en Aijen slim en snel in kaart gebracht door een combinatie van onderzoekstechnieken’ door G.R. Ellenkamp en F.M. van Egmond

72

De Maasgouw Jaargang 137 | Maart 2018 | 1

‘Limburgse landschapsgeschiedenis’ door Pieter Caljé

3

‘Landschapsgeschiedenis in Limburg. Een terugblik en agenda voor de toekomst’ door Hans Renes

6

‘Mindscapes: tussen aangeboren en aangeleerd’ door Maarten Jacobs

13

‘Talig erfgoed in het landschap: geografische namen als landschapshistorische bron’ door Maurice Paulissen

17

‘Amateurfotografie in Limburg vóór 1914’ door Ingrid M.H. Evers

23

‘Werk in uitvoering: archief en museum De Domijnen (Histoie en Archeolohgie) op weg naar één erfgoedcentrum…’ door Peer Boselie en Kitty Jansen

32

‘Romeinse bedrijfslogo’s uit Coriovallum: amfoorstempel uit het Thermenmuseum in Heerlen’ door Joost van den Berg

34

Jaargang 136, 2017

De Maasgouw Jaargang 136 | December 2017 | 4

‘De zouthandel vanuit Limburg met de Rheinprovinz’ door Piet Bovy

139

‘Een kwestie van bekijken: de beruchtste oorlogsmisdaad uit de geschiedenis van Roermond’ door Gerard van de Garde

146

‘De ‘questie Slenaken’: de schoolstrjd in het diepe zuiden tegen het einde van de negentiende eeuw’ door Ferdinand J.H. Mertens

148

‘Romeinse pannenbakkers langs de Maas tussen Roermond en Venlo’ door Twan Ernst

157

‘Wat maakt de Limburger Limburgs? Interactieve tentoonstelling DNA van Limburg in het Limburgs Museum’ door Frans Pollux

166

‘Erfenis en ergernis. De wederwaardigheden van de uitgetreden pater Christiaen Caenen en zijn zoon’ door dr. J.Ch. Caanen

170

De Maasgouw Jaargang 136 | September 2017 | 3

‘Limburg 150 jaar uniek van én in Nederland. Symposium en bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten’ door Henk J.L.M. Boersma

95

‘Limburg en de Duitse Bond: van Londen 1839 naar Londen 1867’ door Jacques van Rensch

97

‘Limburg in een veranderende wereld’ door André Knottnerus

106

‘Mijn Limburgse droom. Limburg: een toekomst zonder grenzen’ door Karin van der Ven

112

‘Een kijkje in de Franse keuken door een Spaanse bril. Francisco de Miranda en de aanval op Maastricht in 1793’ door Jos Notermans

120

‘Werk in Uitvoering: Op jacht naar explosieven!’ door Jurian ter Horst

128

De Maasgouw Jaargang 136 | Juni 2017 | 2

‘”Ik denk dat ik voor goed met de paarden en de ploeg heb afgedaan”. De schilder Herman Gouwe en Limburg’ door Anton de Leeuw MA

51

‘Greppelstructuren uit de Late IJzertijd in het Limburgse Maasdal. Grafvelden of cultusplaatsen?’ door Lucas Meurkens en Judith van der Leije

60

‘Hoe tekstschrijver Seipgens aan de muziek voor zijn opera Schinderhannes kwam. Componist of plagiator?’ Gerard van der Garde

66

‘In de bres voor de familie-eer. Een schakings- en duelaffaire uit 1899’ door Ignaz Matthey

77

De Maasgouw Jaargang 136 | Maart 2017 | 1

‘Het ontzet van Roermond (1577-1578) op de Spaanse planken’ door Stijn Kleijnen

3

‘Archeologie in 2017: van onzichtbaar naar zichtbaar. Een interview’ door Marion E.N. Aarts

12

‘Altaren van August Martin in Limburg. Een aanvulling’ door Antoine Jacobs

16

‘De commissie Landschapsgeschiedenis: naar een biografische benadering van het Limburgse landschap. Een interview’ door Benoît Mater

‘Werk in Uitvoering: De Thermen in Heerlen’ door Karen Jeneson

30

‘Het homoniem kraamstoel’ door Jac. E. Rauws

32

Jaargang 135, 2016

De Maasgouw Jaargang 135 | December 2016 | 4

‘Schatgraver put sang. Gerard Venner levenslang verknocht aan archiefonderzoek’ door Gerard van de Garde en Frank Hovens

136

‘Stadszegel en stadswording van Susteren’ door G.H.A. Venner

141

‘Twee onbekende tekeningen van het kasteel te Kessel van A.F. van Aefferden’ door G.H.A. Venner

152

‘De zilveren beker van Jacob Nederhoven in de negentiende eeuw’ door G.H.A. Venner

154

‘Één zegel maakt nog geen kapittel? Het middeleeuwse zegel van kanunnik Waltelmus in Nieuwstadt’ Marion E.N. Aarts

159

‘Geschiedenis van de literatuur in Limburg’ door Henk J.L.M. Boersma

166

De Maasgouw Jaargang 135 | September 2016 | 3

‘Twee nog niet bekende munten van de stad Roermond’ door Jos Benders

91

‘De eerste boeren op de Spik’ door Dion D.L. Stoop

93

‘Ad vivum delineavit… 1737. Een tot nu toe onbekende tekening van kasteel Well door Jan de Beijer’ door Burkhard Schwering

99

‘Literair leven in Limburg. Nieuw overzichtswerk toont de veelzijdigheid van onze literatuur door de eeuwen heen’ door Frank Hovens

101

‘Illustere voorouders in ere hersteld. Karel van Gelre en de ‘restauratie’ van het grafmonument van Gerard IV van Gelre en Margaretha in de Munsterkerk te Roermond’ door dr. Jitske Jasperse

106

“Criminele justitie’: Geulse bokkenrijders aan de galg’ door Frank Hovens

113

De Maasgouw Jaargang 135 | Juni 2016 | 2

‘Limburgse kunstenaars en de Kultuurkamer’ door Monique F.A. Dickhaut

47

‘Het Roermondse carillon van Rochus Groignart, een verhaal in mineur’ door G.H.A. Venner

55

‘Interview met Hilde Vanneste. Landelijk congres De Reuvensdagen in 2016 te gast in Heerlen’ door Marion Aarts

60

‘Veldeke: 90 jaar op de bres voor de streektaal’ door Luc Wolters

62

‘Op zoek naar de Romeinse weg tussen Aken en Xanten (via Traiana)’ door Maarten Dolmans en Wiel Luys

70

De Maasgouw Jaargang 135 | Maart 2016 | 1

‘Pastelportret van een laatste raadsverwant’ door Jos M.W.C. Schatorjé

3

‘Vondsten, vindplaatsen en verhalen: geneeskrachtige bijlen’ door Leo Verhart

6

‘Het Begas Haus in Heinsberg’ Guus Janssen

11

‘De bouw van de parochiekerk van Sint-Christoffel te Roermond’ door G.H.A. Venner

13

‘Leerzame rolprenten in natuurlijke kleuren. Mortelshof, in landbouwvoorlichtingsfilms rond 1940’ door Jaak Slangen

18

‘Henri Goovaerts. Een schilder die trouw bleef aan zijn kunst en aan Maastricht’ door Leo M.M. Baltussen

28

Jaargang 134, 2015

De Maasgouw Jaargang 134 | December 2015 | 4

‘Een goudschat onder de kerstboom’ door Jan Roymans en Stijn Heeren

143

‘Inter-Limburgse contacten op taal- en geschiedkundig terrein in 1893’ door G.H.A. Venner

150

‘Het zwijnenchronogram van Maasticht’ door Ben Borgers

159

‘Eenheid als misverstand. Kanttekeningen bij de stelling van Ad Knotter’ door Kees Schutgens

169

De Maasgouw Jaargang 134 | September 2015 | 3

‘Maaslandse liefdesromans uit omstreeks 1200’ door Johan H. Winkelman

99

‘Kessels, Europese kunstenaars uit ‘Limburg’ in de negentiende eeuw’ door Jos Pouls

110

‘Midden-paleolithische kampementen aan de noord- en westrand van Maastricht. Wanneer was de Neanderthaler hier aanwezig?’ door Jean Pierre de Warrimont

122

‘Topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden. Limburgse bodemvondsten in een gereconstrueerd prehistorisch landschap’ door Benoît Mater

129

’Vergeten’ bandkeramiek. Een Odyssee naar de oudste neolithische bewoning in Nederland door Ivo van Wijk, Luc Amkreuz en Pieter van de Velde’ door Marion E.N. Aarts

131

De Maasgouw Jaargang 134 | Juni 2015 | 2

‘Limburg. Een geschiedenis’ door Henk J.L.M. Boersma

47

‘Het geheim van de ‘Schoone Grub’. Archeologische opgravingen van de vuursteenmijnen te Rijckholt-Sint Geertruid in 1929 door de paters dominicanen uit Rijckholt’ door Jean Pierre de Warrimont en Luc Amkreutz

48

‘Petrus de Koning en Koningslust. Lotgevallen van een inwoner van Utrecht en het ontstaan van en Limburgs dorp’ door Henk Vaessen

57

‘Van bodemvondst naar historisch verhaal over de Tweede Wereldoorlog: een kronkelige omweg?’ door E.J. van Ginkel

71

‘Arlie jr. en zijn crew; een terugblik’ door Marie-José Lijten

75

‘Robert Graafland en het ‘Scapulier van den slaaf’’ door Antoine Jacobs

83

De Maasgouw Jaargang 134 | Maart 2015 | 1

‘175 jaar beide Limburgen: waarom ze toch niet bij elkaar horen’ door Ad Knotter

5

‘Vondsten, vindplaatsen en verhalen: een vis uit het water’ door Leo Verhart

12

‘Glasschilderkunst in Limburg en omstreken tijdens het ancien régime. Met speciale aandacht voor de provincies Luik en Belgisch Limburg’ door Zsuzsanna van Ruyven-Zeman

16

‘Een oorkonde over toelating van Joden in het hertogdom Gelre in 1345’ door G.H.A. Venner

28

‘Beatmuziek in Limburg in de Sixties’ door Harry Knipschild

30

Het verloren koninkrijk. Het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie 1828-1850 door Els Witte’ door Lou Spronck

Jaargang 133, 2014

De Maasgouw Jaargang 133 | December 2014 | 4

‘Louis Raemaekers ‘met pen en pootlood als wapen’: politiek tekenaar van wereldfaam in de Eerste Wereldoorlog’ door Ariane de Ranitz

131

‘Dwangevacuatie in Roermond en Maasniel 1944-1945. Een persoonlijke impressie van de laatste oorlogsmaanden’

140

‘Franken aan de Maas. Een Germaanse vindplaats in Holtum-Noord uit de Laat-Romeinse periode’ door Marion E.N. Aarts

145

‘Van Neanderthalers tot Habsburgse onderdanen. Limburg tot 1543’ door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld

154

Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de ‘Percessie van Scherpenheuvel’ door Lou Spronck’ door Kees Schutgens en Flor Aarts

160

Herzoge und Konflikt. Das Spatmittelalterliche Hertogzum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, standischen Krften und territorialer Konkurrenz (1339-1543) door Matthias Bock’

164

De Maasgouw Jaargang 133 | September 2014 | 3

‘950 jaar Weert’ door Régis de la Haye

89

‘Van bodemvondst naar historisch verhaal. Enkele voorbeelden uit de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Limburg’ door Ruurd Kok, Dwayne Beckers en Ron Mans

93

‘Louis de Villers de Pité. Meer dan een ‘heethoofdige woelgeest’ en ‘parlementair zwijger’ door Harry Weinberg

104

‘Nieuw onderzoek naar de Lineaire Bandkeramiek (LBK) als aanleiding voor een congres’ door Jean Pierre de Warrimont

121

De Maasgouw Jaargang 133 | Juni 2014 | 2

‘Landmeters in het Pruisisch-Gelderse Overkwartier’ door Rita van den Brand

47

‘Het topje van de Heijtsberg. Uitwerking van vondstkarteringen door M. van Hoef- van Rijt en W. van Rijt in de buurt van Heibloem (Midden-Limburg)’ door Dion D.L. Stoop

57

Vondsten, vindplaatsen en verhalen: een kasboekje uit 1907’ door Leo Verhart

62

Recensie ‘Een Noorse liefde, het weggestopte verlangen van Felix Rutten’ door Laur Crouzen

66

‘”Eigen volk eerst?” Reflecties op een proefschrift’ door L.H.M. Kreukels

68

‘Mijnbouw en arbeidsmarkt: een reactie’ door Serge Langeweg

73

De Maasgouw Jaargang 133 | Maart 2014 | 1

‘Maastricht en de Nederlandse literatuur in de Middeleeuwen’ door Wybren Scheepsma

5

‘Kostbaar koper en trendy tin. Middeleeuwse metalen kledingaccessoires van de Maasboulevard te Venlo’ door Eveline Erens

15

‘Stenen uit Segietere. Een onderzoek naar de herkomst van midden-paleolithische vuurstenen artefacten op De Kaap te Sint-Geertruid (Provincie Limburg, Nederland): enkele voorlopige resultaten’ door Ann van Baelen, Yannick Raczynski-Henk, Phil Glauberman, Gunther Noens, Jan-Willem de Kort en Jos Deeben

22

‘De reliekenschat in de Munsterkerk van Roermond aan het licht gebracht’ door Erik Caris

27

‘Een bijzondere rol van Zuid-Limburg bij het ontstaan van de popmuziek’ door Harry Knipschild

30

Recensie ‘De onderstroom: de roerige jaren zestig, zeventig en tachtig in de Westelijke Mijnstreek’ door Kees Schutgens

33

Jaargang 132, 2013

De Maasgouw Jaargang 132 | December 2013 | 4

‘Vrede van Utrecht 1713-2013’ door Jos Peeters en Gerd Halmanns

135

‘Das Oberquartier Geldern in den Jahren 1543-1713’ door Irmgard Hantsche

136

‘Pruisisch Opper-Gelre, 1713-1798. Een inleiding’ door A.M.J.A. Berkvens

149

‘De betekenis en gevolgen van de Vrede van Utrecht voor de plaatselijke regeerders in de Pruisische partage van het Overkwartier in de periode 1713-1740’ door Theo Huijs

157

‘Geldern und Wesel unter dem Preussen-adler: Zu ihren politisch-militarischen Beziehungen im 18. Jahrhundert’ door Viet Veltzke

161

‘Publizistik zum Utrechter Frieden. Niederlandische und Deutsche Flugschriften aus der Zeit um 1713’ door Guillaume van Gemert

167

De Maasgouw Jaargang 132 | September 2013 | 3

‘’Koninklijk’ Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap’ door Henk J.L.M. Boersma

87

‘Jubileumviering 150 jaar (Koninklijk) LGOG’ door Henk J.L.M. Boersma

88

‘Het geheugen en hoe het Limburgs werd’ door Joep Leerssen

92

‘Marcus Teller (1682-1728), een Maastrichtse priester-componist herondekt’ door Régis de la Haye

96

‘Colluvium als archeologisch archief’ door Rob Paulussen

105

‘Johannus Smetius: het beleg van Maastricht (1632) en de Opstand der Bataven (69-70)’ door Leo Nelissen

113

‘Profielwerkstukprijs 2012’ door Ruud Penders (Dieteren)

121

Recensie ‘Onder ’t Kruys. Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn’ door J.M. Gijsen

124

De Maasgouw Jaargang 132 | Juni 2013 | 2

‘Geschilderd van Eijsden tot de Mookerhei’ door Jos Schatorjé

48

‘Het eerste ridderzegel van Walram, heer van Monschau en Valkenburg (1266/1268-1302), een bijzondere vondst’ door G.H.A. Venner

55

‘De visconsumptie in Limburg vanuit archeo-ichthyologisch perspectief’ door Bob Beerenhout

66

De Maasgouw Jaargang 132 | Maart 2013 | 1

‘Reflecties bij mijlpaal 150’ door A.M.P.P. Janssen

3

‘Hondervijftig jaar Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Provinciale historische genootschappen in Limburg en de verspreiding van historische kennis’ door G.H.A. Venner

4

‘Cultuurbehoud en burgerzin. De rol van genootschappen bij de vorming van museale collecties’ door Ad de Jong

20

‘Terugblik op de Romeinse archeologie in Limburg vanaf 1960’ door Titus Panhuysen

29

Jaargang 131, 2012

De Maasgouw Jaargang 131 | December 2012 | 4

‘Verlichting met een nare smaak. Het Hof van Gelder te Roermond en de beoogde beperking van het aantal kermissen (1781)’ door G.H.A. Venner

127

‘Kogelpot-aardewerk uit Noord-Limburg’ door Jacob Schotten

132

‘Zijn hart aan Wittem verpand. Ferdinand von Plettenberg (1690-1737) en zijn rijks graafschap’ door Frank Hovens

140

De Maasgouw Jaargang 131 | September 2012 | 3

‘Allemaal glas! Over de talloze toepassingen van glas door de eeuwen heen; het voorbeeld van Maastricht’ door Wim Dijkman

81

‘Scheuring (1865) en verzoening (1875) in de joodse gemeente van Eijsden’ door Henk J.L.M. Boersma

87

‘”Het schijnt dat de Chinezen niet goed vooruit kunnen zonder hulp van de Europeanen”. Ed van Kan, een Maastrichtse missionaris, belegerd door de Boksers in Klein Brugge (China)’ door Harry Knipschild

98

Recensie ‘Keltische goudschatten uit de Lage Landen en de Romeinse verovering van Gallië door Julius Caesar’ door Jean Pierre de Warrimont

112

De Maasgouw Jaargang 131 | Juni 2012 | 2

‘Cauberg, centrum van de wereldwielersport. Het wereldkampioenschap wielrennen in 2012 voor de zesde maal in Limburg’ door Levien Spits

35

‘Romeinse keizers steken de kop op in Montfort. Een Romeinse muntschat in het dal van de Vlootbeek’ door Jan Roymans en Nico Sprengers

48

‘De paramenten in de Munsterkerk en de Kathedraal te Roermond. Bewaard en opgeborgen’ door Elisabeth H.M. Geelen

56

Recensie ‘De basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Sittard’ door J.M. Gijsen

63

Recensie ‘Keurkinderen: Hitlers elitescholen in Nederland’ door Kees Schutgens

65

De Maasgouw Jaargang 131 | Maart 2012 | 1

‘Tentoongestelde geheimen. Haarwerk in het publieke en privé domein’ door Petra Postema, Meike Heessels, Barbara Kruijsen en Eric Venbrux

3

‘De belegeringen van Maastricht tussen 1578 en 1750 vanuit recente archeologische vondsten ten westen en noorden van de stad’ door Tim Vanderbeken

8

‘Archieven van kerkgenootschappen en verenigingen. Kansen en bedreigingen van lokaal historisch erfgoed’ door Jacques van Rensch

16

Recensie ‘Hans van Hall, Eijsden een vrijheid met Luikse stadsrechten’ door Jan Hartmann

20

‘Frans van de Laar, ‘artiste-sculpteur’’ door Antoine Jacobs

22

Jaargang 130, 2011

De Maasgouw Jaargang 130 | December 2011 | 4

‘Protest tegen beter weten in. De Belgisch-Nederlandse Wetenschappelijke Commissie ter bescherming van de Sint Pietersberg’ door Wietske van der Want

127

‘Valkenburgvuursteen in de Lineaire Bandkeramiek (LBK) van de gemeenten Beek en Meerssen’ door Jim Pepels

133

‘De Venlose Amateur Fotografen Vereniging: een ambitieuze club in beeld’ door Hans Jaeqx

142

Recensie ‘Maastricht, kruispunt van culturen’ door P.J. Knegtmans

149

Recensie ‘Wolfgang Herborn, Die Geschichte de Koner Fastnacht – von den Anfangen bis 1600’ door Kitty Jansen

150

De Maasgouw Jaargang 130 | September 2011 | 3

‘Het historische Café LGOG in Maastricht: Geschiedenis zonder drempels’ door Titus Panhuysen

81

‘Verkleefde levens’ door Paul van der Steen

82

‘Victor de Stuers en Maastricht’ door Jos Perry

83

‘Theodoor Weustenraad en de stadsgeschiedenis van Maastricht’ door Lou Spronck

84

‘Aardewerkproductie en bewoningsgeschiedenis in Brunssem en Schinveld’ door Henk Stoepker

86

‘Vondsten, vindplaatsen en verhalen: na bijna 100 jaar weer samen’ door Leo Verhart

93

‘Van depot naar tentoonstellingszaal. Romeinse wandschilderingen uit de villa Vlengendaal’ door Gemma Jansen

97

‘De financiering van de katholieke kerkenbouw in Limburg na de Tweede Wereldoorlog’ door Antoine Jacobs en Bart Wiekart

101

Recensie ‘Theo de Caluwe, Emmaus aan de Geul: het verhaal van een grootsemenarie, Wittem 1836-1968’ door Kees Schutgens

113

De Maasgouw Jaargang 130 | Juni 2011 | 2

‘Jean Joseph Balthasar Dubois. (Thimister 1832-Eijsden 1893), apotheker, burgemeester en vader van Eugène Dubois’ door Henk J.L.M. Boersma

39

‘Bandkeramische bewoning tussen Maas, Demer en Jeker. De landschappelijke situering van nederzettingen van het Hezerwatercluster’ door Max Klasberg

49

‘Nòg een reliekenschat in de Munsterkerk in Roermond’ door Erik Caris

60

‘Een Olla a coppetta uit de Vroege IJzertijd in Limburg’ door S. Arnoldussen

65

De Maasgouw Jaargang 130 | Maart 2011 | 1

‘De oorsprong van het Limburgse schuttersfeest’ Luc Wolters

4

‘Vondsten, vindplaatsen en verhalen: Hergebruik en een bijzonder bronzen mes uit Stevenswaart’ door Leo Verhart

16

‘Een schipmolen op de Maas bij Linne’ door Fedor Coenen

19

‘Het Maastrichtse mirakelboek: gewone genezingen of mirakels bij Engelse ziekte?’ door Hans van den Broek

22

Jaargang 129, 2010

De Maasgouw Jaargang 129 | December 2010 | 4

‘Over de taalgrens. Talen, dialecten en namen aan weerszijden van de grens tussen Mook en Mönchengladbach’ door Georg Cornelissen

105

‘Die Grenze als Paradoxen. Uber Stellenwert und Potential von Grenzregionen im deutsch-niederlandischen Wechselbezug’ door Guillaume van Gemert

110

Recensie ‘Paul Bronzwaer, Maastricht en Luik bezet. Een comparatief onderzoek naar vijf aspecten van de Duitse bezetting van Maastricht en Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog’ door dr. B. Schoenmaker

121

Recensie ‘Spiegel van Roermond 2010’ door Frank Hovens

123

De Maasgouw Jaargang 129 | September 2010 | 3

‘Op de breuklijn tussen Noord en Zuid. Johannes Kinker, Jacques Behr en Edouard Capitaine in oktober 1830

71

‘Eine Kanonisse aus Susteren als Postillon dámour. Maria Anna Grafin von Berchem (1747-1816)’ door Wolfgang Lohr

80

‘’Bij de Germania op den Niederwald’. Een kerkpolitiek gedicht van Alphons Ruyten’ door Antoine Jacons

86

Recensie ‘H. Walboomers, Romeins Venlo, Blerick en Tegelen’ door Paul van der Heijden

91

Recensie ‘Wiel Kusters, Pierre Kemp. Een leven’ door Adri Gorissen

93

De Maasgouw Jaargang 129 | Juni 2010 | 2

‘Grafsteen van hertog Walram II in de abdijkerk van Kloosterrade/Rolduc’ door Jo Jamar en Toon van Oeffelt

41

‘De betekenis van de Annales Rodenses voor de moderne geo- en astrofysica’ door P.J.M. Nieskens

50

‘Een verkooptentoonstelling van schilderijen te Roermond 1629’ door G.H.A. Venner

54

Recensie ‘Thomas Kraus, Regesten der Reichsstadt Aachen (einschliesslich des Aachener Reiches und der Rechsabtei Burtscheid) 6. Band’ door G.H.A. Venner

56

Recensie ‘Stadsgeschiedenis van Keulen’ door Frans Hermans

58

De Maasgouw Jaargang 129 | Maart 2010 | 1

‘Roermondse overgang van Belgisch naar Nederlands bewind’ door Jeanne M.C. Heijnen

‘Over het oudste verleden van Weert’ door G.H.A. Venner

Recensie ‘Rien van den Brand, Stefan Frankwitz, Inventaris archief kasteel Haag’ door G.H.A. Venner

Recensie ‘Twee mooie naslagwerken’ door Frans Hermans

Recensie ‘In en om de Geulhemergroeve’ door Ed de Grood

Recensie ‘Chris Dols, Koning Alcohol: katholieke drankbestrijding in Limburg 1897-1945’ door Kees Schutgens