Over de Commissie Literatuurgeschiedenis

De provincie Limburg kent een rijke literaire traditie. Sinds 2011 houdt de Commissie Literatuurgeschiedenis zich bezig met de literatuur die tot de cultuurgeschiedenis van de provincie Nederlands-Limburg behoort (tot 1795 de literatuur van het Maasland).

De commissie houdt zich ook bezig met de literatuur die in deze regio geschreven is in andere talen, met name Latijn, Frans, Duits en Limburgse dialecten. Wat de genres betreft moet, behalve aan poëzie, verhalende proza en essays, ook gedacht worden aan liederen, kinderboeken, stripverhalen, toneelstukken, opéra comique, musical, cabaret en literaire journalistiek. De literaire wereld van uitgevers, drukkers, ontwerpers, clubs en kamers rekent de Commissie tevens tot haar werkterrein.

Activiteiten van de Commissie Literatuurgeschiedenis

 • Enkele leden van de Commissie vormen de werkgroep Limburgportaal. Deze is verantwoordelijk voor de Afdeling Limburgse literatuur van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), waarin circa 400 gedigitaliseerde werken opgenomen zijn en de uitvoerige bibliografie Bronnenlijst Limburgse letteren van de Middeleeuwen tot 2016.
 • De Commissie streeft de voortzetting na van het handboek Geschiedenis van de literatuur in Limburg d.m.v. het publiceren van aanvullingen of correcties en van deelstudies zoals monografieën en artikelen. Veel van deze publicaties zullen geplaatst worden in De Maasgouw en de Publications.
 • De online serie Literatuurportret en de Nachtegaalreeks zijn uitvloeisels van de Geschiedenis van de literatuur in Limburg. De literatuurportretten zijn schetsen over Limburgse auteurs, teksten of thema’s en verschijnen op de website van het LGOG. De Nachtegaalreeks is een serie kleine monografieën over literatuur in de Limburgse taal, met een essay en een bloemlezing in het originele dialect voorzien van vertalingen.
 • Leden houden desgevraagd lezingen voor de LGOG Kringen.
 • De Commissie organiseert tweejaarlijks een symposium rond een literair-historisch thema.
 • De Commissie ondersteunt het mogelijk maken van een digitaal archief voor het literair erfgoed in Limburg.

Het verslag van het Symposium over de Geschiedenis van de literatuur in Limburg, gehouden op 9 december 2017 in Ligne Sittard, vindt u hier.

Commissieleden

 • Lucien Custers (Voorzitter)
 • Hein van der Bruggen
 • Hannie van Horen-Verhoosel
 • Herman van Horen
 • Ludo Jongen
 • Ben van Melick
 • Joes Minis
 • Ine Sijben
 • Pia Spaan (namens het Letterkundig Centrum Limburg)

Adviseurs

 • Prof. dr. Wiel Kusters (Universiteit Maastricht)
 • Prof. dr. Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Peter Nissen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Geschiedenis

Tijdens de vergadering van 20 januari 2011 heeft het hoofdbestuur van LGOG ingestemd met de oprichting van een Commissie Literatuurgeschiedenis. Na een eerste verkennende bijeenkomst op 11 december 2010 heeft de Commissie op 12 februari 2011 haar eerste officiële werkbijeenkomst gehouden.