Verslag van de Tweede Dag van de Limburgse landschapsgeschiedenis

Op 31 augustus heeft de commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG samen met Het Limburgs Landschap, het Limburgs Museum, de Archeologische Vereniging Limburg van het LGOG, het Regionaal Historisch Centrum Limburg en het onderzoeksinstituut MACCH van de Universiteit Maastricht op kasteel Arcen haar tweede conferentie over Limburgse landschapsgeschiedenis gehouden.

De belangstelling was net als het vorig jaar groot. Begin augustus moest de inschrijving al gesloten worden. Pieter Caljé lichtte het begrip landschapsbiografie nader toe, en pleitte voor een landschapsbiografie van Zuid-Limburg. Het Limburgs Museum en de UM zijn al bezig met een biografie van de Maas, en aan de Universiteit Wageningen loopt onderzoek naar de Peel.

Nico Randeraad introduceerde een origineel en belangwekkend voorbeeld van lokale landschapsgeschiedenis: de geschiedenis van de Napoleontische Route Impériale nabij Rekem – de weg die steeds korter werd. Voor landschapsonderzoek is digitaal kaartmateriaal steeds belangrijker. Hans Mol, de coördinator van het landelijke HisGis project, dat de kadastrale kaarten uit de eerste helft van de negentiende eeuw met allerlei metadata verrijkt aan het uitrollen is, lichtte al een tipje van de sluiter op over het Maastrichtse materiaal, dat begin 2019 beschikbaar komt. Mol pleitte voor de dekking voor heel Limburg, in samenwerking met net AESEL-project.

Elyze Storms-Smeets liet zien dat het voor het behoud van landgoederen van belang is te beseffen dat het ooit ensembles waren, die nog op vele wijze in het landschap terug te zien zijn. Herbestemming van leegstaande landgoederen is dan wel essentieel. Michiel Purmer ging nader in op het beleid van Natuurmonumenten ten aanzien van Zuid-Limburg in de 20ste eeuw, en hoe Ons Krijtland van Eli Heimans een nieuwe gevoeligheid voor de natuur heeft geïntroduceerd, die we nog terugzien in de landschappen die door Natuurmonumenten aangekocht zijn.

De conferentie werd afgesloten met een paneldiscussie over een eventuele UNESCO-werelderfgoedaanvraag voor het Heuvelland, waarbij een sympathiserend scepticisme de boventoon voerde. Als kers op de taart werd aan het eind van de conferentie de introductieaflevering van de TV-serie Natuurlijk Limburg getoond, waarin nu voor het eerst i.s.m. het LGOG elementen van de Limburgse landschapsgeschiedenis geïntegreerd worden. Die worden in excursies nader uitgediept.

Heel verheugend was, dat de voorzitter van het LGOG Armand Creemers aangaf uit te kijken naar een nieuwe Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis volgend jaar, en waar dan weer een nieuwe special Limburgse Landschapsgeschiedenis hoort. Wordt vervolgd dus!


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem