Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar – in het voor- en najaar – vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de ALV’s worden onder meer het verenigingsbeleid, de financiën en overige belangrijk beslissingen die betrekking hebben op de gehele vereniging behandeld.