Guillonpenning

De Guillonpenning wordt jaarlijks op de Limburgse Archeologie Dag uitgereikt als eerbetoon aan een persoon, stichting of vereniging, die zich heeft ingezet voor de Limburgse archeologie.

De penning is vernoemd naar de Roermondse verzamelaar en amateur-archeoloog Charles Guillon. Deze notaris en politicus leefde van 1811-1873 en bezat aan het eind van zijn leven de grootste en belangrijkste collectie oudheden uit Limburg. Zijn verzameling werd getoond in het Museé Guillon in zijn woonhuis aan de Swalmerstraat nr. 3 in Roermond.

Copyright foto: Gemeentearchief Roermond

Laureaten

2009 Jean Pierre de Warrimont.

Een jongeman die via een klein proefputje in de boomgaard van zijn schoonvader kennis maakt de archeologie en zich ontwikkelde tot een amateurarcheoloog met een internationaal netwerk binnen de wetenschappelijke archeologische wereld. Ontdekker van oude vindplaatsen zoals de Belvédère, medeauteur van nationale en internationale wetenschappelijke publicaties, bestuurder van de sectie Archeologie van het LGOG en redactielid van het tijdschrift Archeologie in Limburg. Lees verder.

2010 Mien van Hoef

Een vrouw met een heel groot hart voor de archeologie. Een autodidact die met beide benen altijd in het veld staat. Op iedere opgraving in de regio is ze aanwezig. Met haar kennis van de omgeving levert ze steeds een waardevolle en gewaardeerde bijdrage en is ze een vraagbaak voor iedereen. Actief lid en bestuurder van de studiegroep Leudal en conservator van het Leudalmuseum in Haelen waar ze regelmatig tentoonstellingen over o.a. archeologie organiseert. Lees verder.

2011 Restaura

Restaura is een firma van grote naam en faam. Zij zijn in staat de meest ingewikkelde restauraties van archeologische voorwerpen en bergingen in het veld uit te voeren. Ze doen dat (inter)nationaal. Ze ondersteunen amateurs en verenigingen, zetten zich vaak in voor de archeologie, geven adviezen en dat allemaal belangeloos. Zij zijn intermediairs tussen vinders en wetenschappers. Ton speelt een rol binnen Rura, de Heemkunde Vereniging Roerstreek en als bestuurder de sectie Archeologie van het LGOG. Jo (†) was bestuurslid van de HVR en mede verantwoordelijk voor de vaste inrichting en tijdelijke tentoonstellingen van het Roerstreekmuseum in St. Odiliënberg. Lees verder.

2012 Wiel Luys

Een schoolmeester die een grote bijdrage levert aan de regionale beoefening van archeologie. Oprichter van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, bestuurder en regiovertegenwoordiger bij de sectie Archeologie van het LGOG. Actief als amateurarcheoloog, adviseur voor gemeentes en auteur van diverse artikelen. Hij is de drijvende kracht achter TRAP, een Toeristisch Regionaal Archeologisch Project. Lees verder.

2013 Henk Stoepker

Voormalig adviseur van de Archeologische Vereniging Limburg (sectie archeologie), voormalig provinciaal archeoloog, trekker van de archeologie binnen de Maaswerken en archeo-coach. Iemand die als pionier zijn sporen verdiende in het overleg met overheden en verstoorders. Initiator van veel onderzoek en onderzoeker van o.a. het San Salvatorplein in Susteren. Betrokken bij de archeologische Kroniek als redacteur van de Publications. Lees verder.

2015 Henk Plettenberg

Wat begon met de vondst van een glazen flesje tijdens een wandeling, werd het echt verzamelen, documenteren en lezen over zijn ontdekkingen. Hij werkte mee aan tentoonstellingen, verzorgde rondleidingen, gaf lezingen, werd correspondent van de toenmalige ROB en voerde actie als de archeologie in het geding was. Als lid van de Kerkraadse gemeentelijke werkgroep archeologie betrokken bij een groot internationaal wetenschappelijk congres over de grenzen van het Romeinse rijk (Limes) en de tentoonstelling Tastbaar Verleden van Kerkrade. Lees verder.

2017 Marjorie de Grooth

Onder meer Conservator archeologie van het Bonnefantenmuseum in Maastricht waar ze o.a. tentoonstellingen maakte over de bandkeramiek (Op de goede gronden), het onderzoek in de groeve Belvédère, de sarcofaag van Simpelveld en belangrijke vondsten van amateurs. Expert op het gebied van het vuursteen van de bandkeramiek en de vuursteenmijnbouw in Rijckholt en daarbuiten. Lees verder.

2019 Haren Mia Heijmans

Voor het eerst een echtpaar dat zijn sporen in de archeologie ruimschoots heeft verdiend. Hij was jarenlang als amateurarcheoloog actief in het veld en bij de heemkundige in Midden-Limburg. Door zijn inzet kon er – samen met professionals - onderzoek worden gedaan op bedreigde terreinen. Dit leidde uiteindelijk naar de overstap naar een nieuwe baan in de archeologie. Zij heeft dezelfde passie, assisteert op opgravingen en samen zijn ze altijd op congressen, excursies en studiedagen te vinden.