Over Archeologie / AVL

Limburg is in archeologisch opzicht de rijkste provincie van Nederland. De Archeologische Vereniging Limburg (AVL) – kortweg LGOG Archeologie – heeft als doel de archeologische kennis van de leden te vergroten, het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren, en waar nodig en mogelijk assistentie te verlenen bij opgravingen.

Volg de Sectie Archeologie op Facebook en Instagram voor de laatste berichtgeving over de sectie en de leukste weetjes over Archeologie in Limburg! Blijf op de hoogte van activiteiten, excursies en het laatste nieuws.


Bestuur

  • Luk van Goor (voorzitter)
  • Rens Dormans (vicevoorzitter)
  • Marthe Donders (secretaris)
  • Sjoerd Aarts (penningmeester)
  • Wiel Luys

Historische schets

Een beknopte geschiedenis van de Archeologische Vereniging Limburg vindt u hier.