Lezing “Het klooster van Susteren. Oude vragen, antwoorden, nieuwe vragen” door Henk Stoepker

23 november 2023

19:30 uur

Odasingel 90, 6131 GZ Sittard

Op donderdag 23 november verwelkomt LGOG Kring De Westelijke Mijnstreek u van harte voor de lezing “Het klooster van Susteren. Oude vragen, antwoorden, nieuwe vragen” door Henk Stoepker.

De lezing
Van 1991 tot en met 1993 werd door de (toenmalige) Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) het klooster van Susteren archeologisch onderzocht. Pas in de periode 2013 – 2021 was het mogelijk de opgraving uit te werken, waarna er twee boeken over zijn verschenen. Bij de uitwerking waren dertig specialisten betrokken.

Bij de opgraving werden de resten teruggevonden van het klooster dat hier in 714 gesticht was. Susteren is een van de oudste kloosters van Nederland en het enige vroegmiddeleeuwse klooster in Nederland (en een van de weinige in Europa) waarover we archeologische gegevens hebben. De opgraving liet zien dat het om een vrij klein klooster ging, maar wel een dat veel vondsten opleverde, waaronder vondsten die getuigden van een hoge welvaart en een hoge status van de bewoners. De eerste bewoners waren mannen, maar binnen 100 jaar maakten die al plaats voor vrouwen. Op een begraafplaats tuisen de kloostergebouwen en de kerk zijn hun skeletten gevonden; daaronder waren ook kinderskeletten.

Waarschijnlijk is het klooster kort voor 900 door Vikingen verwoest. Het herbouwde klooster werd een kanunnikessenstift dat tot 1802 bestaan heeft. Ook hiervan werden bij de opgraving veel resten en vondsten ontdekt.

In de lezing wordt de geschiedenis van het klooster verteld en wordt op de vele vondsten ingegaan. Voor aanvang van de opgraving waren er veel vragen. Dankzij de archeologie zijn diverse vragen beantwoord, maar er zijn ook nieuwe vragen bijgekomen. Dat is zeker het geval als we ons verdiepen in de archeologie van andere kloosters in Europa. Daarom besteedt de lezing ook daar aandacht aan.

De spreker
Drs. Henk Stoepker (Amsterdam, 1947) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Amsterdam; hij specialiseerde zich in middeleeuwse archeologie. Hij werkte eerst in Amsterdam en Tilburg. Van 1985 tot en met 1994 was hij Provinciaal Archeoloog van Limburg, in dienst van de (toenmalige) Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Hij leidde o.a. de opgraving in Susteren. Daarna was hij o.a. vanuit de ROB projectmanager archeologie bij de Maaswerken en de A73. Vanaf 2006 werkte hij als archeologisch adviseur en vanaf 2013 als zelfstandig onderzoeker, waarbij hij de uitwerking van Susteren deels zelf uitvoerde, deels coördineerde.

Graag vooraf aanmelden bij de secretaris uitsluitend via e-mail: helmi.vanbergen@home.nl

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit