Lezing 'Tussenstation Cosel'

De lezing

Op donderdag 10 maart organiseert Kring De Westelijke Mijnstreek een lezing door Herman van Rens en Annelies Wilms over hun boek Tussenstation Cosel. Dr. Herman van Rens (1946) was 30 jaar huisarts. Na zijn pensioen studeerde hij geschiedenis aan de UVA. In 2013 promoveerde hij in Amsterdam op het proefschrift Vervolgd in Limburg. Annelies Wilms (1945) is de echtgenote van Herman van Rens. Tot haar pensioen was zij werkzaam als lerares aan het Speciaal Onderwijs. Zij werkte mee aan het onderzoek voor, en de publicatie van Vervolgd in Limburg en schreef mee aan Tussenstation Cosel.

In 2009 publiceerden Herman van Rens en Annelies Wilms het boek Vervolgd in Limburg over de vervolging van Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het onderzoek voor dit boek viel het hen op dat de meeste Limburgse Joodse mannen tussen 15 en 50 jaar het vernietigingskamp Auschwitz niet hadden bereikt, maar onderweg uit de trein waren gehaald. Deze bevinding leidde tot een studie van dit relatief onbekende deel van de geschiedenis van de Shoah, een onderdeel dat juist voor Limburg zo belangrijk is geweest.

Van augustus tot december 1942 stopten 39 treinen uit Frankrijk, Nederland en België, die op weg waren naar Auschwitz, op het goederenstation van Cosel. Het Limburgse transport van 28 augustus 1942 was het eerste uit die reeks. Bijna tienduizend Joodse mannen en jongens werden in totaal in Cosel geselecteerd. In kampen in Silezië verrichtten zij dwangarbeid, waarbij de overgrote meerderheid van hen bezweek.

Hun lotgevallen waren lange tijd een witte plek in de historiografie. In het boek Tussenstation Cosel wordt deze plek ingekleurd. Herman en Annelies stuitten bij hun onderzoek op andere weinig bekende aspecten van de Shoah. De nazi’s wilden de Joden kwijt, maar konden hun arbeid niet missen. Door deze ambivalente houding nam het lijden van de slaven toe; dwangarbeid werd Vernichtung durch Arbeit. De gang van de mannen en jongens door tientallen dwangarbeiderskampen, hun zware strijd om te overleven, hun pogingen om mens te blijven komen aan de orde in het boek en in de lezing. De schrijvers zullen daarbij speciaal aandacht geven aan het transport waarin zich de meeste Limburgers bevonden.

Aanmelden

In verband met de ruimte-indeling verzoeken wij u zich van tevoren aan te melden bij de secretaris alleen via e-mail: helmi.vanbergen@home.nl.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit