ANBI-info

Zowel het LGOG als de Stichting Vrienden van het LGOG heeft de ANBI-status. Hieronder vindt u alle relevante informatie.

ANBI-status van het Koninklijke Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

LGOG is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Gegevens:

1. Naam van de instelling Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).

2. Het RSIN of het fiscaalnummer Het RSIN is: 003042467.

3. De contactgegevens Postadres: Koninklijk LGOG, Bredeweg 10, 6042 GG Roermond. Kantooradres: Bredeweg 10, 6042 GG Roermond. Tel: 043-3212586 E-mail: info@lgog.nl. Website: www.lgog.nl.

4. Bestuurssamenstelling a. mr. dr. Th.J. van Rensch, voorzitter; b. drs. J.M.W.C. Schatorjé, vice-voorzitter; c. drs. A.M.P.P. Janssen, secretaris; d. drs. J.H.H. Peeters, penningmeester; e. Dr. Monique Dickhaut, lid; f. mevrouw Anja Neskens, lid; g. dr. M.G.M. Heemels, lid; g. drs. K. Förster, lid.; h. dhr. R.L.A.M. Boers, lid; i. dr. C.F.A.H. Dols, adviseur Publications; en j. mr. Dory (Emming -) Essers, directeur LGOG.

5. Het beleidsplan
Klik hier voor het vigerende beleidsplan.

6. Het beloningsbeleid De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Reiskosten worden naar keuze vergoed op basis van openbaar vervoer of tegen een kilometervergoeding van 19 eurocent.

Het LGOG is een vereniging en aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het LGOG is trendvolger van de arbeidsvoorwaarden van de Provincie Limburg en volgt de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies. Conform deze overeenkomst wordt ook het beloningsbeleid nageleefd.

Directeur LGOG en overig personeel worden conform de daarin genoemde regeling beloond.

7. De doelstelling De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van Limburg in de meest ruime zin en het bevorderen van de belangstelling voor deze geschiedenis in de samenleving (art 2 lid 1 van de Statuten).

8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten. Klik hier voor een verslag van de activiteiten over 2020.

9. Een financiële verantwoording Klik hier voor het financieel verslag over 2021.

ANBI-status van de Stichting Vrienden van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

De Stichting Vrienden van het LGOG is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als zodanig is de Stichting verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hier bij elkaar gebracht. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd.

1. Naam van de instelling Stichting Vrienden van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

2. Het RSIN of het fiscaalnummer Het RSIN is: 821209917

3. Contactgegevens Stichting Vrienden LGOG, Bredeweg 10, 6042 GG Roermond

4. Bestuurssamenstelling a. mr. dr. Th. J. van Rensch voorzitter; b. dhr. J.H.H. Peeters secretaris; c. drs. A.M.P.P. Janssen penningmeester; d. dhr. M.H.M. Hendrix lid

5. Beleidsplan Klik hier voor het beleidsplan.

6. Beloningsbeleid De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Reiskosten worden naar keuze vergoed op basis van openbaar vervoer of tegen een kilometervergoeding van 19 eurocent.

7. Doelstelling De Stichting heeft ten doel de stimulering en ondersteuning van het werk van het LGOG en het verrichten of doen verrichten van al hetgene met het vorenstaande verband houdt (…) (art 2 lid 1 van de Statuten).

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten Klik hier voor een verslag van de activiteiten over 2017.

9. Financiële verantwoording Klik hier voor het financieel verslag over 2017.

ANBI-status van de Stichting Limburgse Oorkonden

De stichting Limburgse Oorkonden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) i.o.. Als zodanig is de Stichting als dan verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hier bij elkaar gebracht. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd.

1. Naam van de instelling Stichting Limburgse Oorkonden

2. Het RSIN of het fiscaalnummer Het RSIN is: 859788453

3. Contactgegevens Stichting Limburgse Oorkonden, adveenhof@hotmail.com

4. Bestuurssamenstelling a. dhr. A. Veenhof, voorzitter; b. dhr. P. Gomolka, penningmeester; c. dhr. T.M.M.A. Oberndorff, lid; d. mr. dr. Th.J. van Rensch, lid; e. mevr. L. Wiggers, lid; f. dr. G. van Synghel, lid.

5. Beleidsplan (hoofdlijn) De Stichting zal zich in de eerste jaren van haar bestaan met name richten op het verwezenlijken van de ontsluiting van de oudste Limburgs Oorkonden. Het betreft ca. 400 oorkonden van voor 1300.

6. Beloningsbeleid De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Reiskosten worden naar keuze vergoed op basis van openbaar vervoer of tegen een kilometervergoeding van 19 eurocent.

7. Doelstelling De Stichting heeft ten doel: a. Het bevorderen van de kennis van de cultuurgeschiedenis van het territorium van de huidige Nederlandse provincie Limburg; b. Het versterken van de culturele identiteit van de provincie Limburg en haar regio’s; c. Het doen ontstaan van een verbinding tussen Limburgs erfgoed, toerisme, landschap en vrijetijdsbesteding met een groot publieksbereik.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten De stichting werd op 28 februari 2019 opgericht en heeft zich in het eerste jaar van haar bestaan voornamelijk gericht op het vergaren van informatie over het doen uitgeven van een Limburgs Oorkondenboek (digitaal en in boekvorm) en het bespreken van de wijze waarop fondsenwerving daartoe mogelijk is.

9. Financiële verantwoording
Het vermogen van de stichting bedroeg per 31 december 2019 minder dan 100 euro.