Inhoud De Maasgouw 1950-1959

Jaargang 78, 1959

De Maasgouw Jaargang 78 | 1959 | 6

‘De Ruïne van het Kasteel te Geijsteren’ door E.J. van Ebbenhorst Tengerbergen

p.161

‘Het Bastion Randwijck, Maastrichts laatste “eiland-fortificatie” gaat verdwijnen’ door L.J. Morreau

p.167

‘Kessel’ door Th. W.J. Driessen

p.172

‘De “Opregte Maastrichtse Almanak” (1802)-1914’ (vervolg) door Lou Spronck

p.173

‘Unieke Bierpul in Maastricht. Maker onbekend, doch eigenaar ontdekt’ door A.A.M.N. Dejong

p.183

De Maasgouw Jaargang 78 | 1959 | 5

‘De burcht van Kessel’ door E.J. van Ebbenhorst-Tengbergen

p.129

‘De “Opregte Maastrichter Almanak” (1802)-1914’ door Lou Spronck

p.137

De Maasgouw Jaargang 78 | 1959 | 4

‘In Memoriam Dr. Emile Clément Mathieu Alphonse Batta’ door J.J.M. Timmers

p.97

‘Silva Ketela’ door Th.W.J. Driessen

p.101

‘Het procesrecht in de drie landen van Overmaze na 1631’ door Mr.K.J.Th. Janssen de Limpens

p.107

‘De rekeningen van de brabantse schouten en rentmeesters te Maastricht’ door H. Wouters

p.115

De Maasgouw Jaargang 78 | 1959 | 3

‘Sporen van Wedehandel in Roermond’ door J. Linssen

p.65

‘Enkele beschouwingen over de burgerlijke architectuur in de steden van de maasstreek’ door J.J.M. Timmers

p.73

‘Een hardstenen schoorsteenlatei in het pand St.-Servaasklooster 24 te Maastricht’ door J. Sprenger

p.85

‘De herkomst van de paramenten van de kerk van Middelaar’ door Th.W.J. Driessen

p.87

De Maasgouw Jaargang 78 | 1959 | 2

‘Wapen van Z.H. Exc. Mgr. P.J.A. Moors, bisschop van Roermond’ door de redactie

p.33

‘Woning of schuur in de bandceramiek?’ door A. Munsters

p.35

‘De ruïne van de burcht Montfort’ door E.J. van Ebbenhorst Tengbergen

p.47

De Maasgouw Jaargang 78 | 1959 | 1

‘Het fort St.-pieter te Maastricht. Schepping van Daniël Wolff, baron van Dopff’ door L.J. Morreau

p.1

Jaargang 77, 1958

De Maasgouw Jaargang 77 | 1958 | 6

‘Mr. Drs. H.H.E. Wouters’ door G. Panhuysen

p.161

‘Een Nieuw Boek over de Romaanse Steensculptuur van het Maasland’ door J.J.M. Timmers

p.165

‘Sint Pieter in 1763’ door J. Grauwels

p.173

‘Overblijfselen van de Romeinse Heerbaan en 17e -eeuwse Woonsporen te Maastricht, Keizer Karelplein 12’ door J. Sprenger

p.177

De Maasgouw Jaargang 77 | 1958 | 5

‘Ter nagedachtenis aan Prof. Hamal-Nandrin. Erelid van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap’ door A. Munsters

p.129

‘Het z.g. Pesthuis te Maastricht’ (vervolg) door J.G.J. Koreman

p.131

‘De afbraak van de Munsterabdij te Roermond’ door M.K.J. Smeets

p.141

‘Het beleg van Maastricht (1407) en de slag van Othée in de dichtkunst’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.149

De Maasgouw Jaargang 77 | 1958 | 4

‘Heeft Echt ooit tot het Graafschap Loon behoord?’ door J. Linssen

p.97

‘Het kasteel “Genhoes” te Oud-Valkenburg’ door K.J.Th. Janssen de Limpens

p.105

‘Het zg. Pesthuis te Maastricht’ door J.G.J. Koreman

p.111

‘Over de afbraak en wederopbouw van twee Volmolens te Maastricht in de jaren rond 1673’ door L.J. Morreau

p.121

‘Twee Roermondse Jezuïtenbroeders Oswald en Henricus Indegeldt’ door J. Barten

p.123

De Maasgouw Jaargang 77 | 1958 | 3

‘In memoriam kanunnik Dr. Joseph Coenen’ door J.M. van de Venne

p.65

‘De Efrvoogden van Roermond’ door J. Wolmond

p.67

‘Het hofje van Willem van Heythuysen te Weert en zijn Stichter’ door J. Henkens

p.73

‘De Vagebondenjacht en het Gilde der Adelborsten’ door P.L.J.M.A. Müller

p.79

‘Rondom een Echter Triptiek (1665)’ door Ad. Welters

p.85

De Maasgouw Jaargang 77 | 1958 | 2

‘Minder bekende facetten in de Bestuursgeschiedenis van stad en Land van Weert’ door J.Th.H. de Win

p.33

‘Legende-vorming omtrent 19e eeuwse Gewelfbouw?’ door M.K.J. Smeets

p.43

De Maasgouw Jaargang 77 | 1958 | 1

‘Herkomst der Sarcophagen in de Crypten der St. Servaaskerk en in het Bonnefantenmuseum te Maastricht’ door J. Sprenger

p.1

Minder bekende facetten in de Bestuursgeschiedenis van stad en Land van weert. Weert pretendeert Rijksonmiddelbaarheid en onafhankelijkheid van het Overkwartier van Gelre’ door J.Th.H. de Win

p.13

‘Het Verdwijnen van de Maastrichtse Zoutziederij’ door Muusse

p.23

Jaargang 76, 1957

De Maasgouw Jaargang 76 | 1957 | 6

‘Minder bekende facetten in de Bestuursgeschiedenis van stad en Land van weert. Het verband van de Landen van Weert en Horn’ door J.Th.H. de Win

p.161

‘De Linie van Du Moulin te Maastricht. Imponerend voorbeeld van de 18e -eeuwse Nederlandse Krijgsbouwkunde’ door L.J. Morreau

p.177

‘De bevestiging der Trouwbeloften in de Landen van Overmaas’ door J.M. van de Venne

p.187

De Maasgouw Jaargang 76 | 1957 | 5

‘Overblijfselen uit de Romeinse, Middeleeuwse en Moderne Periode. Gevonden in de tuin van het perceel Hondstraat 13, Maastricht’ door J. Sprenger

p.129

‘De Oude Schutten-Broederschap Sint Martinus te Stein’ door A. Munsters

p.135

‘Geschiedenis van een Echter Hoofdaltaar’ door A.M. Welters

p.141

De Maasgouw Jaargang 76 | 1957 | 4

‘De Stichting van susteren’ door J. Linssen

p.97

‘Bij de “Restauratie” van Veldekes Sint Servaaslegende’ door Jef Notermans

p.107

‘De datering van de verkoopakte der heerlijkheid Geleen’ door M.K.J. Smeets

p.113

‘”Abshoven” en Strengnart’ door Muuse

p.115

De Maasgouw Jaargang 76 | 1957 | 3

‘Dr. H.J.E. Endepols, Erelid van ons Genootschap’ door G. Panhuysen

p.65

‘De oudste naam van Heerlen’ door B.H. Scholte

p.67

‘Het Haardvuur als Rechtssymbool’ door A.H. van Dijck

p.69

‘De oorspronkelijke gedaante van de Westbouw der Maastrichtse St. Servaas’ door J.J.M. Timmers

p.71

‘Kinderen van Antonius de Rougemont en anna Ruland’ door J. Barten

p.77

‘De papiermolen(s) te Schophem rond 1600’ door Th.G.A. Bos

p.79

De Maasgouw Jaargang 76 | 1957 | 2

‘Het bezit van de heren van Asselt’ door J. Linssen

p.33

‘Hendrik Denijs, 1518-1571’ door L. Heere

p.41

‘De pest te Beek in 1634’ door J.M. v.d. V.

p.42

‘Enkele gegevens betreffende het kerkgebouw van ’s-Gravenvoeren in de 16e en 17e eeuw’ (vervolg) door Th.G.A. Bos

p.51

Een akte betreffende Anthoen de Rougemont in het archief van Eijsden’ door Th.G.A. Bos

p.57

‘Waaraan moest een volwaardig kapoen in 1615 voldoen?’ door J.M.v.d.V.

p.61

De Maasgouw Jaargang 76 | 1957 | 1

‘In Memoriam Jhr. Dr. E.O.M. van Nispen tot Zevenaer’ door J.J.M. Timmers

p.1

‘Het Bolwerk der Scoenverderen te Maastricht’ door L.J. Morreau

p.3

Jaargang 75, 1956

De Maasgouw Jaargang 75 | 1956 | 6

‘Jhr. Robert Graafland. Bij de retrospectieve tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum 3-25 november 1956’ door J.J.M. Timmers

p.169

Maastrichtse Missionarissen naar China in de 17e en 18e eeuw’ door J. Barten

p.175

‘Pater Bernardus Klinckenberg’ door Dom Eugenius Willems

p.177

De Maasgouw Jaargang 75 | 1956 | 5

‘Een Limburgs Mijnmuseum?’ door Th.H.J. Verharen

p.137

‘Fundamentenresten, een tweetal sarcophagen en een 17e eeuwse grafsteen gevonden te Sint Pieter, Maastricht’ door J. Sprenger

p.141

‘De plaatsnaam Chevremont’ door P.L.M. Tummers

p.151

De Maasgouw Jaargang 75 | 1956 | 4

‘Een eed in de Spiegel van het Limburgse Recht’ door B.H.D. Hermesdorf

p.105

‘Bijdrage tot de Geschiedenis van het Beleg van Maastricht’ door L.J. Morreau

p.109

‘De Toestand in Limburg gedurende 1792’ door P.L.M.J.A. Müller

p.115

De Maasgouw Jaargang 75 | 1956 | 3

‘Mgr. Dr. P.J.M. van Gils, ondervoorzitter van ons Genootschap’ door G. Panhuysen

p.65

‘Mgr. Dr. P.J.M. van Gils 1869-1956. In piam praeceptoris memoriam’ door J.E. Schulte

p.69

‘Merkwaardige Aspecten van Relikwieën’ door B.H.D. Hermesdorf

p.75

‘Waren de Graven van Gelre voogden van St. Odiliënberg’ door J. Linssen

p.77

‘De Westbouw van de St. Servaas te Maastricht’ door J.J.M. Timmers

p.87

‘Vervoer van klei uit de Gulikse heide via Beesel naar Holland’ door J.M. van de Venne

p.91

De Maasgouw Jaargang 75 | 1956 | 1/2

‘Het probleem betreffende de Westbouw van de kerk van Sint Servaas te Maastricht’ door E. van Nispen tot Sevenaer

p.1

‘Le Westbau et l’architecture romane dans la valleé de la Meuse’ door Alb. Puters

p.9

‘Die verbundenheit von Maas- und heingebiet in der romanischen Baukunst’ door Hans Erich Kubach

p.27

‘De Westbouw van de St. Servaas en zijn bekroning’ door J.J.M. Timmers

p.37

‘”Werken” uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap’ door de redactie

p.43

‘De vervallen toestand van de Kerk van ’s-Gravenvoeren in 1599 en 1613’ door Th.G.A. Bos

p.45

‘De Herstelling van de Kerktoren te Meerssen in 1574’ door J.M. van de Venne

p.47

‘Frans project tot verrassing van Maastricht 1706’ door L.J. Morreau

p.49

‘Plannen tot aanslag op de militaire magazijnen binnen de vesting Maastricht’ door L.J. Morreau

p.51

Jaargang 74, 1955

De Maasgouw Jaargang 74 | 1955 | 6

‘Rond een Onuitgegeven Journaal van Vauban over het Beleg van Maastricht in 1673’ door H.H.E. Wouters

p.161

‘Godefridus Vorsterman, Pastoor van Geulle in 1759’ door Jan Verzijl

p.169

‘Incident Vorsterman te Urmond in 1734’ door A. Munsters

p.173

‘Ophelderingen bij de Sint Servaaslegende van Henric van Veldeke’ door Jef Notermans

p.177

De Maasgouw Jaargang 74 | 1955 | 5

‘Had de Westbouw van de Sint Servaas reeds in de 12e eeuw een Middeltoren?’ door J.J.M. Timmers

p.129

‘De Verkiezing van der Koordekens te sittard in de 17e en 18e eeuw’ door A. Munsters

p.131

‘Frans Verkenningsrapport van 1831 betreffende de Verdedigingswerken van Maastricht’ door L.J. Morreau

p.141

‘De Maastol te Eijsden’ door Th.G.A. Bos

p.145

‘Een Amsterdamche Acte van 1573 betreffende een Papiermolen te Schophem bij ’s-Gravenvoeren (prov. Luik)’ door Th.G.A. Bos

p.147

De Maasgouw Jaargang 74 | 1955 | 4

‘Uit de Geschiedenis van Limburg’s Provinciaal Bestuur’ door G. Panhuysen

p.97

De Maasgouw Jaargang 74 | 1955 | 3

‘De Edelheren van Brempt’ door J. Linssen

p.65

‘Bij het Maastrichtse “perroen”’ door B.H.D. Hermesdorf

p.71

‘De tegenmijnstelsels der vesting Maastricht. Geschiedkundige overzicht’ door L.J. Morreau

p.73

De Maasgouw Jaargang 74 | 1955 | 2

‘Het Paleolithicum en Mesolithicum in Limburg’ door Th.H. Bouts

p.33

‘De Neolitische Mens van Rijkholt’ door A. Munsters

p.35

‘Nog eens de Romeinse weg Maastricht-Heerlen’ door W. Marres

p.37

‘De Maastol te Eijsden en een Amsterdamse ijzerkoper in 1566’ door Th.G.A. Bos

p.43

‘Opmerking naar aanleiding van de Twee-Herigheid van Maastricht’ door dr. A. Johanna Maris

p.49

‘Spoken te Gulpen in 1725’ door J.H. van de Venne

p.53

De Maasgouw Jaargang 74 | 1955 | 1

‘De vuursteenindustrie van Rijkholt’ door A. Munsters

p.1

‘P.F. Hermesdorf (1854 – 1904 – 1954). Herinnering bij een schilderseeuwfeest’ door B.H.D. Hermesdorf

p.15

Jaargang 73, 1954

De Maasgouw Jaargang 73 | 1954 | 6

‘De Tweeherigheid van Maastricht’ (slot) door Annemoon Panhuysen

p.161

‘Enkele gegevens betreffende de verdediging en capitulatie van Maastricht in 1794’ door Ir. M. Tans

p.171

‘Bibliotheken te Weert, in beslag genomen in 1797’ door P. Daniel van Wely

p.177

‘Moord op Geurt Realt Alias van der Specke’ door Jan Verzijl

p.185

‘Sint Nicolaas als patroon van kruideniers en handelaars in vette waren’ door Daniël van Weij

p.187

‘Aardbeving in Zuid-Limburg in 1756’ door J.M. van de Venne

p.189

‘De Choisy over sittard’ door L.J. Morreau

p.191

De Maasgouw Jaargang 73 | 1954 | 5

‘De oudste geschiedenis van Linne’ door J. Linssen

p.129

‘De Tweeherigheid van Maastricht’ door Annemoon Panhuysen

p.135

‘De Venlose Zwaardveger Joannes Horst’ door Jan Verzijl

p.149

‘De “Sammlung Von Reddinghoven”. Een weinig bekende bron voor de Limburgse Geschiedenis’ door J.M. van de Venne

p.151

De Maasgouw Jaargang 73 | 1954 | 4

‘Paniek in Maaseik, Weert en Roermond in 1798…’ door L. Roppe

p.97

‘Romeinse graven in Noord-Limburg. Brandgraven uit de 2e eeuw na Christus te Lomm en Venlo’ door W.H.

p.105

De Maasgouw Jaargang 73 | 1954 | 3

‘Overblijfselen der Nieuwe Bossche-fronten te Maastricht’ door L.J. Morreau

p.65

‘Een aantekening over de heren van Swalmen’ door J. Linssen

p.69

‘Het Kasteel van Stevensweert’ door A.H. Simonis

p.79

‘De Venlosche Maire Bartholomeus Koenigs’ door Jan Verzijl

p.87

‘Kerkhof-kwesties te Weert in de jaren 1784-1787’ door Daniel van Wely

p.89

De Maasgouw Jaargang 73 | 1954 | 2

‘Het klooster van Hoogcruts en Jan Abroek’ door Z.M. Hereswitha

p.33

‘Het Schinkemenke te Venlo’ door H. Boermans

p.41

‘Rapport voor de opgravingen van oude kerkfunderingen te Bocholtz 4-16 Mei 1953’ door J. Houppermans

p.45

‘De oprichting en het reglement van het Cremersgilde te Weert in 1652’ door J. Henkens

p.49

De Maasgouw Jaargang 73 | 1954 | 1

‘Mette van Utwike Vrouwe van Beeck’ doorJ. Linssen

p.1

‘Charles du Vivier, “entrepreneur de Sa Maj.té tres chrestienne… de Maestecht en de la citadelle de Liège”’ door L.J. Morreau

p.9

‘Een klinkende Huwelijksroep in sittard in 1736’ (vervolg) door A. Munsters

p.13

Jaargang 72, 1953

De Maasgouw Jaargang 72 | 1953 | 6

‘”Sacramento Lonobardino”’ door J.J.M. Timmers

p.161

‘De rol van geld en arbeid bij de aanleg van Vestingwerken te Maastricht’ door L.J. Morreau

p.167

‘Drossaarden van Montfort’ door J. Linssen

p.179

‘Een klinkende Huwelijksroep in Sittard in 1736’ door A. Munsters

p.183

De Maasgouw Jaargang 72 | 1953 | 5

‘Atuatuca’ door A. Munsters

p.129

‘Over de afstamming van de heren van Kessel’ door J. Linssen

p.137

‘De muntenvondsten in en op de St. Pietersberg’ door J.A.Th. Dielis

p.143

‘De Kruisheren te Venlo’ door L. Heere

p.149

De Maasgouw Jaargang 72 | 1953 | 4

‘Nog eens over hutkommen’ door P.A. Schols

p.97

‘Het Sacramentsaltaar in de Roermondse Kathedraal’ door J. Huysmans

p.103

‘Het Brandweerwezen te Venlo in de 19e eeuw’ door H. Boermans

p.111

‘Muurschilderingen uit de Romeinse villa te Vlengendaal, gemeente Bocholtz. Hun technische opbouw’ door P.F.J.M. Hermesdorf

p.121

De Maasgouw Jaargang 72 | 1953 | 3

‘Een vlag voor Limburg’ door G. Panhuysen

p.65

‘Bij een oude kaart van Stein’ door A. Munsters

p.73

‘Is het Veldeke-probleem opgelost?’ door Jef Notermans

p.85

De Maasgouw Jaargang 72 | 1953 | 2

‘Julius Caesar leed zijn grootste nederlaag, voor 2000 jaar, in Zuid-Limburg’ door H. Spierts

p.33

‘Asselt en de Syriërs’ door P. Tummers

p.45

‘18de eeuwse Wandschilderingen te Sittard’ door J.J.M. Timmers

p.51

‘Het wapen Hune van Rodenbroech (thans Roebroeck)’ door J.M. van de Venne

p.55

De Maasgouw Jaargang 72 | 1953 | 1

‘Een merkwaardige reeks kapitelen in het Museum te Maastricht’ door J.J.M. Timmers

p.1

‘Het knuppelen der honden te Stein’ (vervolg) door A. Munsters

p.9

‘Functionarissen in de Limburgse Gemeente Ohé en Laak, na 1700’ door H.A.A. Otten

p.19

Jaargang 71, 1952

De Maasgouw Jaargang 71 | 1952 | 5

‘Mgr. Zaepffel, Bisschop van Luik (1802-1808) te Maastricht’ door Jean Puraye

p.65

‘Catharine van Bourbon, Hertogin van Gelre (1463-1469)’ door L. Heere

p.70

‘Het knuppelen der honden te Stein’ door A. Munsters

p.74

‘Kleine militaire bouwwerken in de oude Vestingwal achter het klooster der Paters Jezuïeten te Maastricht’ door L.J. Morreau

p.78

De Maasgouw Jaargang 71 | 1952 | 4

‘Was Roermond geheel of gedeeltelijk een leen van Keulen?’ door J. Linssen

p.49

‘Het “Cathedraticum” in het oude bisdom Luik’ (slot) door A. Munsters

p.52

‘Venlose notarissen’ door Jan Verzijl

p.55

‘De Kluizenaars te Vaesrade’ door Hub Ritzen

p.61

‘De Bibliotheek der Kartuizers te Roermond’ door M.K.J. Smeets

p.63

De Maasgouw Jaargang 71 | 1952 | 3

‘Het “Cathedraticum” in het oude bisdom Luik’ (vervolg) door A. Munsters

p.33

‘Militaire sorties der voormalige vesting Maastricht’ door L.J. Morreau

p.36

‘Venlose notarissen’ door Jan Verzijl

p.40

De Maasgouw Jaargang 71 | 1952 | 2

‘Het “Cathedraticum” in het oude bisdom Luik’ door A. Munsters

p.17

‘’t Klooster Keyserbosch in Neer verbreedde zijn grachten’ door J.J. Emonts

p.21

‘Krachtproeven in het Overkwartierse rechtsleven’ door prof. dr. B. Hermesdorf

p.22

‘De Romeinse pottenbakkerijen te Heerlen’ door drs. L.E.M.A. van Hommerich

p.26

‘Ijzergieterij te Meerssen in 1548’ door J.M. van de Venne

p.29

De Maasgouw Jaargang 71 | 1952 | 1

‘Krachtproeven in het Overkwartierse rechtsleven’ door prof. dr. B. Hermesdorf

p.1

‘De kertoren van Meerssen door de Geusen verbrand in 1574’ door J.M. van de Venne

p.6

‘Rond twee historische Wandschilderingen in het Spaans Gouvernement in Maastricht’ door mr. drs. H.H.E. Wouters

p.7

‘De Jezuiet Petrus Franciscus Hermans en zijn familie’ door Jan Verzijl

p.9

‘Wederom “schuilkerken” in het Weerterbos’ door Marc Heijer

p.10

‘De Oudheidkundige opgravingen te Rosmeer’ door M.J.P. Vandehoeven

p.12

‘Paspoorten en genealogisch onderzoek’ door M.K.J. Smeets

p.14

Jaargang 70, 1951

De Maasgouw Jaargang 70 | 1951 | 4

‘De “Dedicatie” van het Evangeliarium van Susteren’ door J.J.M. Timmers

p.65

‘Het geslacht van Haren’ door J.N. van de Venne

p.68

‘De Recessen van Maastricht’ (vervolg) door dr. E. Jaspar

p.69

‘enig licht op de “lijkweg”’ door B. Hermesdorf

p.75

‘”Lieckwegen” te Horst…’ door Marc. Heijer

p.78

‘Fragment uit een dodenregister van het Kapittel van Sint-Pieter te Sittard’ door E.P. Brouette

p.78

De Maasgouw Jaargang 70 | 1951 | 3

‘De Recessen van Maastricht’ door dr. E. Jaspar

p.49

‘Het “gouden” concilie Susteren’ door A. Munsters

p.53

‘Aspecten uit het Heerlens zakenleven 1870-1900. De textielhandel Schunck’ door L.E.M.A. van Hommerich

p.55

‘Het Oirsbeeker Leen te Houthem’ door W. Marres

p.58

‘Nog eens Kerken in het Weerter bos…’ door P. Dominicus de Jong

p.61

De Maasgouw Jaargang 70 | 1951 | 2

‘Neolitische problemen. Opgravingen te Elsloo’ door A. Munsters

p.33

‘Onderzoek van een Bandceramische Nederzetting te Elsloo (L.)’ door P.J.R. Modderman

p.36

‘Een noordelijke voorpost van de Maaslandse Gothiek’ door J.J.M. Timmers

p.38

‘Nogmaals het Huis Wambach te Tegelen’ door J. Belonje

p.40

‘Samenhang tussen Kunst en Recht in het verleden’ (vervolg) door B. Hermesdorf

p.41

‘Een statistiek van Geleen omstreeks 1688’ door J.M. van de Venne

p.42

‘Verbod tot Godsdienstoefeningen in het Openbaar te Weert in 1796’ door Jan Henkens

p.43

‘”Schuilkerken” in het Weerter bos…’ door Marc. Heijer

p.45

De Maasgouw Jaargang 70 | 1951 | 1

‘Het Marktschip van Elsloo’ door L. van Mulken

p.17

‘Een Romeins graf uit het midden der 1e eeuw na Christus te Wijk-maastricht’ door J. Sprenger

p.22

‘De Zuid-Limburgse Familie Corten en haar wapen’ door Jan Verzijl

p.27

‘Familie de Cabanes’ door Jan Verzijl

p.29

Jaargang 69, 1950

De Maasgouw Jaargang 69 | 1950 | 3

‘Het orgel in de St. Matthiaskerk te Maastricht’ (vervolg) door P. Dejong

p.1

‘De Roermondse peyburgemeester Matthias Vallen en zijn familie’ door Jan Verzijl

p.4

‘De approviandering van de vesting Venlo in 1793’ door A.J.W. Bonsel

p.9

‘Een nieuwe vleugel van het Kasteel Amstenrade c. 1785’ door J.M. van de Venne

p.14

De Maasgouw Jaargang 69 | 1950 | 2

‘De figuur van Jhr. Mr. Victor Eugène Louis de Stuers’ door dr. G.W.A. Panhuysen

p.39

‘De invloed van Jhr. Mr. Victor de Stuers als grondlegger van de monumentenzorg in Nederland’ door prof. W. van der Pluym

p.49

‘De Monumentenzorg in België’ door Prof. Dr. R. Lemaire

p.59

‘Monumentenzorg in Nederland’ door Jhr. Dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer

p.60

‘La protection des Monuments au Grand-Duché de Luxembourg’ door M. Thinnes

p.66

‘Monumentenzorg en Oudheidkundig Bodemonderzoek’ door J.G.N. Renaud

p.75

‘La Protection des Patrimoines artistiques en temps de guerre’ door Max. Winders

p.80

‘Veertiende-eeuwse steensculptuur te Luik en te Hoei’ door prof. Dr. J.J.M. Timmers

p.92

‘Parallèle des architectures mosane de Liège et de Maestricht’ door Albert Puters

p.98

‘kort verslag over de Victor de Stuers-Herdenking’ door drs. H.H.E. Wouters

p.109

De Maasgouw Jaargang 69 | 1950 | 1

‘In Memoriam Dokter H.J. Beckers’ door G. Panhuysen

p.1

‘Het orgel in de St. Matthiaskerk te Maastricht’ door P. Dejong

p.2

‘De voogdij van Mere (thans Mheer)’ door E.C.M.H. Vrijdag

p.6

‘De romeinse weg door Valkenburg. In Verband met de Ontwikkeling van het Grondplan van het Stadje’ door W. Marres

p.9

‘Wapenstenen van de Abdissen van Burtscheid te Vijlen’ door J. Belonje

p.14

‘Een Venlonaar sergeant in Napoleons leger’ door A.J.W. Bonsel

p.17

‘Het orgel in de St. Matthiaskerk te Maastricht’ (vervolg) door P. Dejong

p.20

‘Reliekenkist in de Parochiekerk van st. Petrus te sittard’ door H. Haenraets

p.24

‘De afkomst van de graveurs A.M.J. en J.J. van Baerll’ door C.A. Huygen

p.26

‘Een boomkwekerij te Geleen circa 1650’ door J.M. v.d. V.

p.29

‘De verkoop van het Huis Wambach te Tegelen in 1556’ door Jan Verzijl

p.30

‘Een Maastrichts Gebedenboekje van 1555’ door Br. E. H.

p.31