Over Archeologie / AVL

Limburg is in archeologisch opzicht de rijkste provincie van Limburg. De Archeologische Vereniging Limburg (AVL) – kortweg LGOG Archeologie – heeft als doel de archeologische kennis van de leden te vergroten, het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren, en waar nodig en mogelijk assistentie te verlenen bij opgravingen. 


Bestuur

  • Rob Paulussen (voorzitter)
  • Yannick Raczynski-Henk (secretaris)
  • Anneleen van de Water (penningmeester)
  • Arjan Schutte (bestuurslid bedrijven en AWN)
  • Hilde Vanneste (bestuurslid educatie)

Werkgroepen

Educatie

Deze werkgroep organiseert lezingen, de regiodagen, veldwerkdagen en excursies.

Jos van den Boorn (voorzitter)
B. Puts (secretaris)
Jean-Pierre de Warrimont (penningmeester)
Marion Aarts
Diane. Habets
Rob Paulussen
Anneleen van de Water

Maasgouw

Deze werkgroep werft artikelen voor de Maasgouw. Zij zoekt auteurs en begeleidt eventueel beginnende auteurs.

Wim Dijkman
Marion Aarts
G. Creemers
Sjeng Kusters
Jean-Pierre de Warrimont

Kroniek

Op initiatief van deze werkgroep wordt elk jaar met medewerking van Marion Aarts en Karen Jeneson een Archeologische Kroniek Limburg samengesteld.

Beatrice de Fraiture

Leo Verhart 


Jaarverslagen

Binnenkort vindt u hier onze jaarverslagen...


Historische schets

Een beknopte geschiedenis van de Archeologische Vereniging Limburg vindt u hier.