Over Genealogie

Stamboomonderzoek – oftewel genealogisch onderzoek – is in Limburg extra interessant vanwege de vele familiebanden over de grens in Duitsland en België. De sectie Genealogie van het LGOG - kortweg LGOG Genealogie - heeft als doel de beoefening van de genealogie in Limburg te stimuleren en genealogen waar mogelijk te ondersteunen bij hun onderzoek.

De sectie Genealogie tracht haar leden te stimuleren en inspireren bij het onderzoekswerk door het organiseren van cursussen, lezingen, excursies en bijeenkomsten en zelfs door concrete ondersteuning bij het uitgeven van familiegeschiedenissen. De sectie richt zich daarbij vooral op de bij genealogisch onderzoek in Limburg voorkomende problemen.

Een van de pijlers van de sectie vormt het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG). Dit tijdschrift verschijnt 4 maal per jaar met genealogische artikelen die van belang zijn voor Limburg. Het betreft zowel genealogieën als informatieve artikelen en bronnenuitgaven. De leden kunnen niet alleen artikelen ter publicatie indienen, maar ook vragen voorleggen aan de collega-leden over specifieke problemen. Naast het LTG verschijnt er ook minimaal 3 keer per jaar een nieuwsbrief.

De sectie Genealogie stelt zich onder meer tot doel de samenwerking tussen haar leden onderling te bevorderen. Hiertoe is een Repertorium samengesteld, dat steeds wordt aangevuld.

Verder zoekt de sectie Genealogie altijd de samenwerking met plaatselijke heemkundige verenigingen en regio's van het LGOG om gezamenlijk lezingen e.d. te organiseren.

Op initiatief van de sectie Genealogie hebben regio's en plaatselijke verenigingen b.v. samengewerkt in het project brouwers en brouwerijen, dat uiteindelijk heeft geleid tot een diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van Limburgse brouwers en brouwerijen.


Bestuursleden

Voorzitter H.J. (Bert) van Laer
Secretaris F.C.A.J. (Fred) Baltus
PenningmeesterC.M.W. (Kees) Hessels
Vice-voorzitterA.J. (Arno) Coopmans
J. (Jan) Hanssen
M.M.J.A. (Thieu) Wieërs
L. (Liesbeth) Dirks-Jessen
AdviseurH.J.L.M. (Henk) Boersma
Commissie Heraldiek & Banistiek (adviseur)R.J.P.M. (René) Vroomen
 
De sectie is actief op Facebook en Twitter (@SGLGOG).
Facebook Sectie Genealogie
Facebookgroep Sectie Genealogie (discussie)