Over de Sectie Archeologie

Limburg is in archeologisch opzicht de rijkste provincie van Nederland. De Sectie Archeologie heeft als doel de archeologische kennis van de leden te vergroten, het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren en waar nodig en mogelijk assistentie te verlenen bij opgravingen.

Volg de Sectie Archeologie op Facebook en Instagram voor de laatste berichtgeving over de sectie en de leukste weetjes over Archeologie in Limburg! Blijf op de hoogte van activiteiten, excursies en het laatste nieuws.

Bestuur

  • Luk van Goor (voorzitter)
  • Rens Dormans (vicevoorzitter)
  • Pieternel Malherbe (secretaris)
  • Rasmus Thelen (penningmeester)
  • Wiel Luys

Geschiedenis

Een beknopte geschiedenis van de Archeologische Vereniging Limburg vindt u hier.