Publicatierechten

Illustraties bestemd voor publicaties van LGOG dienen vrij van rechten te worden aangeleverd. Bij plaatsing van een bijdrage in een van de publicaties van LGOG wordt de auteursrechtelijke economische exploitatiebevoegdheid geacht in zijn geheel aan LGOG te zijn overgedragen. Het LGOG kiest ervoor om het auteursdeel (50%) van de ontvangen reprorechtvergoedingen, mede vanwege de relatief bescheiden omvang van deze gelden, niet door te betalen aan de desbetreffende freelance auteurs. LGOG maakt gebruik van de mogelijkheid geboden door Stichting Reprorecht om deze gelden te besteden aan een collectief auteursdoel: de gelden worden toegevoegd aan het redactiebudget, ter verdere verbetering van de uitgaven van LGOG.