Publicaties

De sectie heeft verschillende publicaties, waaronder:

De redactie van het LTG wordt gevormd door:

Ton van den Berg
Jan Hanssen
Bert van Laer (secretaris)
Funs Patelski (hoofd- en eindredacteur)