Collecties

Het LGOG heeft sinds zijn oprichting een grote collectie opgebouwd van (vaak waardevolle) historische objecten en publicaties. Bijna alle collecties zijn als bruikleen afgestaan aan diverse Limburgse musea en archieven. De Commissie Collecties houdt zich bezig met het beheer, de digitalisering en de presentatie van de LGOG-collecties. 

Het LGOG bezit de volgende collecties:

  • Historische Collectie (berustend in het Limburgs Museum)
  • Kunsthistorische Collectie (berustend in het Bonnefantenmuseum)
  • Archeologische Collectie (berustend in het Centre Céramique)
  • Collectie Limburgse Iconografische (berustend op het Bureau van LGOG)
  • Collectie Topografisch Historische Atlas (berustend in het Regionaal Historisch Centrum Limburg) 
  • Collectie Munten en Penningen (berustend in het Centre Céramique)
  • Collectie Incunabelen en Handschriften (berustend in het Regionaal Historisch Centrum Limburg)
  • Collectie Limburgensia (berustend in het Centre Céramique en de stadsbibliotheek en het gemeentearchief van Roermond)
  • Collectie Bronnenmateriaal (berustend in het Regionaal Historisch Centrum Limburg)
  • Statisch Archief van het LGOG (berustend in het Regionaal Historisch Centrum Limburg)