Beleid & reglementen

Het beleid van Koninklijk LGOG is constant onderwerp van gesprek in de vergaderingen van het hoofdbestuur, de Algemene Ledenvergaderingen en de vergaderingen van kringen, secties en commissies (KSC's).