Over Kring Maas & Niers

Kring Maas & Niers beslaat de gemeenten Mook & Middelaar, Gennep en Bergen.

Bestuur

  • Mayke Lam-Jetten (voorzitter en secretaris)
  • Et Rijniers (penningmeester)
  • Carina Gotink
  • Lenie Smits-Jacobs

Geschiedenis

Kring Maas en Niers werd opgericht in 1968 toen enkele historisch geïnteresseerden in Gennep en omgeving bijeen kwamen en besloten in kringverband onder de vleugels van het LGOG te gaan werken. De officiële oprichting vond plaats in de raadzaal van het stadhuis te Gennep. Het gevormde bestuur onder voorzitterschap van Th. Thijssen, pastoor te Mook, kreeg het fiat van het LGOG te Maastricht en startte zijn activiteiten onder de naam 'Kring Maas en Niers'. De eerste activiteiten trokken volle zalen. Daarnaast waren en goede contacten met de plaatselijke pers waardoor de Kring een goede naam kreeg in Noord-Limburg en Oost-Brabant.

Door het wegvallen van secretaris Paul Keysers ging de Kring op non-actief. In 1979 blies een nieuwe groep onder leiding van drs. Pieter Goossens te Nijmegen 'Maas en Niers' nieuw leven in. Men stelde een nieuw aangepast activiteitenschema op met jaarlijks zes à zeven lezingen en twee excursies.