Grafheuvels van de Busjop

Door: Anneleen van de Water

Datum: 15-05-2017

Het prehistorische grafveld lag jarenlang verscholen onder een deken van vegetatie. Met het open heidelandschap ontstond een beter zichtbaar en beleefbaar grafveld, maar ook een betere leefomgeving voor zeldzame plant- en diersoorten. 

De transformatie van het landschap is archeologisch nauwgezet gevolgd en begeleid. Dit leidde onder meer tot de herontdekking van zes grafheuvels. Daarnaast wees archiefonderzoek uit dat het oorspronkelijke grafveld veel groter was dan de zeventien heuvels die vandaag de dag zijn te bewonderen. 

De hoge dekzandrug waarop de heuvels liggen, blijkt grotendeels intact te zijn. Dat maakt dat de kans op het aantreffen van oudere bewoningssporen hoog is.

Een van de gerestaureerde grafheuvels (links) en een urn met zogenaamde pseudo-Kerbschnitt versiering, in 1951 gevonden in het grafveld Busjop (rechts)