Wederopbouw in de Westelijke Mijnstreek

Het thema van deze audiotour zijn de sporen van de wederopbouw in Geleen en Sittard. De meest gangbare begripsomschrijving voor De Wederopbouw in Nederland is: een periode van 1945-1955 waarin de verwoesting uit de oorlog werd hersteld alsook een periode van een grote inhaalslag van de woningproductie.

De wederopbouw in Geleen heeft grotendeels in het teken gestaan van de schade die werd veroorzaakt door het bombardement van 5 oktober 1942. Hierbij vielen 84 dodelijke slachtoffers. Op 16.000 inwoners hadden er 3.000 huis en haard verloren. Direct na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland op diverse terreinen heel veel werk te verrichten. Volksvijand nummer één was: de woningnood! Ten gevolge van stagnatie van de woningbouw tijdens de Tweede Wereldoorlog, oorlogsschade en na de oorlog schaarste aan materialen, geschoolde bouwvakkers en financiering was er een zeer groot tekort aan woningen.

Overal in het land ontstonden na 1945 typerende wederopbouwwijken met woningen met veel openbaar groen. Waar zijn die wijken (straten) in De Westelijke Mijnstreek tot stand gekomen? Deze audiotour wil aandacht schenken aan een deel van die Wederopbouwwijken/straten in onze regio. De bedoeling is om deze audiotour in de toekomst uit te breiden.

De route kunt u te voet (eventueel in meerdere dagen) of per fiets volgen. De tour is hier te downloaden. De audiotour is tot stand gekomen met ondersteuning van Heemkundevereniging Geleen, Vereniging Sittards Verleden (de Bouwgroep), Stadsarchief De Domijnen, ZoWonen, LGOG Kring De Westelijke Mijnstreek en een groot aantal particulieren met een historische en bouwkundige achtergrond.