Over Archeologie / AVL

Limburg is in archeologisch opzicht de rijkste provincie van Nederland. De Archeologische Vereniging Limburg (AVL) – kortweg LGOG Archeologie – heeft als doel de archeologische kennis van de leden te vergroten, het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren, en waar nodig en mogelijk assistentie te verlenen bij opgravingen.

Voor actuele berichtgeving over de Sectie Archeologie kunt u onze Facebookpagina volgen: https://www.facebook.com/SectieArcheologieLGOG/


Bestuur

 • Yannick Raczynski-Henk (voorzitter)
 • Ingrid Buchem (secretaris)
 • Anneleen van de Water (penningmeester)
 • Rob Paulussen (landschapsgeschiedenis, Limburgse Archeologie Dag)
 • Arjan Schutte (educatie & activiteiten, bedrijven en AWN)
 • Hilde Vanneste
 • (vacant)

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende regio vertegenwoordigers:

 • Ron Bloemen - regio Venray
 • Xavier van Dijk - regio Horst
 • Diana Habets - regio Kerkrade
 • Ton Lupak - regio Roermond
 • Wiel Luys - regio Reuver/Swalmen/Roermond
 • Bert Puts - regio Simpelveld
 • Jeroen Wijnen - regio Weert

Werkgroepen

Educatie en Activiteiten

Deze werkgroep organiseert lezingen, de regiodagen, veldwerkdagen en excursies.

 • Arjan Schutte (voorzitter)
 • Bert Puts (secretaris)
 • Diane Habets
 • Rob Paulussen
 • Anneleen van de Water

Steentijd van limburg

Deze nieuwe werkgroep stelt zich als doel om onder andere lezingen en cursussen op het gebied van steentijdarcheologie te organiseren.

 • Yannick Raczynski-Henk
 • Luc Amkreutz
 • Alfons Bruekers
 • Xavier van Dijk
 • Rob Paulussen
 • Huub Spronck
 • Jeroen Wijnen
 • Joep Orbons

Redactie Archeologie in Limburg

De redactie werft artikelen voor de Archeologie in Limburg (AiL). Zij zoekt auteurs en begeleidt eventueel beginnende auteurs. Tevens heeft zij contact met de Maasgouw opdat het thema archeologie ook voor andere LGOG-leden voldoende onder de aandacht komt.

 • Yannick Raczynski-Henk (hoofdredacteur)
 • Anneleen van de Water
 • Rob Paulussen
 • Hilde Vanneste
 • Dwayne BeckersJaarverslagen

Binnenkort vindt u hier onze jaarverslagen...


Historische schets

Een beknopte geschiedenis van de Archeologische Vereniging Limburg vindt u hier.