Ontginningwallen (?) op het Graetheideplateau bij Einighausen

Auteur: Rob Paulussen

Datum: 13-06-2017

Coördinaat: 184.400 / 334.800

Centraal op het Graetheideplateau zijn op het AHN een aantal langgerekte lage wallen te zien die op regelmatige afstand liggen en een vrijwel haakse bocht maken. Deze wallen doorkruisen het hedendaagse verkavelingspatroon en lijken daarmee van hoge ouderdom te zijn.

Welke functie hebben deze wallen gehad? Hoe oud zijn ze? Kunnen ze in verband worden gebracht met de ontginning van de relatief jonge ontginning van de Graetheide of is er sprake geweest van een veel oudere ontginningsfase waarbij de Graetheide zoals bekend uit historische bronnen feitelijk een gedegenereerd en secundair ontginningslandschap is.  
Deze lijnvormige elementen kunnen op de Tranchotkaart niet worden herkend. Dit wijst er op dat ze rond 1800 al geen functie meer hadden en mogelijk al niet meer als zodanig herkenbaar waren.