Over Archeologie / AVL

Limburg is in archeologisch opzicht de rijkste provincie van Nederland. De Archeologische Vereniging Limburg (AVL) – kortweg LGOG Archeologie – heeft als doel de archeologische kennis van de leden te vergroten, het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren, en waar nodig en mogelijk assistentie te verlenen bij opgravingen.

Voor actuele berichtgeving over de Sectie Archeologie kunt u onze Facebookpagina volgen: https://www.facebook.com/SectieArcheologieLGOG/


Bestuur

  • Luk van Goor (voorzitter)
  • Rens Dormans (vicevoorzitter)
  • Marthe Donders (secretaris)
  • Sjoerd Aarts (penningmeester)
  • Wiel Luys

Historische schets

Een beknopte geschiedenis van de Archeologische Vereniging Limburg vindt u hier.