Publicatierechten

Illustraties bestemd voor publicaties van LGOG dienen vrij van rechten te worden aangeleverd. Bij plaatsing van een bijdrage in een van de publicaties van LGOG wordt de auteursrechtelijke economische exploitatiebevoegdheid geacht in zijn geheel aan LGOG te zijn overgedragen.