Nieuw! De Nachtegaalreeks

Over de Nachtegaalreeks

In de Nachtegaalreeks verschijnen kleine monografieën over literatuur in het Limburgs. Elk deeltje heeft een essay en een bloemlezing in het originele dialect, voorzien van vertalingen. De bijzondere vormgeving van de boekjes is in handen van Piet Gerards en Ton van de Ven.

De Nachtegaalreeks wil het mooiste en meest typerende van de Limburgse literatuur presenteren voor een breed publiek. Het begrip ‘Limburgse literatuur’ wordt daarbij ruim opgevat: van klassieke poëzie tot liedtekst, van prozaverhaal tot kritische column, van vertaling tot carnavalstekst.

Jaarlijks verschijnen twee afleveringen van de reeks.

De reeks is een initiatief van de Commissie Literatuurgeschiedenis van het LGOG en van Veldeke Limburg. De redactie bestaat uit Bèr Brounts, Lei Heijenrath, Ben van Melick en Ine Sijben (eindredactie).

Aan de basis van de reeks ligt het handboek Geschiedenis van de literatuur in Limburg, een uitgave uit 2016 van het LGOG/Van Tilt.

Contact met de redactie: ine.sijben@xs4all.nl en/of benvanmelick47@gmail.com of via info@lgog.nl

Verschenen in de Nachtegaalreeks

‘Den duvel van de middig goof os vriej.’ De dichter Paul C.H. van der Goor (1932-1983). Inleiding en bloemlezing door Pim Thielen. Nachtegaalreeks 1. LGOG/Veldeke 2021. ISBN 978 90 71581 229

‘Gekheid, mer neet boete de schroam.’ De carnavalsbuut in Limburg. Inleiding en bloemlezing door Guus Urlings. Nachtegaalreeks 2. LGOG/Veldeke 2021. ISBN: 978 90 71581 236

Bestellen

Voor de boekhandel: Bel naar 043-3212586.

Voor de particulier: Stuur een mail naar info@lgog.nl. Geef aan welke boekjes u wenst te bestellen: Nachtegaal 1 (over Paul van der Goor) en / of Nachtegaal 2 (over de carnavalsbuut). Geef aan als u meerdere exemplaren wilt. Vermeld uw naam en het adres waarop u de boekjes wilt ontvangen. Wij zullen dan contact met u opnemen over uw bestelling, en u de betaalgegevens sturen. Vervolgens wordt uw bestelling toegestuurd. U kunt ook een brief sturen naar: LGOG, Bredeweg 10, 6042 GG Roermond, of bellen met 043-3212586.

Kosten per boekje: €10,00, exclusief verzendkosten.

Verzendkosten: € 5,00. Het is ook mogelijk om uw bestelling op te halen op het kantoor: Bredeweg 10, 6042 GG Roermond.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem