Beleid & reglementen

Het beleid van Koninklijk LGOG is constant onderwerp van gesprek in de vergaderingen van het hoofdbestuur, de Algemene Ledenvergaderingen en de vergaderingen van kringen, secties en commissies (KSC's). Daarnaast zijn langjarige beleidsdoelstellingen vastgelegd in het beleidsplan ‘Van convocaat tot community’ en enkele reglementen.