Lezing door Sander Wassing: Verborgen cultuurhistorische schatten Eendenkooien in Limburg en de omgeving van Roermond

10 juni 2024

19:30 uur

Het Witte Kerkje, Voorstad Roermond

Entree: leden gratis; niet-leden €2,5-

U wordt uitgenodigd voor de door het LGOG Kringbestuur in samenwerking met de Stichting Rura georganiseerde lezing met als titel “ Eendenkooien in Limburg en de omgeving van Roermond” op maandag 10 juni.

Voorafgaand aan deze lezing zal de Algemene Ledenvergadering van de Kring Roermond plaatsvinden. Deze start om 19.00 uur. De LGOG leden krijgen de stukken voorafgaand gestuurd.

De lezing
Voor een stukje vlees op het bord waren onze voorouders aangewezen op eendenbout. Dit werd gevangen in eendenkooien. Het was een vijver of een rechthoekige plas met vaak meerdere zijsloten (vangpijpen) die in een bocht steeds smaller het land inliepen en uitmonden in een vanghokje. Eromheen stond een bos: dat gaf de eenden een bedrieglijk gevoel van rust en veiligheid.

Noord- en midden Limburg zijn vergeten streken als het gaat over de geschiedenis van eendenkooien: er is niet tot nauwelijks over geschreven, als zouden er nooit eendenkooien zijn geweest. Wie goed zoekt, ontdekt dat dit niet klopt. Zo moest graaf Herman Frederik van den Bergh in 1619 beloven dat hij een eendenkooi zou oprichten op het landgoed Rozendaal toen hij het jacht- en visserijrecht kocht. Op verschillende plaatsen in Limburg zijn overblijfselen te vinden van eendenkooien, zogeheten ‘kooirelicten.’

De eendenkooien die nog bestaan zijn een onderdeel van ons nationale erfgoed. Vanuit ecologisch perspectief zijn ze waardevol en ook voor genealogen is het interessant om onze kennis van kooiker-families te vergroten. Tegelijk is het een mysterieus fenomeen en bij het grote publiek is er weinig over bekend. Wat kwam er terecht van de belofte van Van den Berg? Wat weten we van de regionale eendenkooien en/of kooikers? Waar in Limburg treffen we overblijfselen aan van eendenkooien? Hoe werkte een eendenkooi? Deze vragen lopen als een rode draad door de lezing.

De spreker
Sander Wassing studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Zijn scriptie schreef hij over de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten. Sinds augustus 2013 is hij afgestudeerd en werkzaam als freelance historicus. Daarnaast is hij werkzaam bij DOCFactory, een bedrijf dat gespecialiseerd is in informatie- en archiefmanagement.

Gelet op de belangstelling voor onze lezingen dient u zich tijdig voorafgaand aan te melden op het adres info@lgog-roermond.nl (alléén dit mailadres!) met vermelding of u een introducé (een niet-LGOG lid of niet-RURA donateur) meebrengt.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit