Beleidsplan

Het beleidsplan ‘Van convocaat naar community’ werd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april 2015 vastgesteld. Het bestrijkt de jaren 2015 tot en met 2018. Klik hier voor het plan.