Over Literatuurgeschiedenis

De provincie Limburg kent een rijke literaire traditie. Sinds 2011 houdt Commissie Literatuurgeschiedenis - een commissie van het LGOG - zich bezig met de literatuur die tot de cultuurgeschiedenis van de provincie Nederlands-Limburg behoort, waarbij moet worden aangetekend dat tot 1795 beter gesproken kan worden van de literatuur van het Maasland.

Behalve met de literatuur in de Nederlandse taal houdt de commissie zich ook bezig met de literatuur die in deze regio geschreven is in het Latijn, het Frans, het Duits en de Limburgse dialecten. Wat de genres betreft moet, behalve aan poëzie, verhalend proza en essay, ook gedacht worden aan lied, kinderboek, stripverhaal, toneel, opéra comique, musical en cabaret. De literaire wereld van uitgevers, drukkers, ontwerpers, clubs en kamers rekent de Commissie tevens tot haar werkterrein.

De commissie streeft de volgende doelen na:


Commissieleden

 • Hein van der Bruggen (voorzitter)
 • Adri Gorissen
 • Hannie van Horen-Verhoosel
 • Herman van Horen
 • Ben van Melick
 • Emile Ramakers
 • Ine Sijben
 • Lou Spronck
 • Peter Winkels

Adviseurs

 • Wiel Kusters (Universiteit Maastricht)
 • Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam)
 • Peter Nissen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Jaarverslagen


Historische schets

Tijdens de vergadering van 20 januari 2011 heeft het hoofdbestuur van LGOG ingestemd met de oprichting van een Commissie Literatuurgeschiedenis. Na een eerste verkennende bijeenkomst op 11 december 2010 heeft de Commissie op 12 februari 2011 haar eerste officiële werkbijeenkomst gehouden.