Roermeanders

Auteur: Rob Paulussen

Datum: 11-03-2017

Coördinaat: 196.429/352.967

Oude meanderbochten van de Roer ten zuiden van Roermond. Opvallend is de afwijkend zeer brede en grote meanderbocht juist ten zuiden van Lerop met een duidelijke glij- en stootoever. De geul is ongeveer 170 m breed en lijkt daarmee meer op een oude stroomgeul van de Maas i.p.v. de Roer. 

De amplitude en breedte van de meanderbocht is echter beduidend kleiner dan die van de huidige Maasmeander ten westen hiervan. Er moet dus een moment in de geschiedenis zijn geweest dat er een rivier van een andere grootte-orde moet hebben gestroomd.