Lezing Het dialect van Noord-Limburg

23 november 2023

14:30 uur

Mariaschool in Oud-Bergen, Kerkstraat 15, 5854 AJ Bergen

Entree: Leden: gratis, niet-leden: € 5,-

Op donderdag 23 november organiseert kring Maas & Niers een lezing ''Het dialect van Noord-Limburg'' door Professor Emeritus Sjaak Kroon.

Het dialect van onze streek is een bijzonder dialect. Taalpolitiek gezien maakt het deel uit van de sinds 1997 onder het Europees Handvest voor regionale talen officieel erkende Limburgse streektaal, maar het is eigenlijk geen echt Limburgs en heeft ook nauwelijks typisch Limburgse dialectkenmerken. Samen met de dialecten van Zuid-Gelderland, het Land van Cuijk en het Land van Kleef vormt het het Kleverlandse dialect. Over dat dialect gaat de voordracht van Sjaak Kroon. Hij gaat daarbij in op een uitgebreid en gevarieerd scala aan onderwerpen: dialectkaarten en -grenzen; de dialectwoordenschat in spreekwoorden en zegswijzen; dialect op straat; schrijfwijze en vormenrijkdom van het dialect; sociale waardering van dialecten; dialect en carnaval. Het is een voordracht met praatjes en plaatjes die onderhoudend en tegelijk ook leerzaam bedoeld is.

Sjaak Kroon is emeritus-hoogleraar Meertaligheid in de multiculturele samenleving bij Tilburg University. Daarnaast was hij meer dan 20 jaar vorst en voorzitter van CV De Krölstarte. Hij maakt deel uit van de redactie van het Dialectwoordenboek en Dialectspreekwoordenboek van de gemeente Gennep die momenteel een herziene uitgave van het Dialectwoordenboek voorbereidt.

Praktische informatie

In verband met de organisatie en beschikbare ruimte verzoeken wij u zich voor de lezing aan te melden op ons e-mailadres: lgog.maasenniers@gmail.com. U ontvangt van ons geen bevestiging van uw aanmelding. De kosten voor deelname: leden gratis; niet-leden € 5,- p.p. incl. koffie / thee.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit