Bezwaarprocedures

Het bestuur van LGOG heeft in oktober 2012 een gedragslijn opgesteld inzake zienswijzen, bezwaren of het instellen van beroep wanneer historisch erfgoed in het geding is dan wel zou kunnen zijn. Klik hier voor de gedragslijn.