Op pad door de provincie 2: DRAPO (deel 2)

In de vorige aflevering spraken we over het project DRAPO. Dit is een project van het Sociaal Historisch Centrum Limburg waarbij vlaggen en vaandels uit Limburg digitaal worden geïnventariseerd. Er was tot nu toe nooit een plek waar al die vlaggen en vaandels bij elkaar kwamen, maar nu is er limburgsevaandels.nl. Initiatiefnemer Joep Leerssen legde uit waarom dit project belangrijk is, Celine Huits belichtte het technische aspect en Doortje Lucassen vertelde over haar rol bij het behoudt van deze stukken.

In aflevering 1 kwam ook naar voren dat verenigingen met hun vlag of vaandel kunnen pronken op de website door afbeeldingen en informatie zelf toe te voegen. Maar wat beweegt een vereniging ertoe om mee te doen aan dit project? In deze aflevering spreken we telefonisch met een aantal personen die een vlag of vaandel hebben aangedragen. Hoe kwamen zij in contact met DRAPO, en waarom besloten zij om aan het project mee te werken? En wat hebben ze aan de website toegevoegd? Aan het woord: Luc Wolters, conservator van het Limburgs Schutterijmuseum, Claartje Brouns, oud-voorzitster en -secretaris van de Lokale Vrouwen Born, en Diane Smeets, archivaris bij gemeente Kerkrade.

Op de cover: Het vaandel van Rijwielvereniging Sturm Bleijerheide, toegevoegd aan DRAPO door Diane. De wielerclub Sturm Bleijerheide, opgericht 25 mei 1899, hield zich voornamelijk bezig met kunstwielrijden. De laatste vermelding van de club is uit 1934.