Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar, in het voor- en in het najaar, vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de ALV worden onder meer het verenigingsbeleid, de financiën en overige belangrijk beslissingen die betrekking hebben op de gehele vereniging behandeld.