Over de Sectie Genealogie

Stamboomonderzoek, oftewel genealogisch onderzoek, is in Limburg extra interessant vanwege de vele familiebanden over de grens in Duitsland en België. De Sectie Genealogie heeft als doel de beoefening van de genealogie in Limburg te stimuleren en genealogen waar mogelijk te ondersteunen bij hun onderzoek door het organiseren van cursussen, lezingen, excursies en bijeenkomsten. Ook is er ondersteuning mogelijk bij het uitgeven van publicaties over familiegeschiedenissen. De sectie richt zich daarbij vooral op de bij genealogisch onderzoek in Limburg voorkomende problemen.

Een van de pijlers van de sectie vormt het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG). Dit tijdschrift verschijnt 4 maal per jaar met genealogische artikelen die van belang zijn voor Limburg. Het betreft zowel genealogieën als informatieve artikelen en bronnenuitgaven.

De Sectie zoekt altijd de samenwerking met plaatselijke heemkundige verenigingen en regio's van het LGOG om gezamenlijk lezingen e.d. te organiseren. Op initiatief van de sectie Genealogie hebben regio's en plaatselijke verenigingen bijvoorbeeld het project 'Brouwers en brouwerijen' opgezet, dat uiteindelijk heeft geleid tot een diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van Limburgse brouwers en brouwerijen.

Bestuursleden

Voorzitter H.J. (Bert) van Laer
Vice-voorzitterH.J.L.M. (Henk) Boersma
Secretaris F.C.A.J. (Fred) Baltus
PenningmeesterC.M.W. (Kees) Hessels
J. (Jan) Hanssen
L. (Liesbeth) Dirks-Jessen
Commissie Heraldiek & Banistiek
R.J.P.M. (René) Vroomen
Régis de la Haye
 
De sectie is actief op Facebook en Twitter (@SGLGOG).
Facebook Sectie Genealogie
Facebookgroep Sectie Genealogie (discussie)